Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Romänus 14:1-23

IMAKUNA KANQAN

  • Ama jukniki juknikikuna juzganakuyëtsu (1-12)

  • Ama jukkunata ishkitsiyëtsu (13-18)

  • Yamë këpaq y juknölla këpaq sinchikuyë (19-23)

14  Creikïninkunachö mana sinchi këkaqkunata kushishqa chaskiyë, peru imatapis jukläyapa rikäyanqantaqa* ama juzgayëtsu.  Juk nunaqa creikïninmannömi imëkatapis mikun, peru creikïninchö mana sinchi kaq nunaqa, verdürakunallatam mikun.  Mikoq kaqqa, ama despreciatsuntsu mana mikoq kaqta, y mana mikoq kaqqa, ama penqapätsuntsu* mikoq kaqta, porqui Diosqa kushishqam pëta chaskishqa.  ¿Pitaq qamqa kanki jukpa sirweqninta juzganëkipaq? Patronnimpaqmi shëkan o ishkishqapis këkan. Rasumpa kaqchöqa, shëkanqam, porqui Jehovämi* shëkaqta katsita puëdin.  Juk nunam, juk junaqta wakin junaqpita mas precisaqtanö rikan; juknam mëqan junaqtapis wakin kaq junaqkunatanölla igualpa rikan; cada ünu alleq següru katsun creikïnimpita.  Juk junaqta mas precisaqtanö rikaqqa, Jehoväpaqmi* precisaqtanö rikëkan. Jina mikoq kaqpis, Jehoväpaqmi* mikun, porqui Diostam agradecikun; y mana mikoq kaqqa, Jehoväpaqmi* mana mikuntsu, peru tsënö karpis, Diostam agradecikun.  Rasumpa kaqchöqa, manam ni mëqantsikpis kikintsikllapaqtsu kawantsik, y manam ni mëqantsikpis kikintsikllapaqtsu wanuntsik.  Porqui kawarqa, Jehoväpaqmi* kawantsik, y wanurqa, Jehoväpaqmi* wanuntsik. Tsëmi kawarpis o wanurpis, Jehoväpa* kantsik.  Porqui tsërëkurmi Cristu wanurqan y kawarimurqan, wanushqakunapa y kawëkaqkunapa Señornin kanampaq. 10  Peru ¿imanirtaq creikoq mayikita juzganki? ¿O imanirtaq creikoq mayikita desprecianki? Porqui llapantsikmi Dios juiciuta ruranan sitiupa nöpanchö kashun. 11  Porqui kënö nirmi qellqarëkan: “‘Noqa rasumpa kawanqänöllam —ninmi Jehovä*—, noqapa nöpämanmi llapankuna qonqurikayämunqa, y llapan nunakunam Dios kanqäta musyayanqa’”. 12  Tsëmi llapantsikpis cada ünu kikintsikpita Diosta cuentata qoshun. 13  Tsëmi, amana juknintsik juknintsik juzganakushunnatsu, tsëpa rantinqa, churapakäyë* juk creikoq mayikikunapa puntanman ni ima ishkitsikoqta ni tsapäkoqta mana churayänëkipaq. 14  Noqaqa musyämi, y Señor Jesuschömi tsëpita següru këkä, ni imapis kikinllapitaqa rakcha* mana kanqanta; pï nunapis imatapis rakchatanö rikaptinllam, kikimpaq rakcha tikrarin. 15  Porqui sitsun mikïrëkur creikoq mayiki mana alli sientikunqa, tsëqa manam kuyakoq kanqëkitatsu rikätsikunki. Ama creikoq mayikipaq Cristu wanushqa këkaptin, mikïrëkur creikoq mayikita ushakätsitsu.* 16  Tsëqa, ama jaqiyëtsu qamkuna allita rurayanqëkipita qamkunapaq mana allita parlayänanta. 17  Porqui Diospa Gobiernunman yëkïqa manam mikïpitatsu ni upïpitatsu, sinöqa santu espïritupa yanapakïninwan alli kaqta rurëpita, yamë këpita y kushishqa këpitam. 18  Porqui imëka sirwipakoq cuenta Cristuta tsënö sirweqqa, Diostam kushitsin, y allim nunakunapa rikënimpaqpis. 19  Tsëmi, yamë këman chätsikoq kaqta y juknintsik juknintsik sinchiyätsinakunapaq yanapakoq kaq cösaskunata rurar sïguishun. 20  Mikïrëkurllaqa* amana Dios ruranqanta ushakätsitsu. Rasunmi, llapan cösaskunapis limpium kayan, peru alläpa mana allim kanqa juk nunapaq, mikunqan pitapis ishkitsinan kaptinqa. 21  Mas alliqa ëtsata mana mikï, o vïnuta mana upï o imatapis creikoq mayikita ishkitsinampaq kaqta mana rurëmi. 22  Creikïnikiqa, Diospa rikëninchö qamllapaq katsun. Imatapis allitanö rikanqampita mana juzgakoq nunaqa kushishqam kakun. 23  Peru mana següru këkar mikurqa condenashqam këkan, porqui manam creinqanmannötsu mikïkan. Rasumpa kaqchöqa, imatapis mana creikar rurëqa, jutsam.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

O, itsapis: “shonqunkunachö mana següru kayanqantaqa”.
O: “juzgatsuntsu”.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: churakäyë.
Kënöpis niyanmi: qanra.
Juk parlakïchöqa, markäkïninta o shamoq tiempuchö imëyaqpis kawakunampaq shuyäkunqanta ushakätsitsu.
Kënöpis niyanmi: mikuy jananllaqa.