Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Diospa amigon kashwanmi

 8 KAQ YACHATSIKÏ

¿Pikunataq Diospa chikeqninkuna kayan?

¿Pikunataq Diospa chikeqninkuna kayan?

Diospa mas hatun chikeqnenqa Satanás Diablom. Satanasqa huk espiritum, tsepeqnam Jehovapa contran sharikurkorqan. Satanasqa, Diospa contranllam imepis kakikan, llapan nunakunatam llakitsin, waqatsin. Satanasqa allapa mana allim, wanutsikoqmi, ulikoqmi (Juan 8:44).

Wakin angelkunam witikïkuyarqan Satanasman, Diospa contran shariyänampaq. Bibliachoqa, tse mana alli angelkunatam demoniokuna nin. Tse demoniokunaqa Satanasnomi nunakunata chikiyan. Kushikuyanmi nunakunata hipatsirnin (Mateo 9:32, 33; 12:22). Jehovaqa wiñeypaqmi ushakätsenqa Satanasta demonionkunatawan. Ichikllanam pishin ushakayänampaq, mananam hipatsimäshunnatsu (Revelación 12:12).

Diospa amigon keta munarqa, ama Satanás munanqanta rurashuntsu. Satanasqa demonionkunawan, Jehovata chikiyanmi. Tsemi munayan noqantsikpis Diosta chikinata. Tsemi akranantsik meqantam munantsik kushitsita, Jehovatatsuraq, Satanastatsuraq. Wiñeypaq kaweta munarnenqa, Jehová munanqantam ruranantsik. Satanasqa yachanmi tükinopa nunakuna ulipeta, makinman ishkiyänampaq. Tsenopam nunakunata mana alliman heqatsin (Revelación 12:9).