Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Efesius 5:1-33

  • Limpiu parlakï y portakï (1-5)

  • Aktsipa tsurinkunanö kawayë (6-14)

  • Santu espïrituwan junta kayë (15-20)

    • Tiempïkikunata alleq provechayë (16)

  • Qowakunapaq y casäda warmikunapaq consëju (21-33)

5  Tsëqa, kuyashqa tsurinkuna kayanqëkirëkur Diosnö këta tïrayë,  y kuyakurnin kawar sïguiyë, noqantsiktapis Cristu kuyamanqantsiknö* y noqantsikrëkur* imëka juk ofrendanö y pishtashqa ofrendanö kikinta qokunqannö, Diospaq shumaq pukutaqtanö.*  Rakcha rurëkuna* y tukïläya melanëpaq rurëkuna, o imatapis ërayëpa munëqa, ama qamkunachö ni ichikllapis wiyakätsuntsu, santu nunakunapaq ima alli kanqanmannö;  ni penqakïpaq portakï, ni lluta parlëkuna, ni rakcha* brömakuna —porqui tsëkunaqa manam allitsu kayan— tsëpa rantinqa, agradecikoq kayë.  Porqui qamkunaqa këta musyayankim y kikikikunam cuentata qokuyanki, ni pï rakcha ruraq* nuna, ni melanëpaqkunata ruraq nuna, ni ërayëpa imatapis munaq nuna —porqui tsëqa imäginkuna adorë cuentam— Diospa y Cristupa Gobiernunchö ni ima herenciata mana chaskinampaq kaqta.  Ama pipis ni imapaqpis mana sirweq parlakïkunawan engañayäshïtsu, porqui tsëkunarëkurmi* mana wiyakoq këpa tsurinkunaman Diospa piñakïnin shamun.  Tsënö këkaptinqa, ama pëkuna rurayanqanta rurayëtsu;*  porqui juk tiempuchöqa ampim* kayarqëki, peru Señorwan juknölla karmi kananqa aktsi kayanki. Aktsipa tsurinkunanö kawarnin sïguiyë,  porqui aktsipa wayïninqa tukï* alli kë, imëka alli kaqkunata rurë y llapan rasumpa kaqmi. 10  Señorpa rikënimpaq ima alli kanqanta segurakurnin sïguiyë; 11  y ampipa kaq mana ni imapaqpis sirweq rurëkuna rurëta jaqiyëna; tsëpa rantinqa, tsëkuna mana alli kanqanta rikätsikuyë. 12  Porqui pëkuna pakëllapa rurayanqampitaqa, hasta parlëllapis penqakïpaqmi. 13  Llapan rikakashqa këman chaqkunataqa aktsim rikätsikushqa, porqui llapan rikakashqa këman chaqmi aktsi. 14  Tsëmi kënö nin: “Riyakï,* qam punïkaq kaq, y wanushqakunapita sharkï, tsëqa Cristum qamchö atsikyanqa”. 15  Tsëmi alleq rikäyë imanöpis portakïkäyanqëkichö* upakunanö mana kayänëkipaq, sinöqa yachaqkunanö, 16  tiempïkikunata alleq provecharnin,* porqui alläpa mana alli junaqkunachömi kawantsik. 17  Tsëmi, juiciunnaq këta jaqiyëna, tsëpa rantinqa cuentata qokur sïguiyë Jehoväpa* munënin ima kanqanta. 18  Jina, ama vïnuwan machar kakuyëtsu, porqui tsëqa lluta rurëkunamanmi* chätsikun, tsëpa rantinqa santu espïrituwan junta kayë. 19  Jukniki juknikikuna* salmukunawan, Diospaq alabanzakunawan y Diosta adoranapaq cancionkunawan parlapänakuyë, Jehoväpaq* shonqupita patsë cantarnin y müsicata tocarnin, 20  Señornintsik Jesucristupa jutinchö Diosnintsikta y Teytantsikta llapampita imëpis agradecikurnin. 21  Cristuta alläpa respetarnin jukniki juknikikuna respetanakur cäsunakuyë. 22  Warmikunaqa Señorta respetarnin cäsukuyanqannölla qowankunata* respetarnin cäsukuyätsun, 23  porqui qowaqa warmimpa dirigeqninmi,* creikoqkunapa* dirigeqnin* Cristu kanqannö, pëqa tsë cuerpupa salvaqninmi. 24  Rasumpa kaqchöqa, imanöllam creikoqkuna* Cristuta respetar cäsukuyan, jina tsënöllam warmikunaqa qowankunata respetarnin llapanchö cäsukuyänan. 25  Qowakuna, warmikikunata kuyarnin sïguiyë, creikoqkunata* Cristu kuyanqannö y pëkunarëkur wanunqannö, 26  tsëtaqa rurarqan santuyätsinampaqmi, yakuwan bañatseqnö Diospa palabranwan limpiuyätsir, 27  tsënöpa creikoqkunata* kikimpa rikënimpaq chipapäkïkaqta tikratsinampaq, mana ima rakchayoqta* ni inkukashqata, ni tsëkunanö ni ima mana alliyoqta, sinöqa Diospa rikëninchö limpiuta y llapanchö allita. 28  Jina tsënöllam qowakunaqa kikinkunapa cuerpunkunatanö warminkunata kuyayänan. Warminta kuyaq nunaqa kikintam kuyakun, 29  porqui manam ni pipis ni imëpis cuerpuntaqa* chikishqatsu, tsëpa rantinqa atiendinmi y kuyanmi, creikoqkunawan* Cristu ruranqannölla, 30  porqui llapantsikmi cuerpunchö kaqkuna kantsik. 31  “Tsëmi ollquqa teytanta y mamanta jaqirinqa y warminman laqakanqa,* y ishkankunam juk ëtsallana kayanqa.” 32  Kë pakarëkaq sagrädu willakïqa alläpa precisaqmi. Rasumpa kaqchöqa, noqaqa Cristupaq y creikoqkunapaqmi* parlëkä. 33  Tsënö kaptimpis, llapëkikunam cada ünu warmikikunata kikikikunatanö kuyayänëki; jina warminam, qowanta shonqupita patsë respetanan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

O, itsapis: “qamkunatapis Cristu kuyayäshunqëkinö”.
O, itsapis: “qamkunarëkur”.
Kënöpis niyanmi: mushkoqtanö.
Griëgu idiömachö: por·nëi·a. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: lluta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Rakcha rurëkuna” neqta.
Kënöpis niyanmi: tsaykunapa jananmi.
O: “ama pëkunawan takukäyëtsu”.
Kënöpis niyanmi: tsakaymi; tutapëmi.
Kënöpis niyanmi: imaykaläyapa.
Kënöpis niyanmi: rikchakuy.
Griëgu idiömachöqa “imanöpis puriyanqëkichö” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “llapan alli tiemputa rantir” ninmi.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “perdicionmanmi”.
O: “kikikikunapura”.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: runankunata.
Griëgu idiömachöqa “peqanmi” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “congregacionpa” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “peqan” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “congregacion” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “congregacionta” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “congregacionta” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: iskayoqta.
Griëgu idiömachöqa “ëtsantaqa” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “congregacionwan” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “warminwan imëpis kanqa”.
Griëgu idiömachöqa “congregacionpaqmi” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.