Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Diospa amigon kashwanmi

Kë follëtum Diospa amïgun kanëkipaq yanapashïnikita puëdin.

1 KAQ YACHATSIKÏ

Amigon kanapaqmi Diosnintsik qayamantsik

Hinantin Patsachomi, atska nunakuna Diospa amigon keman chäyashqa. Qampis Diospa amigon keman chankimanmi.

2 KAQ YACHATSIKÏ

Diosnintsikmi llapampitapis mas alli amigontsik

Diosmi yanapashunki kushishqa y següru sientikunëkipaq.

3 KAQ YACHATSIKÏ

Diostaqa reqinantsikmi

Tsëmi yanapashunki pëta ima kushitsinqanta y llakitsenqanta musyanëkipaq.

4 KAQ YACHATSIKÏ

Imanöraq Diosta reqishwan

Diosqa unë ruranqankunata, kanan rurëkanqanta, y shamoq tiempuchö ruramunampaq kaqta musyanatam permitishqa.

5 KAQ YACHATSIKÏ

Diospa amigonkunaqa tärayanqa Paraisochomi

Paraisochöqa manam kanannötsu kawashun. Tsëqa, ¿imanöraq kawashun?

6 KAQ YACHATSIKÏ

¡Paraisoqa këllachonam!

¿Imanirtaq següru këkashwan?

7 KAQ YACHATSIKÏ

Üne willapäkipeq yachakushun

¿Imatataq yachakushwan Noepa tiempunchö pasakunqampita?

8 KAQ YACHATSIKÏ

¿Pikunataq Diospa chikeqninkuna kayan?

Qamqa puëdinkim pikuna kayanqanta musyëta y engañayäshunëkita mana permitita.

9 KAQ YACHATSIKÏ

¿Pikunaraq Diospa amigonkuna kayan?

¿Jehoväpita imata musyayänantataq pëkunaqa munayan?

10 KAQ YACHATSIKÏ

Razonpa kaq religionta, imanöraq tarishwan

Tukïmi yanapashïnikita puëdin alli kaq religionta tarinëkipaq.

11 KAQ YACHATSIKÏ

Ama yaskishuntsu falsa religiontaqa

¿Imanötaq mana alli religionta reqinkiman? ¿Imanirtaq tsënö religionqa mana alli?

12 KAQ YACHATSIKÏ

¿Metaraq ewantsik wanurnenqa?

Bibliam tsëtaqa cläru willakun.

13 KAQ YACHATSIKÏ

Brujeriakunaqa manam allitsu

¿Imanirtaq Diosqa tsëkunata chikin?

14 KAQ YACHATSIKÏ

Diospa amigonkunaqa, manam mana allikunata rurayantsu

¿Ima rurëkunatataq Dios chikin?

15 KAQ YACHATSIKÏ

Diospa amigonkunaqa allilatam rurayan

¿Imakunata rurartaq Diospa amïgun tikrantsik?

16 KAQ YACHATSIKÏ

Rikarätsishun Diosta kuyanqantsikta

Huk amigota mana oqreta munarqa, pewan imallatapis parlanantsikmi. Parlapämashqa wiyantsikmi, noqantsik parlapashqanam wiyamantsik. Wakinkunachöpis, allillatam parlantsik amigontsikpaqqa. Tsenollam Diospa amigon kepis.

17 KAQ YACHATSIKÏ

Amigontseq kanampaqqa, noqantsikpis amigom kanantsik

Jehovapita mas yachakurnenqa, masmi kuyanki.

18 KAQ YACHATSIKÏ

Diospa amigon kashun wiñeypaq

Diospa amigon kë munaqkunataqa, huk shumaq wiñeypaq kawetam qaranqa.