Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Diospa amigon kashwanmi

 6 KAQ YACHATSIKÏ

¡Paraisoqa këllachonam!

¡Paraisoqa këllachonam!

Kë Patsacho llapan mana allikuna rikanqantsikmi, käyitsimantsik Paraíso këllachona kanqanta. Ünepeqnam Bibliaqa willakorqan, allapa sasa kawe kananta, manaraq Paraíso chamuptin. Tse watakunachonam kanan kawëkantsik. Bibliachoqa kekunatam rikäyanki nerqanmi:

Hatun guerrakuna. “Sharkuyanqam nacionkunapura chikinakur, reinokunapura chikinakur.” (Mateo 24:7.) Biblia nenqantaqa rikëkantsiknam. Kë, 1914 watapita witsepam, kashqa ishke hatun guerrakuna hinantin Patsacho, ichik guerrakunapis kashqam. Tsechomi nunakuna wanïkuyarqan millonllepa.

Hinantimpam qeshyakuna miranqa. Kanqam “mecho tsechöpis tükilaya qeshyakuna” (Lucas 21:11). ¿Rikarqontsiknaku tse señalkunata? Awmi. Tükilaya qeshyakunawanmi wanukikäyan atska millonllepam nunakuna, cancerwan, tuberculosiswan, paludismowan, sidawan, shonqu qeshyakunawampis.

Kanqatsu miki. Hinantin Patsachomi wakin nunakunapa mikuyänampaq kantsu. Wata, watam nunakuna wanïkuyan, millonllepa mallaqewan. Keqa huk señalmi, Paraíso këllachona kanqanta musyanapaq. Bibliaqa ninmi: “Mallaqekunam kanqa” (Marcos 13:8).

 Terremotokuna. “Kanqa [...] terremotokunam mecho tsechöpis.” (Mateo 24:7.) Kekunatapis kanan kawëkarninmi rikarqontsik. Huk millonpeqpis masmi wanïkuyashqa terremotokunawan, 1914 watapitapatse.

Mana alli nunakuna. Nunakunaqa ‘qellëllatam kuyayanqa’, ‘kikinkunallam kuyakuyanqa’. ‘Mana Diosta kuyashpam, kikinkunapa kushikïninkunallata kuyayanqa’. Wamrakunapis “teytankunata mana wiyakoqmi kayanqa” (2 Timoteo 3:1-5). ¿Manaku tseno atskaq nunakuna kanan këkayan? Manam Diosta respetayantsu, pepeq yachaki munaqkunatapis chikipayan.

Mana alli rurëkuna. Hina ‘miranqam mana alli rurëkuna’ (Mateo 24:12). Qampis käyinkichi llapan mana alli rurëkuna miranqanta kë watakunacho. Hinantin Patsachomi nunakuna mantsayan suwekuyänanta, ulipayänanta, imatapis rurekuyänanta.

Kë llapanchomi rikantsik Diospa Reinon këllachona kanqanta. Bibliaqa ninmi: “Kë llapanta rikarninmi, musyayanki Diospa reinon kellana kanqanta” (Lucas 21:31). ¿Imaraq Diospa Reinonqa? Tse Reinoqa, cielocho Diospa gobiernonmi, tsemi ruramonqa Patsacho huk paraisota. Gobernamonqa, llapan Patsacho gobiernokunapa rantinmi (Daniel 2:44).