Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Revelacion 1:1-20

IMAKUNA KANQAN

  • Dios musyatsinqanta Jesucristu revelar musyatsikun (1-3)

  • Qanchis sitiukunachö këkaq creikoqkunapaq salüdu (4-8)

    • “Noqam Alfa y Omëga kä” (8)

  • Santu espïritupa yanapakïninwan Señorpa junaqninchö Juan rikakunqan (9-11)

  • Jesusta alläpa precisaqpaq churashqata suëñïninchönö rikanqan (12-20)

1  Ichikllachöna pasanampaq kaqkunata sirweqninkunata rikätsinanrëkur Dios musyatsinqanta Jesucristu revelar* musyatsikunqan. Jesusqa angelnintam kacharqan y pëwanmi sirweqnin Juanta suëñïninchönö rikätsirqan,  Juannam, Dios qonqan palabrata y Jesucristu qonqan musyatsikïta musyatsikurqan, awmi, llapan rikanqankunata.  Kushishqam sientikun Diospa kë musyatsikïninchö këkaq palabrakunata sinchipa leyeq kaq y tsëta wiyaq kaqkuna y tsëchö qellqashqa këkaqkunata cäsukoqkuna, porqui dispunishqa tiempuqa këllachönam këkan.  Juanpita, Asia provinciachö këkaq qanchis sitiukunachö këkaq creikoqkunapaq:* “Këkaq kaq y kashqa kaq y shamoq kaq Diospita” alläpa alli kë y yamë kë qamkunachö këkätsun, y gobernar täkunampa* nöpanchö këkaq qanchis espïritukunapita,  y Jesucristupita, pëmi “Markäkïpaq* Testïgu”, “wanushqakunapita puntata kawarimoq kaq punta kaq tsuri”, y “patsachö reykunapa Gobernaqnin”. Kuyamaqnintsik kaqpa y kikimpa yawarninwan jutsantsikkunapita libramaqnintsik kaqpa  —y Teytampaq y Diosnimpaq reykuna y sacerdötikuna* kanapaq ruraq kaqpa—, awmi, alläpa precisaqpaq churashqa kë y puëdeq kë pëpa imëyaqpis katsun. Tsënö katsun.*  ¡Rikäyë! Pukutëchömi shamun, y llapan nunakunam rikäyanqa, y llapan tukseqnin kaqkunapis; y patsachö këkaq llapan kastakunam përëkur llakikurnin kutakuyanqa. Awmi, tsënö katsun.*  “Noqam Alfa y Omëga* kä —ninmi Jehovä* Dios—, këkaq Kaq y kashqa Kaq y shamoq Kaq, Llapanta Puëdeq kaq.”  Noqa Juanmi, qamkunapa wawqikikuna y qamkunawan juntu sufrimientukunapa pasaq y gobiernuta chaskeq y Jesuswan juknölla këchö tsarakoq mayikikuna, Diospita parlanqäpita y Jesucristupita musyatsikunqäpita Patmus nishqan islachö* këkarqä. 10  Santu espïritupa yanapakïninwanmi Señorpa junaqninchö rikakurirqä, y imëka trompëta waqaqnö alläpa sinchipa parlaqtam qepächö wiyarirqä, 11  kënö neqta: “Rikanqëkita juk rölluman qellqë, y kë qanchis sitiukunachö këkaq creikoqkunaman* apatsi: Ëfesuchö këkaqman, Esmirnachö këkaqman, Pergamuchö këkaqman, Tiatïrachö këkaqman, Sardischö këkaqman, Filadelfiachö këkaqman y Laodicëachö këkaqman”. 12  Pï parlapëkämanqanta rikänäpaqmi tumarirqä, y tumarirqa, örupita rurashqa qanchis candelabrukunatam rikärirqä, 13  y candelabrukunapa chowpinchönam, nunapa tsurin niraq këkaqta rikärirqä, chakinyaq röpawan vistishqata, y qasqunchönam* örupita wachukuta wachakarëkarqan. 14  Jinamampis, peqan* y aqtsanqa imëka millwanö yulaqmi karqan, imëka rashtanö,* y nawinkunaqa imëka rawrëkaq ninanömi karqan, 15  y chakinkunaqa imëka hornuchö këkar chipapaq fïnu cobrinömi karqan, y parlakïninnam mëtsika yaku büllaqnö wiyakarqan. 16  Y derëcha kaq makinchömi qanchis qoyllurkunata këkätsirqan, y shimimpitam ishkan lädupa alli afilashqa jatun puntash espäda yarqïkarqan, y qaqllanqa* imëka chipyëpa chipapäkïkaq intinömi* karqan. 17  Rikëkurqa, imëka wanushqanömi chakin kaqman ishkirirqä. Y pënam derëcha kaq makinta noqaman churëkamur kënö nimarqan: “Ama mantsakëtsu. Noqam Punta Kaq y Ushanan Kaq kä, 18  y kawëkaq kaq, y wanushqam karqä, peru ¡rikë!, imëyaqpis kawëyoqmi kä, y wanïpa y Sepultürapa* llävintam katsï. 19  Tsëmi, rikanqëki kaqkunata qellqë, y kanan pasëkanqankunata, y tsëpita pasanampaq kaqkunata. 20  Derëcha kaq makïchö rikanqëki qanchis qoyllurkunapa y örupita rurashqa qanchis candelabrukunapa pakarëkaq sagrädu willakïninqa këmi: qanchis qoyllurkunaqa qanchis sitiukunachö këkaq creikoqkunapa* angelninkunatam rikätsikun, y qanchis candelabrukunaqa qanchis sitiukunachö këkaq creikoqkunatam* rikätsikun.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

O: “vëluta jorqar; kichar”.
Griëgu idiömachöqa “qanchis congregacionkunapaq” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Congregacion” neqta.
Kënöpis niyanmi: trönumpa.
Kënöpis niyanmi: “Yärakuypaq”.
Griëgu idiömachöqa “gobiernu, sacerdötikuna” ninmi.
O: “amen”.
O: “amen”.
O: “A y Z”. Alfa y Omëgaqa griëgu idiömachö abecedariupa qallanan kaq y ushanan kaq letrankunam kayan.
Diospa jutin Jehoväqa ishkë pachak kima chunka qanchis (237) kutim kë Bibliapa versïculunkunachö yurin, y këmi juk kaq. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “qanchis congregacionkunaman” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Congregacion” neqta.
Kënöpis niyanmi: pëchunchönam.
Kënöpis niyanmi: uman.
Kënöpis niyanmi: rapinö.
O: “semblantinqa”.
Kënöpis niyanmi: rupaynömi.
O: “Hädespa”. Tsënö nirqa, llapan wanushqakuna këkäyanqan sepultürapaqmi parlëkan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “qanchis congregacionkunapa” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Congregacion” neqta.
Griëgu idiömachöqa “qanchis congregacionkunatam” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Congregacion” neqta.