Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Mateu 20:1-34

  • Üvas chakrachö peonkuna y igualpa pagashqa kayanqan (1-16)

  • Jesus wanunampaq yapë puntallapitana willakï (17-19)

  • Juk mama wamrankunapaq juk favorta mañakun (20-28)

    • Jesus kawëninwan chaninta pagakur mëtsikaqta libran (28)

  • Ishkaq wisku nunakuna kachakätsishqa kayan (29-34)

20  Porqui ciëluchö Gobiernuqa imëka üvas chakrayoq nunanömi, pëmi üvas chakrampaq peonkunata contrataq asqu asqulla* yarqurqan.  Y taririrnam, juk junaqpita juk denariuta* paganampaq pëkunawan parlarir, üvas chakranman kacharqan.  Jina las nuëvi de la mañänanö* yarqurirnam, rikärirqan qatukuyänan* pampachö ni ima rurëyoq shëkaq nunakunata;  y pëkunataqa kënömi nirqan: ‘Qamkunapis üvas chakräman ëwayë, y chaskiyänëkipaq kaqtam* pagayashqëki’.  Tsënam pëkunaqa ëwayarqan. Jina pëqa tsënöllam rurarqan pullan junaqnö* y las tres de la tardinö* yapë yarqurpis.  Y tsëpitanam, las cincu de la tardinö* yapë yarqurqan y tsë ëwëchö* juk nunakunata shëkaqta taririrqan, y kënö nirqan: ‘¿Imanirtaq junaqnimpi* ni ima rurëyoq kayarqunki?’.  Pëkunanam kënö niyarqan: ‘Pipis mana contratayämashqa kaptinmi’. Tsënam pëqa kënö nirqan: ‘Qamkunapis üvas chakräman ëwayë’.  Ampïriptinnam,* üvas chakrayoq nunaqa mayoralninta kënö nirqan: ‘Peonkunata qayëkur pägunkuna qoykï, qepata yëkoq kaqkunapita qallëkur puntata yëkoq kaqkunachö ushë’.  Tsënam, las cincu de la tardi* yëkoqkuna chäramur, cada ünu juk denariuta* chaskiyarqan. 10  Tsëmi, puntata yëkoq kaqkuna chäramurqa, masta chaskiyänampaq kaqta pensayarqan, peru parlayanqannöllam pëkunatapis juk denariuta* pagarqan. 11  Chaskirirnam, üvas chakrayoq nunapaq rimar qallëkuyarqan 12  y kënö niyarqan: ‘¡Qepata yëkamoq nunakunaqa juk hörallam trabajayashqa, tsënö kaptimpis, noqakunatanö igualtam pagarqunki, y tsëpis noqakunaqa junaqnimpi* y pasëpa achachëchö trabajëkäyaptï!’. 13  Pënam, tsëchö këkaqkunapita jukninta kënö contestarqan: ‘Amïgu, qamtaqa manam ni ima mana allita ruraqtsu, ¿manaku juk denariuta* paganaqpaq parlarqantsik? 14  Qampa kaqta aparkur ëwakï. Kë qepa yëkoqtapis qamtanöllam qoyta munä. 15  ¿Manaku kikïpawanqa munanqäta rurakïta puëdï? ¿O alli nuna kaptïku chikikunki?’.* 16  Tsënömi qepachö kaqkuna puntachö kayanqa, y puntachö kaqkuna qepachö kayanqa”. 17  Jerusalenman witsëkarnam Jesusqa chunka ishkë (12) qateqninkunata nunakunapita juk läduman yaqaratsirnin nänichö kënö nirqan: 18  “¡Rikäyë! Jerusalenmanmi witsëkantsik, y nunapa Tsurinqa precisaq sacerdötikunapa y Ley qellqaqkunapa* makinmanmi entregashqa kanqa. Pëkunam wanutsiyänampaq condenayanqa 19  y juk nacion nunakunatam entregayanqa pëpita burlakuyänampaq, astayänampaq y qeruchö wanutsiyänampaq, y kima* junaqtam sharkatsishqa kanqa”. 20  Tsëpitanam Zebedeupa tsurinkunapa mamäninqa ishkan wamrankunawan Jesusman witirqan, y juk favorta mañakunampaqmi respetarnin puntanman qonqurikurqan. 21  Pënam kënö nirqan: “¿Imatataq munanki?”. Tsë warminam kënö nirqan: “Ishkan wamräkuna Gobiernïkichö juknin derëcha kaq lädïkiman y jukninna itsoq kaq lädïkiman täkuyänampaq änïkallämë”.* 22  Jesusnam kënö contestarqan: “Qamkunaqa manam musyayankitsu imata mañakïkäyanqëkita. ¿Puëdiyankiku noqa upunäpaq kaq cöpapita upïta?”. Pëkunanam, “puëdiyämi” niyarqan. 23  Pënam kënö nirqan: “Änirpis cöpäpitaqa upuyankim, peru derëcha kaq lädüman o itsoq kaq lädüman pï täkunampaq kaqqa, manam noqapitatsu, sinöqa, Teytä akranqan kaqkunallapaqmi”. 24  Tsëta wiyëkurnam chunka kaq qateqninkunaqa tsë ishkan wawqikunawan alläpa piñakuyarqan.* 25  Peru Jesusnam, pëman witiyänampaq qayëkurnin kënö nirqan: “Qamkunaqa musyayankim nacionkunata gobernaqkunaqa puëdeq këninkunata rikätsikuyanqanta, y precisaq kaqkunaqa nunakunata mandädunkunachö katsiyanqanta. 26  Peru qamkunachöqa manam tsënötsu kanan; tsëpa rantinqa, qamkunachö pipis precisaq këta munaqqa, qamkunapa sirweqnikikunam kanan, 27  y qamkunachö pipis puntachö këta munaqqa, qamkunapa sirweqnikikunam kanan. 28  Tsënöllam nunapa Tsurimpis sirwishqa kanampaqtsu shamushqa, sinöqa sirwikoq kanampaq y kawëninwan* chaninta pagakur mëtsikaqta libranampaqmi”. 29  Jericöpita yarquriyaptinnam, mëtsikaq nunakuna qatiyarqan. 30  Y ¡rikë!, ishkaq wisku nunakunam näni kuchunchö tëkäyarqan, y Jesus tsëpa pasëkanqanta wiyarirmi sinchipa kënö niyarqan: “¡Teytë, Davidpa Tsurin, ankupëkalläyämë!”.* 31  Peru tsëchö këkaq mëtsika nunakunaqa upälla kayänampaqmi piñapäyarqan;* peru pëkunaqa mas sinchiparan kënö niyarqan: “¡Teytë, Davidpa Tsurin, ankupëkalläyämë!”. 32  Tsënam Jesusqa shäkurirqan, y pëkunata qayëkurnin kënö nirqan: “¿Qamkunapaq imata ruramunätataq munayanki?”. 33  Pëkunanam kënö niyarqan: “Teytë, nawilläkunata kichëkallämï”. 34  Tsënam Jesusqa alläpa ankuparnin* nawinkunata yatëkurqan, y jinan höram nawinkunaqa kachakärirqan, y pëtam qatiyarqan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: tsaka tsakalla.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “kima kaq hörachönö” ninmi, tsëtaqa patsa waranqampita patsëmi yupayaq.
Kënöpis niyanmi: rantikuyänan.
Kënöpis niyanmi: exactutam.
Griëgu idiömachöqa “joqta kaq hörachönö” ninmi, tsëtaqa patsa waranqampita patsëmi yupayaq.
Griëgu idiömachöqa “isqun kaq hörachönö” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “chunka juk kaq hörachönö” ninmi.
Kënöpis niyanmi: kinraychö.
Kënöpis niyanmi: qoyat.
Kënöpis niyanmi: tutapäriptinnam.
Griëgu idiömachöqa “chunka juk kaq hörachö” ninmi.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qoyat.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “nawiki chikikun” ninmi.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Kënöpis niyanmi: awnïkallämay.
Kënöpis niyanmi: ajäyarqan.
O: “almanwan”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: llakipaykalläyämay.
Kënöpis niyanmi: ajäpäyarqan.
Kënöpis niyanmi: llakiparnin.