Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Diospa amigon kashwanmi

 16 KAQ YACHATSIKÏ

Rikarätsishun Diosta kuyanqantsikta

Rikarätsishun Diosta kuyanqantsikta

Huk amigota mana oqreta munarqa, pewan imallatapis parlanantsikmi. Parlapämashqa wiyantsikmi, noqantsik parlapashqanam wiyamantsik. Wakinkunachöpis, allillatam parlantsik amigontsikpaqqa. Tsenollam Diospa amigon kepis. Rikarishun Biblia nenqanta kë parlanqantsikpita.

Ime horapis Jehovata mañakïkashun. “Imepis mañakïkaye.” (Romanos 12:12.)

Diospa Palabranta leirnin, Bibliata. “Llapan Qellqarëkaqmi Dios qellqatsenqan, yachakunapaq, kayitsimänantsikpaq, imachöpis altsakänapaq.” (2 Timoteo 3:16.)

Diospita yachatsishun wakinkunata. “Ewaye, discipulokunata ruraye, hinantin nacionkunacho, [...] yachatsirnin, kayiyänampaq llapan noqa yachatsiyanqaqta.” (Mateo 28:19, 20.)

 Witinantsik Diospa amigonkunamanmi. “Yachaqkunawan pureqqa yachaqmi tikranqa.” (Proverbios 13:20.)

Jehovapa Testigonkuna Ellukäyanan Wayi, tsecho reunionkunamanmi ewanantsik. “Hukninwampis hukninwampis, yanapanakushun kuyanakunapaq, allikunata ruranapaq, [...] kikintsikkunapura yarpätsinakur.” (Hebreos 10:24, 25.)

Reinopa uryakïnin mantenikunampaq yanapakushun. “Hukniki huknikikunapis [qoye] shonqikikuna munanqanno, ama mana nirashpaqa, obligadonoqa, Diosqa kuyan kushishqa qoqtam.” (2 Corintios 9:7.)