Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Romänus 9:1-33

  • Israelïtakunarëkur Pablu llakikun (1-5)

  • Abrahanpa rasumpa kaq mirënin (6-13)

  • Dios dispuninqanqa manam mana allipa parlashqa kanmantsu (14-26)

    • Piñakïta chaskeqpaq kaq väsukuna y ankupashqa kayänampaq kaq väsukuna (22, 23)

  • Wakin kaqllam salvashqa kayanqa (27-29)

  • Israelta ishkitseq (30-33)

9  Cristurëkurmi rasumpa kaqta nï; manam ulikütsu,* porqui santu espïritu pushaptinmi concienciä musyatsikun  alläpa llakikunqäta y shonqüchö imëpis nanatsikunqäta.  Porqui noqaqa munämanmi wawqïkunarëkur y panïkunarëkur Cristupita maldecishqanö rakishqa këta, pëkunaqa kastäkunam kayan,  israelïtakunam kayan. Pëkunapam tsurinö legitimashqa kë, precisaqpaq churashqa kë, conträtukuna, patsätsikashqa Ley, Diosta sirwi, y änikïkuna.*  Pëkunapam unë kastakuna, y pëkunapa kastankunapitam Cristu shamurqan. Llapankunapa janampa këkaq Dios, imëyaqpis alabashqa katsun. Tsënö katsun.*  Tsënö kaptimpis, tsëqa manam Diospa palabran mana cumplikashqa kanqantatsu rikätsikun. Porqui manam Israelpita llapan shamoq kaqkunatsu rasumpa “Israel” kayan.  Ni Abrahanpa mirënin* kartsu llapankuna tsurikuna kayan; sinöqa: “Qampa mirëniki* nir qayashqa kanan kaqqa Isaacpitam shamunqa”.  Juk parlakïchöqa, Abrahanpa mirënimpita yurishqa kaq tsurikunaqa, manam Diospa rasumpëpa tsurinkunatsu kayan, sinöqa änikïrëkur* yurishqa kaq tsurikunam mirënöqa* yupashqa kayan.  Porqui änikï palabrakunaqa kënömi karqan: “Watanmi kanannö witsan shamushaq, y Säram wamrayoq kanqa”. 10  Manam tsëpinllatsu, sinöqa jina juk nunallapata, unë kastantsik Isaacpata Rebëca millishta qeshyaq tikrariptimpis; 11  porqui manaraq yurishqa kayaptin y allita o mana allita manaraq rurashqa kayaptinmi, Diospa munëninmannö akrashqa këqa rurëkunapitatsu mana kanampaq, sinöqa qayaq Kaqpita kanampaq 12  Rebëcata kënö nirqan: “Punta yureq kaqmi, qepa yureq kaqpa sirweqnin kanqa”. 13  Kënö nir qellqarëkanqannö: “Jacobtam kuyarqä, peru Esaütaqa chikirqämi”. 14  Tsëqa, ¿ima nishunraq? ¿Mana alli rurëku Dioschö kan? ¡Tsëqa manam ni imanöpapis kanmantsu! 15  Porqui Moisestam kënö nirqan: “Ankupanqä* kaqtam ankupanqäta rikätsishaq, y kuyanqä kaqtam kuyanqäta rikätsishaq”.* 16  Tsëmi kikin nunapa munënimpitatsu ni kallpachakunqampitatsu,* sinöqa ankupäkoq Diospitam. 17  Porqui qellqarëkaqchömi Egiptupa reynimpaq* kënö nin: “Kërëkurmi kawëkaqta jaqirqoq: qampa janëki podernïta rikätsikunäpaq, y entëru patsachö jutï musyatsikushqa kanampaq”. 18  Tsënömi, pëqa munanqan kaqtam ankupan, peru jina munanqan kaqtam shonqun chukru kananta jaqin. 19  Tsëqa itsa kënö nimanki: “¿Imanirtaq nunakunata culpar sïguin? Porqui, ¿pitaq munënin rurakänanta tsapan?”. 20  Peru äh nuna, ¿pitaq qamqa kanki Diosta pärapunëkipaq? ¿Mitupita rurashqatsuraq ruraqninta: “¿Imanirtaq këtanö ruramarqunki?” ninqa? 21  ¿Manaku musyanki mitu taqllaqqa* mituta makinchö katsinqanta, y tsë mitullapita precisaqchö inshina* väsuta y mana precisaqchö inshina väsuta ruranqanta? 22  Tsëqa, ¿imataq kanqa Diosqa piñakïninta* rikätsikïta y poderninta musyatsikïta munëkarpis, ushakäyänampaq listu këkaq y piñakïta chaskeqpaq kaq väsukunata alläpa pacienciawan aguantanqampita? 23  Y ankupashqa kayänampaq kaq väsukunata alläpa precisaq këninta musyatsinampaq tsënö rurashqa kaptinqa, precisaqpaq churashqa kayänampaq puntallapitana alistanqan kaqkunapaq, 24  juk parlakïchöqa, noqantsikpaq, judïukunallapitatsu, sinöqa juk nacionkunapitapis qayanqan kaqkunapaq tsënö rurashqa kaptinqa, ¿ima mana allitaq tsëqa kanman? 25  Jina Osëaschö pë kënö ninqannömi: “Mana markä kaqkunatam, ‘markä’ nir qayashaq, y mana kuyashqa kaqtam, ‘kuyashqa’ nir qayashaq; 26  y ‘qamkunaqa manam markätsu kayanki’ nishqa kayanqan sitiuchömi, tsaq tsëchömi ‘kawëkaq Diospa tsurinkuna’ nir qayashqa kayanqa”. 27  Jinamampis, Isaïasmi Isra­elpaq sinchipa kënö nin: “Israelpa tsurinkuna lamarchö aqushanö* mëtsikaq kayaptimpis, wakin kaqllam salvashqa kayanqa. 28  Porqui Jehoväqa* juk juiciutam patsaman apamunqa, y chipyëpam y rasllam* tsëta ruranqa”. 29  Jina Isaïaspis puntallapitana kënö nir musyatsikunqannö: “Tröpakunata mandaq Jehovä* wakin mirënintsikkuna* kawar sïguiyänanta mana jaqishqa kaptinqa, Sodöma chanqanmannömi chashwan karqan, y Gomörranömi ushashwan karqan”. 30  Tsëqa, ¿ima nishuntaq? Juk nacion nunakunaqa, alli kaq rurëkunata rurëta mana tïrëkarpis, alli kaqta ruraqnö rikashqa këmanmi chäyarqan, markäkïrëkur* alli kaqta ruraqnö rikashqa këman; 31  peru Israelqa, alli kaq rurëkunata rikätsikoq leyta qatita tïrëkarpis, manam tsë leyta cumplirqantsu. 32  ¿Imanir? Porqui tsëta logrëtaqa tïrayarqan, manam markäkurtsu, sinöqa rurëninkunallawanmi. “Trompisatsikoq rumiwanmi” ishkiyarqan; 33  kënö nir qellqarëkanqannö: “¡Rikäyë! Sionchömi trompisatsikoq rumita y ishkitsikoq qaqata churä, peru tsëman markäkoq kaqqa, manam llakikïchötsu ushanqa”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: llullakötsu.
Kënöpis niyanmi: awnikuykuna.
O: “amen”.
Griëgu idiömachöqa “kastan” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “kastëki” ninmi.
Kënöpis niyanmi: awnikuypita.
Griëgu idiömachöqa “kastanöqa” ninmi.
Kënöpis niyanmi: llakipanqä.
Kënöpis niyanmi: kuyapanqä kaqtam kuyapanqäta rikätsishaq.
Griëgu idiömachöqa “munaq kaqpitatsu ni cörreq kaqpitatsu” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “Faraonpaq” ninmi. Tsënöqa reqiyaq Egiptu nacionta gobernaqkunatam.
Kënöpis niyanmi: llutaqqa.
Kënöpis niyanmi: utilizäna.
Kënöpis niyanmi: ajanayninta.
Kënöpis niyanmi: arënanö.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “usharnin y ichikyätsirninmi” ninmi.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “kastantsikkuna” ninmi.
Kënöpis niyanmi: yärakuypita.