Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Mateu 3:1-17

IMAKUNA KANQAN

  • Bautizakoq Juan willakun (1-12)

  • Jesus bautizakun (13-17)

3  Tsë witsankunam Bautizakoq Juan Judëa provinciapa tsunyaqninkunaman** shamïkur willakur karqan,  y kënömi neq: “Arrepentikuyë, porqui ciëluchö Gobiernuqa këllachönam këkan”.  Pëpaqmi Diospa willakoqnin* Isaïas kënö nir willakurqan: “Juk nunam tsunyaqchö sinchipa kënö willakïkan: ‘¡Jehoväpa* näninta alistayë! Pë purinampaq kaq nänita pampatsayë’”.  Y Juanpa röpanqa camëllupa millwampita rurashqam karqan, y tseqllanchönam qarapita wachakan kapurqan. Pinteq kurukunata* y tuna* abëjakunapa mishkintam mikoq.  Tsënam Jerusalenpita, entëru Judëa provinciapita y Jordan mayu kuchunkunachö llapan markakunapita pë kaqman shayämurqan,  y Jordan mayuchömi pëkunata bautizarqan,* y llapankunapa jananchömi pëkunaqa jutsasapa kayanqanta willakuyaq.  Bauticëkanqanman mëtsikaq fariseukuna y saduceukuna* shamïkaqta rikëkurnam, pëkunata kënö nirqan: “Venënuyoq culebrapa wawankuna, ¿pitaq niyäshurqunki Diospa piñakïnin* junaqpita escapayänëkipaq* kaqta?  Tsëqa, arrepentikushqa kayanqëkita rurënikikunawan rikätsikuyë.*  Ama kikikikunallachö ‘Abrahanmi noqakunapa teytäkunaqa’ niyëtsu. Porqui kë rumikunapitapis Diosqa Abrahanpaq tsurikunata sharkatsita puëdinqantam qamkunata niyaq. 10  Hächaqa listunam këkan plantakunata watsimpita* wallunampaq. Tsëmi allita mana wayoq plantakunaqa wallushqa y ninaman jitashqa kayanqa. 11  Arrepentikuyanqëkirëkurmi noqaqa yakuchö qamkunata bautizayaq, peru qepäta shamoq kaqqa, noqapitapis mas autoridäyoqmi, y noqalläqa manam llanqinllatapis qotutsita* puëdillätsu. Pëqa santu espïrituwan y ninawanmi bautizayäshunki. 12  Wawyakunanqa* makinchönam këkan, y chipyëpam ëranta limpianqa, y gränukunata churakunan wayimanmi trïgunta ëllunqa,* peru püshantaqa mana upeq ninawanmi kayëkunqa”. 13  Tsënam, Jesusqa Galilëa provinciaman shamurqan Jordan mayuchö Juan bautizanampaq. 14  Peru pëqa kënö nirmi michëta tïrarqan: “Noqam bautizamänëkitaqa wanä,* ¿imanöpataq noqaqa qamta bautizashqëki?”. 15  Jesusnam kënö contestarqan: “Kananlla tsënö karinanta jaqi, porqui tsënö ruranqantsikmi alli kanqa Diospa llapan munënin rurakänampaq”.* Tsënam pëqa manana micharqannatsu. 16  Bautizariptinnam Jesusqa jinan höra yakupita yarqëkämurqan; y, ¡rikë!, ciëlum kichakärirqan, y Diospa santu espïrituntam paluma niraqta jananman shamïkaqta rikärirqan. 17  ¡Rikë! Jina ciëlupitam kënö neq wiyakarqan: “Këmi Tsurï, kuyë Tsurï, pëpitam alläpa kushikü”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: tsutsinninkunaman.
Tsënö nirqa, juk ishkëlla wayikuna kanqan sitiukunapaqmi parlëkan.
Griëgu idiömachöqa “profëta” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: chukllushkunata; pinteqshakunata; chichigällukunata; wallpakurukunata.
Kënöpis niyanmi: jirka.
O: “tullpurqan; hunditsirqan”.
Jesus kawanqan witsan judïukunapa religionninkunachö ishkë precisaq grüpukunam fariseukuna y saduceukunaqa kayarqan.
Kënöpis niyanmi: ajanaynin.
Kënöpis niyanmi: qeshpiyänaykipaq; safayänëkipaq.
Griëgu idiömachöqa “arrepentikuyanqëkipa wayïninta rikätsikuyë” ninmi.
Kënöpis niyanmi: matsumpita; sipimpita; chapampita.
Kënöpis niyanmi: lloqtitsita.
Kënöpis niyanmi: pälanqa.
Kënöpis niyanmi: qorinqa.
Kënöpis niyanmi: necesitä.
O: “alli kanqa llapan alli kaq rurakänampaq”.