Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 37 kaq willakï

Teyta Dios adorana huk carpa

Teyta Dios adorana huk carpa

¿IMAPAQRAQ kë carpapita rurashqa wayi? Jehoväta adorana especial wayish kanaq. Tabernáculo niyänaqshi. Egiptopita yarquyanqampeq huk watallatash ushayänaq rurarnin. ¿Piraq tsëta rurayänampaq pensarqa?

Jehoväshi pensanaq. Imanö rurayänampaqpis pëshi ninaq Moisesta Sinaí hirkachö këkaptin. Ras shoqllinallash kanan kanaq. Tsënöpash yapë armariyanman kanaq huk lädoman aparpis. Tsëshi tsë carpataqa apakuyaq desiertochö huk lädoman ëwarpis israelïtakuna.

¿Rikankiku huk cäjata tsë taksha kaq cuartochö? Arca del pacto ninshi tsë cäjapa shutenqa. Frentenpura öropita rurashqa ishkë ángel o querubinyoqshi kanaq tsë cäjaqa. Punta ishkë palta rumikunachö mandamientonkunata Moisés tsampilishqa kaptinshi, yapë kikin Teyta Dios qellqanaq tsë Chunka Mandamientokunata ishkë palta rumikunachö. Y arca del pacto nishqanmanshi guardayänaq tsë rumikunata. Hina tsëmanshi huk järraman winashqa maná nishqan mikïtapis guardayänaq. ¿Yarpankiku ima maná kanqantapis?

Y sumo sacerdote kanampaqshi Moisespa wawqin Aaronta Jehová akranaq. Pëshi Jehová adorëchö llapan nunakunata dirigen. Hina sacerdötesh kayan tsurinkunapis.

Kanan hatun kaq cuartota rikärïki. Punta taksha cuartopitaqa ishkënömi. ¿Rikankiku taksha cäjapita qoyë yarqïkaqta? Tsëqa huk altarshi, tsëchöshi shumaq pukutaqkunawan sömatsiyaq sacerdötekuna, tsëtash incienso niyaq. Hina rikë qanchis lamparayoq candelabrotapis. Hina huk mësatam tsë cuartollachö rikantsik, tsëchöshi 12 tantakuna churaräyänaq.

Yakun winashqash hina huk hatun tazonnö churaränaq tabernäculopa pationchö. Tsëtash paqakuyänampaq inshiyänaq sacerdötekuna. Hina tsëchöshi hatun altarpis këkänaq. Tsë altarchöshi, Jehoväpaq sacrificiota rurarnin kayayaq wanushqa animalkunata. Llapan israelïtakuna täräyanqan chöpinchöshi kë Teyta Dios adorana carpaqa këkänaq.

Éxodo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hebreos 9:1-5.