Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Romänus 5:1-21

IMAKUNA KANQAN

  • Cristurëkur Dioswan amishtatsishqa (1-11)

  • Adanpita wanï, Cristupita kawë (12-21)

    • Jutsawan wanï llapan nunakunaman chan (12)

    • Juk alli kaq rurëlla (18)

5  Tsëmi kananqa markäkïnintsikrëkur* alli kaqta ruraqnö rikashqa këkarqa, Señornintsik Jesucristurëkur Dioswan yamë kawakur sïguishun,*  jina përëkurmi, markäkunqantsikrëkur Diosman witita puëdintsik alli këninta chaskinapaq, y tsë alli kënintam kananqa chaskikantsik; y precisaq këman Dios churamänantsikpaq kaqta shuyäkur, alläpa kushikushun.*  Jina manam tsëllatsu, sinöqa alläpa sufrimientukunapa pasëkarpis alläpa kushikushun,* porqui musyanqantsiknöpis, alläpa sufrimientukunapa pasanqantsikqa alli tsarakunapaqmi yanapamantsik;  alli tsarakunqantsiknam, Diospa rikëninchö alli kanapaq; Diospa rikëninchö alli kanqantsiknam, shuyäkunapaq,  y shuyäkïqa manam llakikïmantsu chätsikun; porqui Diospa kuyakïninqa chaskinqantsik santu espïrituwanmi shonquntsikman ramakämushqa.*  Porqui rasumpa kaqchöqa, mana puëdeq këkashqallaran dispunishqa tiempuchö Cristuqa mana alli nunakunarëkur wanurqan.  Porqui alli kaqta ruraq nunapaqqa, manam tsënöllaqa pipis wanunmantsu; peru alli nunapaqqa, itsa pipis wanïta valuranman.  Peru Diosqa kikimpa kuyakïnintam rikätsimantsik, y tsëtaqa rikätsimantsik jutsasapallaraq këkashqa noqantsikrëkur Cristu wanunanta jaqinqanwanmi.  Peru tsëpitapis masqa, yawarninrëkur alli kaqta ruraqnö rikashqa karmi, përëkur Diospa piñakïnimpita salvashqa kashun. 10  Porqui Diospa contran këkar Tsurimpa wanïninwan Dioswan amishtashqa këkarqa, kanannäqa Dioswan amishtashqana karmi Cristupa kawëninwan masraq salvashqa kashun. 11  Y manam tsëllatsu, jina Dioswan amishtanapaq yanapamaqnintsik Señornintsik Jesucristurëkurmi Dioswan alli këkanqantsikpita alläpa kushikuntsik. 12  Juk nunarëkurllam llapan nunakunaman jutsa yëkurqan, y jutsarëkurnam pëkunaman wanï charqan, y tsënömi wanïqa llapan nunakunaman chärirqan, llapankuna jutsata rurayashqa kayaptin. . . 13  Porqui manaraqpis Ley kaptinmi jutsaqa nunakunachö këkarqanna, peru ley mana kaptinqa manam ni pipis jutsasapanö rikashqatsu. 14  Tsënö kaptimpis, wanïqa Adanpita Moisesyaqmi nunakunata gobernarqan, Adan jutsallakunqannö mana jutsallakushqa këkaqkunatapis, y Adanqa shamoqpaq kaqnömi wakin wakinchöqa karqan. 15  Peru Dios qokunqan qarëqa manam mana alli rurënötsu. Porqui sitsun juk nunapa mana alli rurëninllawan mëtsikaq wanuyarqan, tsëqa tsëpitapis maspaqmi Diospa alläpa alli kënin y alläpa alli kënimpita debaldi qarënin mirarqan,* jukllëlla nunawan, Jesucristuwan. 16  Jina debaldi qarëwanqa manam juk nunalla jutsallakunqanrëkur pasanqanwannötsu pasarqan. Porqui juk mana alli rurëllapitam llapan nunakuna condenashqa kayarqan, peru debaldi qarëqa, mëtsikaq nunakunatam mana allikunata rurashqa kayanqanchöna alli kaqta ruraqnö rikashqa këman chätsishqa. 17  Porqui sitsun juk nunapa mana alli rurëninrëkurlla wanï gobernashqa, tsëqa ¡masran Diospa alläpa alli këninta y alli kaq rurëpita debaldi qarëta chaskishqa kaqkunanäqa, juk nunarëkurlla reynö kawayanqa y gobernayanqa, Jesucristurëkurlla! 18  Tsëmi, imanömi juk mana alli rurëllawan tukïläya nunakuna condenashqa kayarqan, jina tsënöllam juk alli kaq rurëllawan tukïläya nunakuna kawëta chaskiyänampaq alli kaqta ruraqnö rikashqa kayan. 19  Porqui imanömi juk nunapa mana wiyakoq këninllawan, mëtsikaq nunakuna jutsasapa këman chäyarqan, jina tsënöllam juk nuna wiyakoq kanqanllawan mëtsikaq nunakuna alli kaqta ruraq këman chäyanqa. 20  Jina Leyqa yurirqan jutsakuna miranampaqmi, peru jutsa miranqanchöqa, Diospa alläpa alli këninmi masraq mirarqan. 21  ¿Imarëkur? Tsënöpa jutsawan wanï gobernayanqannölla, Diospa alläpa alli kënimpis Señornintsik Jesucristurëkur imëyaqpis kawëman apakoq alli kaq rurëwan gobernanampaq.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: yärakuynintsikpita.
O, itsapis: “yamë kawakï kapamantsik”.
O, itsapis: “alläpa kushikuntsik”.
O, itsapis: “alläpam kushikuntsik”.
Kënöpis niyanmi: jichamushqa kashqa.
O: “ramakarqan”.