Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 9 kaq willakï

Noé huk arcata ruran

Noé huk arcata ruran

NOEQA huk warmiyoq y kima tsuriyoqshi kanaq. Tsë tsurinkunapa shutinkunash kanaq Sem, Cam y Jafet. Pëkunapis warmiyoqshi kayänaq. Tsënöpash puwaq Noëpa familiankuna kayänaq.

Tsëpeqnash Teyta Dios Noëta ninaq mana imëpis rurashqanta ruranampaq. ‘Huk hatun arcata rurë,’ ninaqshi. Barconöshi kanaq tsë arcaqa, pero masqa parecinaq hatun largo cäjamanshi. ‘Kima pisota’ y ‘atska cuartoyoqta’ ruranki ninaqshi Teyta Diosqa. Cuartokunaqa kanaq Noëpaq, familiampaq, animalkunapaq y llapampaq mikïninkuna guardayänampaqshi.

Noëtash Teyta Dios ninaq mana yaku yëkunampaqnö huk arcata ruranampaq. Y ‘wamayëpaqmi tamyëkatsimushaq llapan mana allikuna ushakäyänampaq, y llapan mana arcaman yëkoqkunaqa wanuyänampaq,’ ninaqshi.

Teyta Diosta wiyakurninshi, Noëqa tsurinkunawan arcata rurar qallëkuyänaq, y tsëta rikarshi wakin nunakunaqa alläpa asikuyänaq. Mana allillash imëpis kakïkäyänaq. Manash ni pï wiyakunaqtsu Teyta Dios tamyatsimunampaq Noé willakonqanta.

Hatun kaptinshi unëtaraq tsë arcata qeshpitsiyänaq. Y rurar ushariptinnash, Teyta Dios ninaq Noëta, chinan orqu tukïläya animalkunata yëkatsinampaq. Pero wakintanash qanchistayan. Hina tukïläya pishqukunata ëllumunki ninaqshi. Y Teyta Dios nishqannöllash Noëqa llapanta ruranaq.

Tsëpeqnash, Noé llapan familianwan yëkuriyänaq arcaman. Tsënash kikin Teyta Dios llawirkunaq arcapa punkunta. Arca rurinchö këkarnash Noé familianwan shuyaräyänaq. Pensakurki rurinchö qam shuyarëkanqëkita. ¿Teyta Dios nenqannötsuraq kanman wamayëpaq tamya?

Génesis 6:9-22; 7:1-9.