Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Mateu 17:1-27

IMAKUNA KANQAN

  • Jesus jukläya tikrarin (1-13)

  • Ñushta muru tamäñu markäkï (14-21)

  • Jesus wanunampaq yapë puntallapitana willakï (22, 23)

  • Pescädupa shimimpita jorqashqa qellëwan impuestuta pagakuyan (24-27)

17  Tsëpita joqta junaq pasariptinnam Jesusqa Pëdruta, Santiäguta y Santiägupa wawqin Juanta pusharkur pëkunallawan juk jatun jirkaman ëwarqan.  Y pëkunapa nöpanchömi jukläya* tikrarirqan, y qaqllanmi intinöraq* chipaparqan, y janan kaq röpankunapis aktsinöran chipaparqan.*  Y ¡rikë!, Moiseswan Elïasmi tsëchö yurirkuyarqan y pëwanmi parlëkäyarqan.  Tsënam Pëdruqa Jesusta kënö nirqan: “Teytë, alläpa allim këchö këkäyämunqäqa. Munaptikiqa, kima* carpakunata këchö sharkaratsimushaq, jukta qampaq, jukta Moisespaq, y juktana Elïaspaq”.  Y parlar manaraq ushaptinmi, ¡rikë!, juk chipapëkaq pukutë llapankunata tsaparirqan, y, ¡rikë!, pukutë rurimpitam kënö neq wiyakarqan: “Këmi Tsurï, kuyë Tsurï, pëpitam alläpa kushikü. Pëta wiyayë”.  Y tsëta wiyëkurnam Jesuspa qateqninkunaqa qonqurikïkur patsaman kukukïkuyarqan* y alläpam mantsakäyarqan.  Tsënam Jesusqa pëkuna kaqman witïkur, y yatëkurnin, kënö nirqan: “Sharkuyë. Ama mantsakäyëtsu”.  Y peqankunata* pallarkurqa mananam pitapis rikäyarqannatsu, sinöqa Jesusllatanam.  Jirkapita urärëkämurnam Jesusqa qateqninkunata kënö nir mandarqan: “Rikäyanqëkitaqa ama pitapis willayankitsu nunapa Tsurin wanushqakunapita sharkatsimushqa kanqanyaq”. 10  Tsënö kaptimpis, qateqninkunaqa kënö nirmi tapuyarqan: “Tsëqa, ¿imanirtaq Ley qellqaqkunaqa* Elïasraq puntata shamunampaq kaqta niyan?”. 11  Tsëta contestarnam pëqa kënö nirqan: “Elïasqa rasumpëpam shamunqa, y llapan imëkatam punta kanqanman kutikätsinqa. 12  Tsënö kaptimpis, këtam niyaq: Elïasqa shamushqanam, peru pëkunaqa manam reqiyashqatsu, tsëpa rantinqa, munayanqantam pëta rurayashqa. Tsënöllam nunapa Tsurimpis pëkunapa makinchö sufrinqa”. 13  Tsënam qateqninkunaqa cuentata qokuriyarqan Bautizakoq Juanpaq parlëkanqanta. 14  Mëtsikaq nunakuna këkaqman chäriyaptinnam, pë kaqman juk nuna witirirqan, y puntanman qonqurikïkurmi kënö nirqan: 15  “Tsurilläta ankupëkullë* Teytë, porqui atäki qeshyawanmi alläpa sufrin. Kutin kutinmi ninaman kar o yakuman karpis ishkin. 16  Qateqnikikuna kaqmanmi apamurqö, peru pëkunaqa manam kachakätsita puëdiyashqatsu”. 17  Tsëta contestarnam Jesusqa nunakunata kënö nirqan: “Äh mana markäkoq* y llutan ruraq nunakuna, ¿imëyaqraq qamkunawan kashaq markäkïnikikuna kanampaq? ¿Imëyaqraq qamkunata aguantayashqëki? Këman apayämï”. 18  Tsënam Jesusqa supëta piñapëkurqan, y supëqa jinan höram wamrapita yarqurirqan, y tsë hörapita patsëmi wamraqa kachakärirqan. 19  Tsëpitanam qateqninkunaqa japallankunalla Jesusman shayämurqan, y kënö tapuyarqan: “¿Imanirtaq noqakunaqa supëta qarqïta puëdiyarqötsu?”. 20  Pënam kënö nirqan: “Markäkïnikikuna pishiptinmi, porqui rasuntam niyaq, sitsun markäkïnikikuna ñushta* muru niraqllapis kanman, tsëqa kë jirkata, ‘këpita washaman ëwë’ niyaptikipis, tsëmanmi ëwanqa, y manam ni imapis rurëta mana puëdiyanqëkiqa kanqatsu”. 21  *—— 22  Galilëa provinciachö qateqninkunawan ëllurëkarmi* Jesusqa pëkunata kënö nirqan: “Nunapa Tsurinqa nunakunapa makinmanmi rantikushqa* kanqa, 23  y wanutsiyanqam, y kima junaqtam sharkatsishqa kanqa”. Tsënam, alläpa llakikuyarqan. 24  Tsëpitanam Capernaumman chäriyaptin, impuestupita ishkë dracma qellëta cobrakoq nunakuna Pëdru kaqman witiyarqan, y kënö niyarqan: “¿Manaku maestrïkikunaqa impuestupita ishkë dracma qellëta pagakun?”. 25  Pënam, “awmi” nirqan. Peru wayiman yëkuriptinnam, Jesusqa puntata parlapar kënö nirqan: “¿Ima ninkitaq Simon? ¿Pikunapitataq patsachö reykuna tribütuta y impuestuta* chaskiyan? ¿Tsurinkunapitaku o juk nunakunapitaku?”.* 26  “Juk nunakunapitam” nir contestariptinnam Jesusqa kënö nirqan: “Tsëqa, rasumpa kaqchöqa, tsurikunaqa manam impuestuta pagayanmantsu. 27  Peru mana parlamänapaq, qochaman ëwë y anzuëluta jitë, y puntata tsarimunqan kaq pescäduta jorqaramur, shiminta kichë, tsëchömi pläta metal qellëta* tarinki. Tsëta tsarirkur noqapita y qampita qoykï”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: juk niraq.
Kënöpis niyanmi: rupaynöraq.
O: “yulaqarqan”.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Kënöpis niyanmi: umpukuykuyarqan.
Kënöpis niyanmi: umankunata.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: llakipaykullay.
Kënöpis niyanmi: yärakoq.
Kënöpis niyanmi: mostäza.
Kë versïculuqa manam yurintsu wakin unë qellqashqakunachöqa, y clärum këkan Dios qellqatsinqankunachö mana këkanqanqa.
Kënöpis niyanmi: qoriraykarmi.
Kënöpis niyanmi: traicionashqa.
Tsënö nirqa, cada nuna paganqan impuestupaqmi parlëkan.
Kënöpis niyanmi: jäpa runakunapitaku.
Griëgu idiömachöqa “estater qellëta” ninmi. Tsëqa chusku dracma qellënömi väleq. Chusku junaqkunanö trabäjupita pägum kaq.