Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Mateu 1:1-25

IMAKUNA KANQAN

  • Jesucristupa kastankuna (1-17)

  • Jesuspa yurikïnin (18-25)

1  Kë libruqa Jesucristupa* kawënimpitam* willakun, pëqa Davidpa tsurinmi karqan, y Davidnam, Abrahanpa tsurin:   Abrahanqa Isaacpa teytanmi karqan;Isaacnam Jacobpa teytan karqan;Jacobnam Judäpa y wawqinkunapa teytan karqan;   Judänam Përezpa y Zërahpa teytan karqan, y Përezpawan Zërahpa mamäninqa Tamarmi karqan;Përeznam Hezronpa teytan karqan;Hezronnam Rampa teytan karqan;   Ramnam Aminadabpa teytan karqan;Aminadabnam Nahsonpa teytan karqan;Nahsonnam Salmonpa teytan karqan;   Salmonnam Boazpa teytan karqan, y Boazpa mamäninqa Rahabmi karqan;Boaznam Obedpa teytan karqan, y Obedpa mamäninqa Rutmi karqan;Obednam Jesëpa teytan karqan;   Jesënam rey Davidpa teytan karqan.Davidnam Salomonpa teytan karqan, y Salomonpa mamäninqa Urïaspa warminmi karqan;   Salomonnam Rehoboampa teytan karqan;Rehoboamnam Abïaspa teytan karqan;Abïasnam Asäpa teytan karqan;   Asänam Jehosafatpa teytan karqan;Jehosafatnam Jehorampa teytan karqan;Jehoramnam Uzïaspa teytan karqan;   Uzïasnam Jotanpa teytan karqan;Jotannam Acazpa teytan karqan;Acaznam Ezequïaspa teytan karqan; 10  Ezequïasnam Manasespa teytan karqan;Manasesnam Amonpa teytan karqan;Amonnam Josïaspa teytan karqan; 11  Josïasnam Jeconïaspa y wawqinkunapa teytan karqan, y tsë witsanmi judïukuna Babiloniaman apashqa kayarqan. 12  Babiloniaman apashqa kayanqanchönam, Jeconïasqa Sealtielpa teytan këman charqan;Sealtielnam Zorobabelpa teytan karqan; 13  Zorobabelnam Abiudpa teytan karqan;Abiudnam Eliaquimpa teytan karqan;Eliaquimnam Azorpa teytan karqan; 14  Azornam Sadocpa teytan karqan;Sadocnam Aquimpa teytan karqan;Aquimnam Eliudpa teytan karqan; 15  Eliudnam Eleazarpa teytan karqan;Eleazarnam Mattanpa teytan karqan;Mattannam Jacobpa teytan karqan; 16  Jacobnam Marïapa qowan Josëpa teytan karqan, y Marïapitam Jesusqa yurikurqan, pëtam Cristu nir reqiyan. 17  Abrahanpita Davidyaq llapan mirëkunaqa, chunka chusku (14) mirëkunam kayarqan; Davidpita judïukuna Babiloniaman apashqa kayanqan witsanyaqnam, chunka chusku (14) mirëkuna kayarqan; y Babiloniaman apashqa kayanqan witsampita Cristuyaqnam, chunka chusku (14) mirëkuna kayarqan. 18  Jesucristupa yurikïninqa kënömi karqan: mamänin Marïam Josëwan casakunampaq comprometikushqa këkarqan, peru manaraq casakuyaptinmi santu espïritupa poderninwan* qeshyaq tikrarirqan. 19  Tsëmi qowan** Josëqa, alli kaqta ruraq nuna karnin, pï më penqapäyänanta mana munar pakëllapa divorciakurita* munarqan. 20  Peru tsëkunaman yarpachakushqa këkaptinnam, ¡rikë!, Jehoväpa* angelnin suëñïninchö yuripurqan, y kënö nirqan: “Davidpa tsurin Josë, ama mantsëtsu warmiki Marïata wayikiman apëta, porqui santu espïritupa poderninwanmi pëqa qeshyaq tikrashqa. 21  Juk wamratam qeshpikunqa,* y Jesus nirmi jutin churanëki, porqui pëmi markanta jutsankunapita salvanqa”. 22  Tsë llapanqa pasakurqan willakoqninwan* Jehovä* kënö nir willatsikunqan cumplikänampaqmi: 23  “¡Rikäyë! Doncëllam qeshyaq tikrarinqa, y juk wamratam qeshpikunqa, y Emmanuel nirmi jutin churayanqa”, tsëqa, “Noqantsikwanmi Dios Këkan” ninanmi. 24  Tsënam Josëqa suëñunqampita riyarkur,* Jehoväpa* angelnin ninqannö rurarqan y warminta wayinman apakurqan. 25  Peru pëwan juntuna karpis manam yatarqantsu hasta wamranta qeshpikunqanyaq, y yuririptinnam, Josëqa Jesus nishpa jutin churarqan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

O: “Mesïaspa; Akrashqapa”.
O: “kastankunapitam”.
O: “Diospa imëkata ruraq kallpanwan”.
Kënöpis niyanmi: runan.
Judïukunapa costumbrinkunachöqa, comprometikushqa këkaqkunataqa qowan nirmi reqiyaq.
Judïukunapa costumbrinkunachöqa, comprometikushqana këkar mana casakurqa divorciakuyänanran precisaq.
Diospa jutin Jehoväqa ishkë pachak kima chunka qanchis (237) kutim kë Bibliapa versïculunkunachö yurin, y këmi juk kaq. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qeshyakunqa.
Griëgu idiömachöqa “profëtanwan” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: rikcharkur; riwarkur.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.