Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Juan 11:1-57

IMAKUNA KANQAN

  • Läzaru wanunqan (1-16)

  • Martatawan Marïata Jesus shoqan (17-37)

  • Läzaruta Jesus kawaritsin (38-44)

  • Jesusta wanutsiyänampaq yachatsinakuyan (45-57)

11  Juk kutichönam, Läzaru jutiyoq nuna qeshyëkarqan; pëqa Betaniapitam karqan, paninkuna Marïapa y Martapa caserïumpita.  Kë Marïam karqan Señorpa chakinman pukutaq* aceitita ramaq* y aqtsanwan tsakitseq; pëpa turin Läzarum qeshyëkarqan.  Tsëmi Läzarupa paninkunaqa Señorman juk nunata kachayarqan kënö willanampaq: “Teytë, ¡rikë!, kuyanqëki amïguïkim qeshyëkan”.  Peru tsëta Jesus wiyarirqa kënömi nirqan: “Kë qeshyaqa manam wanïllachötsu usharinqa, sinöqa Dios alabashqa kanampaqmi këqa kanqa, tsërëkur Diospa Tsurimpis alabashqa kanampaq”.  Jesusqa alläpam kuyaq Martata, nananta* y Läzaruta.  Tsënö kaptimpis, Läzaru qeshyëkanqanta musyarirpis, këkanqan sitiuchömi ishkë junaq masraq quedakurqan.  Tsëpitanam qateqninkunata kënö nirqan: “Judëa provinciaman yapë ëwashun”.  Qateqninkunanam kënö niyarqan: “Maestru, ichikllaran pasarishqa Judëa provincia nunakuna rumiwan tsampiyäshïnikita* tïrayanqampita, ¿tsënö këkaptinku yapë kutita munanki?”.  Jesusnam kënö contestarqan: “Junaqchöqa chunka ishkë (12) hörakunam aktsi kan, ¿aw? Pipis junaqpa aktsinwan pureqqa, manam ni imawampis trompisantsu, porqui nunakunapaq aktsitam rikan. 10  Peru pipis paqaspa pureqqa, trompisanmi, porqui aktsiqa manam pëchötsu këkan”. 11  Tsëkunata nirirmi, kënö nirqan: “Amïguntsik Läzaruqa punukashqam quedarishqa, peru riyatsinäpaqmi* pë këkanqanman ëwashaq”. 12  Tsënam qateqninkunaqa kënö niyarqan: “Teytë, punïkarninqa kachakärinqachi”. 13  Tsënö kaptimpis, Jesusqa wanushqa kanqampaqmi parlëkarqan. Peru pëkunaqa descansar punïkanqampaq parlëkanqantam pensayarqan. 14  Tsënam Jesusqa pëkunata alleq cläru willarqan, kënö nir: “Läzaruqa wanushqam, 15  y qamkunarëkurmi noqaqa tsëchö mana këkanqäpita alläpa kushikü, tsënöpa qamkuna creiyänëkipaq. Peru pë kaqta ëwashun”. 16  Tsënam Millish nir reqiyanqan Tomasqa Jesusta qateq mayinkunata kënö nirqan: “Noqantsikpis ëwashun pëwan juntu wanunapaq”. 17  Jesus chärinampaqqa, chusku junaqnam Läzaruqa sepultürachö këkarqan. 18  Betaniaqa Jerusalenpa amänunllachömi këkarqan, kima* kilömetruchönö.* 19  Y turinkuna wanushqa kaptinmi Martatawan Marïata shoqaq mëtsikaq judïukuna shayämushqa kayarqan. 20  Y Jesus shamïkanqanta wiyarirmi Martaqa taripaqnin yarqurqan; peru Marïaqa wayichömi tëkar quedakurqan. 21  Tsënam Martaqa Jesusta kënö nirqan: “Teytë, këchö kaptikiqa manam turï wanunmantsu karqan. 22  Tsënö kaptimpis, noqaqa kanan hörapis alleqmi musyä Diosta imatapis mañakuptikiqa, Diosqa wiyashunëkipaq kaqta”. 23  Jesusnam kënö nirqan: “Turikiqa sharkamunqam”. 24  Martanam kënö nirqan: “Noqaqa musyämi ushanan junaqchö wanushqakuna kawariyämuptin sharkamunampaq kaqta”. 25  Jesusnam kënö nirqan: “Noqam wanushqakunata kawaritseq y kawëta qokoq kä. Noqaman markäkunqanta* rikätsikoq kaqqa, wanurnimpis kawarimunqam; 26  y kawëkaq kaqkuna y noqaman markäkoq kaqkunaqa manam ni imëpis wanuyanqatsu. ¿Qamqa tsëta creinkiku?”. 27  Pënam kënö nirqan: “Awmi Teytë, noqaqa creirqömi qamqa nunakunaman shamoqpaq kaq Diospa Tsurin Cristu kanqëkita”. 28  Tsëkunata nirirmi ëwarqan y nanan Marïata kënö nir pakallapa qayarqan: “Maestrum këchö këkan, y qayashunkim”. 29  Tsëta wiyarirqa, jinan höram sharkur pë kaqman ëwarqan. 30  Jesusqa manaran tsë caserïuman yëkushqaraqtsu karqan, sinöqa Marta taripanqan sitiullachöran këkarqan. 31  Tsënam, Marïata shoqarnin pëwan wayichö këkaq judïukunaqa, raslla sharkur ëwaqta rikarnin qepanta ëwayarqan, porqui sepultüraman waqaq ëwëkanqantam pensayarqan. 32  Tsënam Marïaqa Jesus këkanqan sitiuman chärir y pëta rikëkur, chakin kaqman qonqurikurqan, y kënö nirqan: “Teytë, këchö kaptikiqa manam turï wanunmantsu karqan”. 33  Marïata waqëkaqta rikëkur, y qepanta shamoq judïukunatapis waqëkäyaqta rikëkurnam Jesusqa shonqunchö* alläpa nanatsikurqan y alläpa llakikurqan. 34  Y kënömi nirqan: “¿Mëmantaq churayarqunki?”. Pëkunanam, “Teytë, shamï y rikë” niyarqan. 35  Jesusqa waqarmi qallëkurqan. 36  Tsëmi judïukunaqa kënö nir qallëkuyarqan: “Rikë, ¡imanömi kuyëkunaq!”. 37  Peru wakinkunaqa kënömi niyarqan: “¿Manatsuraq kë nunaqa wiskupa nawintapis kachakëkätsirqa wanunanta michëta puëdinman karqan?”. 38  Tsënam Jesusqa shonqunchö yapë alläpa nanatsikurir, sepultüra kaqman shamurqan. Y tsë sepultüraqa juk machëmi karqan, y punkuchöqa juk jatun rumim churararqan. 39  Jesusqa kënömi nirqan: “Tsaparaq rumita jorqayë”. Wanukushqapa panin Martanam kënö nirqan: “Teytë, kananyaqqa alläpanachi asyan, porqui chusku junaqnam pasarishqa”. 40  Jesusnam pëta kënö nirqan: “¿Manaku nirqaq creirqa Diospa chipapäkoq puëdeq këninta rikänëkipaq kaqta?”. 41  Tsëmi rumita jorqariyarqan. Tsënam Jesusqa ciëluman rikëkur kënö nirqan: “Teytallä, wiyamanqëkipitam qamta alläpa agradecikoq. 42  Awmi, noqaqa musyämi qamqa imëpis wiyamanqëkita; peru kë jiruroqchö* shëkaq mëtsikaq nunakunarëkurmi parlarqö, qam kachamashqa kanqëkita creiyänampaq”. 43  Tsëkunata nirirmi, sinchipa kënö nirqan: “¡Läzaru, yarqamï!”. 44  Tsënam wanushqa këkaq nunaqa chakinkuna y makinkuna wankushqa yarqaramurqan, y qaqllanqa juk ratashwan wankushqam këkarqan. Jesusnam kënö nirqan: “Paskayë y purinanta jaqiyë”. 45  Tsëmi Marïaman shamoq mëtsikaq judïukunaqa tsëta ruranqanta rikashqa karnin pëman markäkuyarqan,* 46  peru wakinkunaqa fariseukuna* kaqmanmi ëwayarqan, y Jesus ruranqantam willayarqan. 47  Tsëmi precisaq sacerdötikuna y fariseukunaqa* Judïukunapa Precisaq Cortinchö kaqkunata ëlluyarqan,* y kënö niyarqan: “¿Imatataq rurashun? Porqui kë nunaqa imëka señalkunatam ruran. 48  Tsënöllata jaqirishqaqa, llapanmi pëman markäkur qallëkuyanqa, y Röma nunakunaqa shamïkurmi sitiuntsikta* y nacionnintsikta qochiramäshun”.* 49  Peru pëkunapita jukmi, tsë wata mandakoq kaq sacerdöti këkaq Caifas jutiyoq nuna, kënö nirqan: “Qamkunaqa manam ni imatapis musyayankitsu, 50  y manam cuentata qokuyankitsu entëru nacion ushakänampa rantinqa, llapan nunakunarëkur juk nunalla wanunan qamkunapaq mas alli kanqanta”. 51  Peru tsëtaqa manam kikinllapitatsu nirqan, sinöqa tsë wata mandakoq kaq sacerdöti karmi nacionninrëkur Jesus wanunampaq kaqta musyatsikïkarqan, 52  y manam nacioninrëkurllatsu, sinöqa Diospa ramakashqa* këkaq tsurinkunata jukllaman ëllunampaqmi. 53  Tsëmi, tsë junaqpita patsë wanutsiyänampaq yachatsinakuyarqan. 54  Tsëmi Jesusqa judïukunapa rikëninchöqa purirqannatsu, sinöqa tsunyaqpa* amänun ëwëkunamanmi* ëwarqan, Efrain nishqan markaman, y tsëchömi qateqninkunawan quedakurqan. 55  Judïukunapa Pascua fiestankunam ichikllachöna kanan karqan, y tsë Pascua fiesta manaraq qallaptinmi, mëtsikaq nunakuna Ley ninqannö limpiu kayänampaq më tsëpita Jerusalenman witsäyarqan. 56  Pëkunaqa Jesustam ashikäyarqan, y templuchö shëkarmi juknin juknin kënö ninakuyarqan: “Ima niyankitaq qamkunaqa, ¿manatsuraq fiestallamampis shamunqa?”. 57  Peru precisaq sacerdötikuna y fariseukunaqa,* Jesus mëchö këkanqanta pipis musyaq kaqqa willakunampaqmi mandakushqa kayarqan, tsënöpa tsariyänampaq.*

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: mushkoq.
Kënöpis niyanmi: jichaq.
Kënöpis niyanmi: ñañanta.
Kënöpis niyanmi: saqmayäshuynikita.
Kënöpis niyanmi: rikchatsinäpaqmi.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Griëgu idiömachöqa “chunka pitsqa (15) estadiukunachönö” ninmi. Juk estadiuqa pachak puwaq chunka pitsqa (185) metrum kaq.
Kënöpis niyanmi: yärakunqanta.
Griëgu idiömachöqa “espïritunchö” ninmi.
Kënöpis niyanmi: entëru kuchuchö.
Kënöpis niyanmi: yärakuyarqan.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qoriyarqan.
Juk parlakïchöqa, templuta.
Kënöpis niyanmi: qechuramäshun.
Kënöpis niyanmi: witsikashqa.
Kënöpis niyanmi: tsutsimpa.
Kënöpis niyanmi: kinraykunamanmi.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “prësuyänampaq”.