Diospa amigon këmi, imekapitapis mas alli. Diosmi yachatsishunki, imano mana mantsanashpa kawanëkipaq, kushikita tarinëkipaq, horqashunki mana alli yachakïkunapita, mana alli rurëkunapitapis. Oracionnikitapis wiyanqam. Tseqa shonqikipis ancashyärenqam, kallpata tarinëkipaq (Salmo 71:5; 73:28). Diosqa ïmeka sasacho këkaptikipis yanapashunkim (Salmo 18:18). Hinapis, änishunkim wiñeypaq kaweta (Romanos 6:23).

Diosman witirqa, witikantsik Diospa amigonkunamanmi. Diospa amigonkunaqa qampa amiguikim kayanqa. Pekunaqa, qampaq familiekinomi kayanqa. Diospita kushishqam yachatsiyäshunki, yanapayäshunki.

Manam Diosman tinkuntsiktsu. Diospa amigon keta ashirnenqa käyinantsikmi: amigon karpis manam pënotsu kantsik. Pëqa allapa atska watayoqmi, allapa yachaqmi, allapa kallpayoqmi. Pëllam Autoridadyoq, cielota Patsata gobernamunampaq. Tsemi pëpa amigon keta munarnenqa wiyakushwan, rurashwan pë mañamanqantsikta. Dios nenqanta wiyashqaqa, imepis kikintsikpaqmi älli kanqa (Isaías 48:18).