Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Marcus 7:1-37

IMAKUNA KANQAN

  • Nunakunapa costumbrinkunapaq parlan (1-13)

  • Nunata rakchataqqa shonqupitam yarqun (14-23)

  • Siriachö këkaq Feniciachö täraq warmipa markäkïnin (24-30)

  • Juk sordu nuna kachakätsishqa kanqan (31-37)

7  Juk kutichönam, Jerusalenpita shamushqa fariseukuna y Ley qellqaqkunapita wakinkuna, Jesuspa lädunman jiruroq* juntakäriyarqan.  Y pëpa wakin qateqninkunatam mana limpiu makinkunawan* mikïkaqta rikäriyarqan, juk parlakïchöqa, mana paqakushllapa.*  (Porqui fariseukuna y llapan judïukunaqa manam mikuyantsu kukuchinkunayaq* makinkunata mana paqakurninqa, tsënöqa rurayan unë nunakunapa costumbrinkunata qatirmi,  y mercädupita kutiramurpis manaraq paqakurqa* manam mikuyantsu. Jina tsënö mëtsika costumbrikunatam yachakuyashqa, y tsëkunatam alläpa precisaqpaq churayan, tsëmi cöpakunata, järrakunata y cobripita rurashqakunatapis inshiyänampaqqa* yakumanraq tullpuyan.*)  Tsëmi kë fariseukuna y Ley qellqaqkunaqa kënö tapuyarqan: “¿Imanirtaq qateqnikikunaqa unë witsan nunakunapa costumbrinkunata qatiyantsu, sinöqa rakcha makinkunawan mikïninkunata mikuyan?”.  Pënam kënö nirqan: “Ishkë qaqllakuna, rasun kaqtam Isaïasqa qamkunapaq willakurqan kënö nir qellqanqanchö: ‘Kë nunakunaqa shiminkunallawanmi respetayäman, peru shonqunkunaqa noqapita alläpa karuchömi këkan.  Ardëllam adorayäman, porqui yachatsikïninkunaqa nunakunapa mandakïninkunallam kayan’.  Qamkunaqa Dios mandakunqankunata mana kaqpaq churarirmi, nunakunapa costumbrinkunallata chipyëpa qatiyanki”.  Jina kënöpis nirqanmi: “Qamkunaqa costumbrikikunata qatiyänëkirëkurmi Diospa mandakïninta yachëllapa mana kaqpaq churariyanki. 10  Këllata niriyashqëki, Moisesqa kënömi nirqan: ‘Teytëkitawan mamänikita precisaqpaq churar respetë’, y: ‘Pitapis teytampaq o mamampaq mana allita* parlaqtaqa, wanutsiyätsun’. 11  Peru qamkunaqa kënömi niyanki: ‘Juk nuna teytanta o mamanta, “qamta yanapanaqpaq kaq llapan kapamanqankunam corban (juk parlakïchöqa, Diospaq qarë)” niptinqa’, 12  mananam jaqiyankinatsu teytampaq o mamampaq imallatapis rurananta. 13  Tsënömi yachatsikuyanqëki costumbrikikunarëkur Diospa palabranta mana kaqpaq churariyanki. Y qamkunaqa tsëtanömi tukïta* rurayanki”. 14  Tsëpitanam tsëchö këkaq mëtsika nunakunata yapë qayarir kënö nirqan: “Llapëki wiyayämë, y käyiyë* ima ninan kanqanta. 15  Manam imapis nunaman shimimpa yëkoqqa, nunata rakchatëta* puëdintsu, peru nunapita yarqamoqkunam sïqa nunata rakchatan”. 16  *—— 17  Tsëpitanam, mëtsikaq nunakunapita rakikärir juk wayiman yëkuriptin, tsë igualatsikïpaq qateqninkuna tapupar qallëkuyarqan. 18  Tsënam pëkunata kënö nirqan: “¿Qamkunapis pëkunanöku käyiyankitsu?* ¿Manaku musyayanki imapis nunaman shimimpa yëkoqqa mana rakchatanqanta, 19  shonquman mana yëkur, sinöqa pachanman yëkunqanta y desäwiman yarqurinqanta?”. Tsënömi llapan mikïkuna limpiu kanqanta rikätsikurqan. 20  Jina kënömi nirqan: “Nunapita yarqoqmi nunataqa rakchatan. 21  Porqui ruripitam, nunakunapa shonqumpitam, yarqamun mana alli pensëkuna, rakcha* rurëkuna,* suwakïkuna, wanutsikïkuna, 22  mana majanwan oqllanakïkuna, imatapis ërayëpa munapëkuna, alläpa mana alli rurëkuna, engañakï, mana penqakur mana allikunata rurë,* envidiakoq nawi, ofendikïpa parlë, precisaq tukï, juiciunnaq kë. 23  Kë llapan alläpa mana allikunam ruripita yarqamun y nunata rakchatan”. 24  Tsëpita yarqurirnam, Tïru y Sidon ëwëkunaman* ëwarqan. Tsëchömi juk wayiman yëkurirqan, y manam munarqantsu tsëchö këkanqanta pipis musyananta, tsënö kaptimpis, musyariyarqanmi. 25  Jinan höram pëpaq parlayanqanta wiyarir, mana alli espïritu ullupushqa* warmi wamrayoq warmi pëman shamurqan y chakin kaqman qonqurikïkurqan. 26  Tsë warmiqa Grecia warmim karqan, y Siriachö këkaq Feniciachömi pëqa täraq; y warmi wamranchö këkaq supëta qarqunampaqmi rogakur sïguirqan. 27  Peru Jesusqa kënömi nirqan: “Puntataqa wamrakunaraq teqñayätsun,* porqui manam allitsu wamrakunapaq kaq tantata tsarirkurnin chushchukunapaq jitëkïqa”. 28  Peru pëqa kënömi contestarqan: “Awmi, Teytë; peru mësa jawanchö këkaq chushchukunapis, wamrakuna shikwatsiyanqantam mikuyan”. 29  Tsënam, kënö nirqan: “Tsënö ninqëkipita, ëwë; supëqa warmi wamrëkipita yarqushqanam”. 30  Tsënam wayinta ëwakurqan y warmi wamranta cämachö jitarëkaqta taririrqan, y supëqa ëwakushqanam karqan. 31  Tïru ëwëpita* kutiramurnam Jesusqa Sidonpa ëwarqan Galilëa qochaman, y Decäpolis* ëwëman charqan. 32  Tsëchömi sordu* y alleqllaqa parlëta mana puëdeq nunata pëman apayämurqan, y pëman makinta churëkunampaq rogakuyarqan. 33  Y tsëchö këkaq mëtsika nunakunapitam japallanta karuman aparqan. Tsëpitanam, tsë nunapa ishkan rinrinman dëdunkunata yakarqan, y toqarirmi, qallunta yatëkurqan. 34  Y ciëluman rikëkurmi, shonqupita patsë shütëkur, pëta kënö nirqan: “Ëffatha”, tsëqa, “kichakäri” ninanmi. 35  Tsënam rinrinkuna kichakärirqan, y alleqllaqa parlëta mana puëdinqampitam alliyärirqan, y allinam parlar qallëkurqan. 36  Nïkurnam, llapankunata mandarqan pitapis mana willayänampaq, peru mas mandëkaptinran pëkunaqa masraq willakuyarqan. 37  Y rasumpa kaqchöqa, espantakurmi chipyëpa mantsakäkuyarqan, y kënömi niyarqan: “Imëka ruranqampis alläpa allim kashqa. Sordukunatapis wiyatsinmi, y müdukunatapis parlatsinmi”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: jirurushtin.
Juk parlakïchöqa judïukunapa costumbrinkunamannö mana paqakushqa kanqampaqmi parlëkan.
Kënöpis niyanmi: mana awikurlla.
Kënöpis niyanmi: kukushninkunayaq; kukichinkunayaq.
Kënöpis niyanmi: awikurqa.
Kënöpis niyanmi: utilizäyänampaqqa.
O: “yakuchöraq bautizayan”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Bautismu; bautizakï” neqta.
O: “ashëpa”.
Kënöpis niyanmi: imaykata.
Kënöpis niyanmi: entiendiyay.
Kënöpis niyanmi: qanratayta.
Kë versïculuqa manam yurintsu wakin unë qellqashqakunachöqa, y clärum këkan Dios qellqatsinqankunachö mana këkanqanqa.
Kënöpis niyanmi: entiendiyankitsu.
Kënöpis niyanmi: qanra.
Griëgu idiömachö: por·nëi·a. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachö: a·sel·guei·a. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: kinraykunaman.
Kënöpis niyanmi: yaykapushqa.
Kënöpis niyanmi: pacha junta mikuyätsun.
Kënöpis niyanmi: kinraypita.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: mana wiyaq.