Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Filemon 1:1-25

IMAKUNA KANQAN

  • Salüdukuna (1-3)

  • Filemonpa kuyakïnin y markäkïnin (4-7)

  • Onësimupaq Pablu rogakunqan (8-22)

  • Ushanan kaq salüdukuna (23-25)

 Noqa Pablupita, Cristu Jesusrëkur carcelarëkaqpita, y wawqintsik Timoteupita, alläpa kuyë yanapakoq mayïkuna Filemonpaq,  panintsik Apiapaq, soldädunö Cristuta sirweq mayintsik Arquïpupaq y wayikichö ëllukaq* creikoqkunapaq:*  Teytantsik Diospa y Señor Jesucristupa alläpa alli kënin y yamë kënin qamkunachö këkätsun.  Mañakïnïkunachö qampaq mañakurqa, Diosnïtam imëpis agradecikü,  porqui Señor Jesuspaq y llapan santu nunakunapaq kuyakïnikipita y markäkïnikipitam* imëpis wiyä.  Creikoq mayikikunawan tsë markäkïyoqlla kanqëki, Cristurëkur mëtsika bendicionkunata chaskinqantsikta cuentata qokatsishunëkipaqmi Diosman mañakü.  Porqui alläpam kushikurqö y shoqashqa këtam tarirqö kuyakoq kanqëkita wiyarir wawqi, porqui qamrëkurmi santu nunakunapa shonqunkunapis* ankashyärishqa.  Tsëmi Cristupa apostolnin kanqärëkur alli kaqta ruranëkipaq mandanaqpaq autoridäyoq karpis,  kuyakoq kanqëkita cuentaman churëkur, Pablu kanqärëkur, mayorna nuna, jina kananqa Cristu Jesusrëkur carcelarëkaq, jukta rogakïta munaq. 10  Wamrä cuenta Onësimupaqmi rogakïta munaq, pëpaqqa carcelarëkarmi* teytan cuenta tikrarqä. 11  Unëqa manam yanapakoqtsu* qampaq karqan, peru kananqa qampaq y noqapaqpis yanapakoqmi. 12  Pëtam qamman kutikätsimü, pëta, kikïpa shonqüta.* 13  Alli willakïkunata willakunqärëkur carcelaranqäyaq qam sirwimänëkipa rantin pë sirwimarnï sïguinampaqmi këchö quedatsikïta munäman. 14  Peru qamwan manaraq parlarqa manam imatapis rurëta munätsu, tsënöpa alli rurëniki kikikipa munënikipita kanampaq, y mana mälasqa.* 15  Rasun kaqchöqa, itsachi tsërëkur qampita juk tiempupa* escapamurqan,* tsënöpa qamllana imëyaqpis yapë katsinëkipaq, 16  peru manana sirwipakoqtanöqa, sinöqa sirwipakoqpitapis mastanöna, kuyashqa wawqitanöna, noqaqa tsëtanömi masqa rikä, y masraqchi qamnäqa tsëtanö rikanki, sirwishoqniki kanqanrëkur y Señorpa sirweqnin kanqanrëkur. 17  Tsëmi amïguïkitanö* rikämarqa, noqata chaskimaq cuentalla pëtapis shumaq chaskïkï. 18  Jinamampis, ima mana allitapis rurashqa kashuptiki o jaqëki kaptinqa, kikïmi pagashqëki. 19  Noqa Pablum kikïpa makïwan këta qellqëkämü: noqam pagashqëki, y rasumpa kaqchöqa, qampis jaqä cuentam kawënikipita kanki. 20  Awmi wawqi, Señor-rëkur tsëta rurar yanapëkamë: Cristurëkur shonqüta* ankashyäratsimï. 21  Mañëkanqaqta ruranëkipaq kaqman markäkurmi* qamman qellqëkämü, porqui musyämi ninqaqpitapis masta ruranëkipaq kaqta. 22  Jina tsënöllam tsëchö quedakunäpaq posädä alistarëkänëkipaq mañakoq, porqui noqapaq mañakuyanqëkirëkur qamkunaman kutitsiyämänantam* shuyarä. 23  Cristurëkur prësuraq mayï Epafrasmi qampaq salüdunta apatsikamun, 24  jina yanapayämaq Marcus, Aristarcu, Dëmas y Lücasmi qampaq salüdunkunata apatsikayämun. 25  Señor Jesucristupa alläpa alli kënin alli pensëyoq kayanqëkita rikätsikuyanqëkichö këkätsun.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: qorikaq.
Griëgu idiömachöqa “congregacionpaq” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: yärakuynikipitam.
O: “shonqupita patsë kuyakïninkunapis”.
Griëgu idiömachöqa “cadenarëkarmi” ninmi.
Kënöpis niyanmi: ütiltsu.
O: “shonqupita patsë kuyanqä kaqta”.
Kënöpis niyanmi: amälasqa.
Griëgu idiömachöqa “juk hörapa” ninmi.
Kënöpis niyanmi: qeshpimurqan; safamurqan.
O: “juk yanaqitanö”.
O: “shonqupita patsë kuyakïnïta”.
Kënöpis niyanmi: yärakurmi.
O: “qamkunapaq libri jaqirayämänantam”.