Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 4 KAQ YACHATSIKÏ

Imanöraq Diosta reqishwan

Imanöraq Diosta reqishwan

Bibliata leirninmi Jehovata reqishun. Ünemi Dios akrarqan wakin nunakunallata, pë nenqanta qellqayänampaq. Tse qellqayämonqantam kanan reqintsik Biblia nishpa. Tsemi kananqa Diosta reqishwan Bibliata leirnin. Bibliachoqa Jehová nenqanllam kekan, tsemi hina reqintsik, Diospa Palabrantano. Biblia nenqantam creinantsik, Jehovaqa manam ulikuntsu. “Manam ni imanopa Diosqa ulikuntsu.” (Hebreos 6:18.) Razonpa kaqllatam Bibliaqa parlan (Juan 17:17).

Diosqa Biblianta qaramarqontsik llapan qarëninkunatano valeqta. Imanomi kuyakoq teyta qellqamun, cartata tsurinkunapaq, tsenomi Bibliaqa. Tsemi Bibliachoqa willamantsik, Dios änimanqantsikno imanoshi allapa shumaq Patsata ruramonqa, tsecho alli kawanapaq huk paraisocho. Diosmi nimantsik üne ruranqanta, kanan rurëkamonqanta, llapan wiyakoq kuyashqan tsurinkunapaq ruramunantapis. Hina yanapamashun llapan llakikïnintsikkunata, yarparënintsikkunata altsanapaq, tsenopa kushishqa kawanapaq (2 Timoteo 3:16, 17).

 Jehovapa Testigonkunaqa Diospa amigonmi kayan; yanapayäshunki Bibliata käyinekipaq. Bibliatam yachakita muna ninëkillam. Manam chaninpaqtsu yachatsiyäshunki (Mateo 10:8). Reunionkunamampis allim ewankiman. Jehovata adorana wayinkunapa shutinqa: Jehovapa Testigonkuna Ellukäyanan Wayi, ninmi. Reunionkunaman ewarnenqa, Diosnintsikpita yachakïniki miranqa ajallam.

Llapan ruranqankunaman yarpakacharninmi Diosnintsiktaqa reqishun. Bibliachoqa, ninmi: “Diosmi rurashqa patsata, cielokunatapis” (Génesis 1:1). “Cielokunatapis” Jehová rurarninmi, Intitapis rurarqan. Tsepenqa, ¿imatataq kekuna, Diospita yachatsimantsik? Jehovapa allapa kallpan kanqantam yachakuntsik. Manachi ni pi tselaya tsikan Intitaqa rurëkamunmantsukarqan. Hina rikätsimantsik Jehová allapa yachënintam, alli yachaq kepaqchi Inti rurananqa, qoñötsimantsik, aktsimantsik, manam imepis upikuntsu.

Llapan kamashqanmi rikätsimantsik Jehová kuyamanqantsikta. Yarpakache kë Patsacho tükilaya frutakunata rikarnin. Jehová munarnenqa huk clase frutallatachi qomashwan karqan o manapis. Kuyamarnintsikmi tüki nikachaq frutata qomarqontsik, hatunta, ichiktapis, tüki colorta mishkeqta, pochqoqta. Kë llapanchomi Jehová rikätsimantsik kuyamanqantsikta, ankupämanqantsikta, hinapis mana micha kanqanta (Salmo 104:24).