Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Mateu 8:1-34

  • Lepra qeshyayoq nuna kachakan (1-4)

  • Tröpakuna mandaq nunapa markäkïnin (5-13)

  • Capernaumchö mëtsikaqta Jesus kachakätsin (14-17)

  • Jesusta imanö qatinapaq kaq (18-22)

  • Yakuta alläpa laqcheqsätseq vientuta Jesus päratsin (23-27)

  • Mëtsika kuchikuna këkaqman supëkunata Jesus kachan (28-34)

8  Tsëpitanam, jirkapita uräramuptin mëtsikaq nunakuna qatiyarqan.  Y ¡rikë!, lepra qeshyayoq nunam pëman witïkurnin, respetarnin puntanman qonqurikïkur kënö nirqan: “Teytë, qam munarninqa kachakäratsimankimanmi”.*  Tsënam, pëqa makinwan yatëkur kënö nirqan: “¡Munämi kachakänëkita!”.* Y jinan höram lepra qeshyampita kachakärirqan.  Nïkurnam Jesus kënö nirqan: “Paqtataq pitapis willankiman, tsëpa rantinqa, sacerdöti kaqta ëwë y Moises qellqanqan Ley ninqannö ofrendëkita qoy, kachakanqëkita pëkuna musyayänampaq”.  Capernaumman yëkuriptinnam, tröpakuna mandaq nuna pë kaqman witirir rogakurqan  kënö nir: “Teytë, sirwimaqnïmi kuyukïta mana puëdir wayichö cämarëkan, y alläpam sufrikan”.  Pënam kënö nirqan: “Washaman chäramurmi kachakäratsimushaq”.  Tröpakuna mandaq nunanam kënö contestarqan: “Teytë, noqalläqa manam wayïman yëkamunëkipaqnötsu kallä, peru juk palabrata niriptikillam sirwimaqnïqa kachakärinqa.  Porqui noqapis autoridäyoqkunapa mandädunchömi kä, y mëtsikaq soldädukunam noqapa mandädüchöpis kayan, tsëmi juk kaqta, ‘¡ëwakï!’ niptïqa, ëwakun; y juknin kaqta, ‘¡shamï!’ niptïqa, shamun; y sirwimaqnïpis, ‘¡këta rurë!’ niptïqa, ruranmi”. 10  Tsëta wiyëkurnam Jesusqa espantakurqan,* y qateqnin nunakunata kënö nirqan: “Rasuntam niyaq, manam ni juk nunallatapis pënö jatun markäkïyoqtaqa* Israelchö tarirqötsu. 11  Peru noqam niyaq: inti* yarqamunan lädupita y inti jeqanan lädupitam mëtsikaq shayämunqa, y ciëluchö Gobiernuchömi Abrahanwan, Isaacwan y Jacobwan juntu tëkur* mësaman kinkishayanqa; 12  peru Gobiernuta herenciatanö chaskiyänampaq derëchuyoq kashqa kaqkunaqa,* ampirëkaq* waqtamanmi jitashqa kayanqa. Tsëchömi shonqunkunachö nanatsikur waqayanqa y kirunkunatapis ruchuchütsiyanqa”. 13  Tsëpitanam Jesusqa tröpakuna mandaq nunata kënö nirqan: “Ëwë, markäkunqëkimannö munanqëki rurakätsun”. Y tsë höram sirweqninqa kachakärirqan. 14  Y Pëdrupa wayinman chärirnam Jesusqa Pëdrupa suegranta rikärirqan fiebriwan qeshyarnin cämarëkaqta. 15  Tsënam Jesusqa makinta yatëkurqan, y fiebrim jaqirirqan y sharkurmi atiendir qallëkurqan. 16  Peru ampïriptinnam, nunakunaqa supëyoqkunata pë kaqman apayämurqan; y pënam, juk palabrallawan mana alli espïritukunata qarqurqan, y llapan sufrikaqkunata kachakätsirqan, 17  tsënöpa Diospa willakoqnin* Isaïas kënö nir willakunqan cumplikänampaq: “Pëmi qeshyantsikkunata y nanatsikïnintsikkunata apakurqan”. 18  Mëtsika nunakunata jiruroqninchö* rikëkurnam, Jesusqa qateqninkunata mandarqan qochapa wak tsimpanman ëwayänampaq. 19  Y Ley qellqaq* juk nunam pë kaqman witirir kënö nirqan: “Maestru, mëta ëwaptikipis qatishqëkim”. 20  Peru Jesusnam kënö nirqan: “Atoqkunapaqa machëninkuna kanmi, y pishqukunapapis qeshunkuna kanmi, peru nunapa Tsurimpaqa, manam kantsu peqanta* mëchö jamaratsinanllapaqpis”.* 21  Tsënam juk qateqnin kënö nirqan: “Teytë, puntataqa ëwar teytäta pamparamunätaraq jaqirallämë”. 22  Jesusnam kënö nirqan: “Qatimarnï sïgui, y wanushqankunataqa wanushqa këkaqkuna pampakuyänanta jaqiri”. 23  Y juk barcuman lloqarkuptinnam, qateqninkunapis qepanta lloqayarqan. 24  Tsëpitanam, ¡rikë!, qochachö alläpa vientur qallëkuptin, feyupa laqcheqsaq yaku barcuman yëkur qallëkurqan; peru pëqa, punïkarqanmi. 25  Tsënam pë kaqman ëwëkurnin kënö nir riyatsiyarqan:* “¡Teytë, salvëkalläyämë, ushakärinapaqnam këkantsik!”. 26  Peru pënam kënö nirqan: “¿Imanirtaq alläpa mantsakäyanki markäkïnin* pisheq nunakuna?”. Tsëta nirirnam, sharkurnin vientuta y qochata piñapëkurqan,* y llapanmi kanqanman chipyëpa kutikärirqan. 27  Tsënam tsë nunakunaqa espantakuyarqan, y kënö niyarqan: “¿Imanö nunataq kë nunaqa? Hasta vientukuna y qochapis pë ninqantataq cäsuyan”. 28  Wak tsimpachö Gadära ëwë* nunakunapa markankunaman chärirnam, supëyoq ishkë nunakunawan topariyarqan,* tsë nunakunaqa sepultürakuna këkaqpitam yarqëkäyämurqan. Alläpa mantsëpaq lïsu nunakunam kayarqan, tsëmi tsë nänipa puritaqa ni pipis valuraqtsu. 29  Y ¡rikë!, sinchipam kënö niyarqan: “¿Imatataq noqakunapita munanki, Diospa Tsurin? ¿Manaraq dispunishqa tiempuchöku sufritsiyämaq shamurqunki?”. 30  Pëkunapita alli karuchönam, mëtsika kuchikuna mikïkäyarqan. 31  Tsënam tsë supëkunaqa kënö nirnin rogakuyarqan: “Qarquyämarnïqa, mëtsika kuchikuna këkaqman kachëkayämë”. 32  Y pënam, “¡ëwayë!” nirqan. Tsënam pëkunaqa ishkan nunakunapita yarqurirnin, kuchikunaman ullukïkuyarqan,* y ¡rikë!, llapan kuchikuna ëwarmi jirkampita qochaman jeqakurkuyarqan, y llapanmi yakuchö wanuriyarqan. 33  Peru kuchi mitseqkunaqa escaparmi* ëwakuyarqan, y markaman chärirnam, llapan pasakunqanta willakuyarqan, jina supëyoq nunakunawan ima pasanqantapis willakuyarqanmi. 34  Y ¡rikë!, tsë markapita llapan nunakunam Jesus këkanqanman shayämurqan, y rikärirnam, markankunapita ëwakunampaq rogayarqan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Griëgu idiömachöqa “limpiaramankimanmi” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “limpiu kanëkita” ninmi.
Kënöpis niyanmi: admirakurqan.
Kënöpis niyanmi: yärakuyyoqtaqa.
Kënöpis niyanmi: rupay.
Kënöpis niyanmi: jamaykur.
Griëgu idiömachöqa “Gobiernupa tsurinkunaqa” ninmi.
Kënöpis niyanmi: tsakaraykaq; tutaparëkaq.
Griëgu idiömachöqa “profëta” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: entëru kuchunchö; lädunkunachö.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: umanta.
Kënöpis niyanmi: ujötsinanllapaqpis.
Kënöpis niyanmi: rikchatsiyarqan; riwatsiyarqan.
Kënöpis niyanmi: yärakuynin.
Kënöpis niyanmi: qayapaykurqan.
Kënöpis niyanmi: kinray.
Kënöpis niyanmi: tinkuriyarqan.
Kënöpis niyanmi: yaykuriyarqan.
Kënöpis niyanmi: qeshpirmi; safarmi.