Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 26 kaq willakï

Job fiel Teyta Diosman

Job fiel Teyta Diosman

¿MANAKU ankupëpaq tsë qeshyëkaq nuna? Job ninmi shutinta, tsë warmiqa pëpa warminmi. ¿Imaraq nikan Jobta? ‘Wanukïki hukllana Diosta maldecïkur’ nikanshi. ¿Imanir-raq tsënö warmin nerqan? ¿Imanir-raq sufrerqan tsëläya Job? Tsëtam kanan rikärishun.

Jehoväta wiyakoq fiel nunash kanaq Jobqa. Uz markachöshi pëqa täränaq, Canaanpeqqa manash alläpa karutsu kanaq. Job nunataqa Jehová alläpash kuyanaq, pero huk chikeqninshi kanaq. ¿Piraq tsë chikeqninqa karqan, musyankiku?

Satanás Diablosh kanaq. Jehoväta chikeq mana alli angelqa Satanasshi. Llapan nunakuna mana Teyta Diosta wiyakuyänantash Satanasqa munan, Adán y Ëvawan ruranqannö. Pero ¿tsë rurëta puëderqatsuraq? Manam. Yachakonqantsiknömi yarpaptikeqa warmipis y ollqupis atskaq kayashqa fiel. ¿Pikunaraq kayan?

Llapan patsachöqa Jobllash kanaq fiel Jehoväman, Jacob y José Egiptochö wanuriyaptin. Mana llapan nunakuna mana alli kayanqantash Satanasta rikätsita munanaq Jehová, tsëshi ninaq: ‘Rikë Jobta. Fiel noqallaman kanqanta.’

‘Alläpa alli imëkampis kaptin y qam bendeciptikillam ‘pëqa fiel’ qamman. Pero maldecïkushunkim llapanninta qochiriptikeqa’ nishpash ninaq Teyta Diosta Satanás.

Tsëshi Jehová ninaq: ‘Ëwë. Qochirïki. Imëka munanqëkitapis rurëki Jobta. Mä maldecimanqakush, tsëchömi rikärishun. Pero cuidado wanïkatsinkiman’ nishpa.

Tsënash puntataqa Satanás nunakunawan suwatsinaq imëka animalninkunatapis, camëllonkunatapis y üshankunapis wanuyänaqshi. Wamayëpaq vientollantin tamyawanshi 10 Jobpa tsurinkunata wanïkatsinaq warmitapis y ollqutapis. Tsëpitanash kë mana alli qeshyawan Jobta qeshyëkatsinaq. Alläpash hipëkunaq Job. Tsëshi, ‘wanukïki hukllana Diosta maldecïkur,’ ninaq warmimpis. Pero manash munanaqtsu Jobqa. Hina qamqa mana allim kawashqanki, nishpash niyänaq kimaq amïgontukoqkunapis ëwëkur. Pero fielshi Jobqa sïguenaq.

Kë dibüjochö rikanqëkinömi, Jehoväqa Jobta alläpa bendecïkorqan, pëman fiel karnin kushitsishqa kaptin. Qeshyampitapis kachakäratsinaqshi. Yapëshi 10 shumaq tsurinkunapis kanaq, punta kapushqampitapis masshi camëllonkuna, üshankuna, y imëka animalninkunapis selläma mirëkunaq.

¿Jobnö fieltsuraq imëpis qam kanki Jehoväman? Tsënö kaptikeqa, qamtapis Jobtanömi Teyta Dios bendecishunki. Shumaq Edén huertanö hinantin Patsa tikrariptinmi wiñeypaq tsëchö kawanki.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.