Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Lücas 19:1-48

  • Zaqueuta Jesus watukan (1-10)

  • Chunka mïna qellëpaq parlaq igualatsikï (11-27)

  • Jerusalenman Jesus yëkun (28-40)

  • Jerusalenpaq Jesus waqan (41-44)

  • Qatukoqkunata templupita Jesus qarqun (45-48)

19  Tsënam pëqa Jericöman yëkurir, tsë markapa pasëkarqan.  Tsëchömi Zaqueu jutiyoq nuna këkarqan; pëqa impuestu cobrakoqkunapita mas precisaq kaqmi karqan, y alläpa kapoqyoqmi* karqan.  Pëmi Jesusta reqita procurarqan, peru mëtsikaq nunakuna kaptinmi takshalla karnin rikëta puëdirqantsu.  Tsëmi puntata ëqirqan* y juk sicömuru montiman* lloqarqan tsëpita rikänampaq, porqui pëqa tsëllachönam tsëpa pasanan karqan.  Tsënam Jesusqa tsë sitiuman chärir witsëpa rikärirqan y kënö nirqan: “Zaqueu, apurë, ras yarpamï, porqui kananqa wayikichömi posadakunä”.  Tsënam pëqa jinan höra yarpurirqan, y alläpa kushishqam posadatsinampaq wayinman chaskirqan.  Tsëta rikëkurmi llapankuna kënö rimar qallëkuyarqan: “Juk jutsasapa nunapa wayinmanmi posadakoq yëkushqa”.  Peru Zaqueuqa sharkurmi Señorta kënö nirqan: “¡Rikë! Llapan kapamanqankunapitam pullan kaqta waktsakunata qoykushaq Teytë, y pitapis engañarnin qellëninta suwapunqä kaqtam chusku kuti masta kutitsishaq”.  Tsënam Jesusqa kënö nirqan: “Kananmi kë wayiman salvacion chämushqa, porqui pëpis Abrahanpa tsurinmi. 10  Porqui nunapa Tsurinqa oqrakashqa këkaqkunata asheq y salvaqmi shamushqa”. 11  Tsë ninqankunata pëkuna wiyëkäyaptinmi, juk igualatsikï masta parlarqan, porqui Jerusalenpa amänunchömi këkäyarqan, y tsëman chäriyaptinlla Diospa Gobiernun rikakänampaq kaqtam pëkunaqa pensayarqan. 12  Tsëmi kënö nirqan: “Juk reypa tsurinmi, karu markaman viajarqan rey këman chärir kutimunampaq. 13  Manaraq viajarmi chunkaq sirweqninkunata qayarir, pëkunata chunka mïna* qellëta qorqan, y kënömi nirqan: ‘Kutimunqäyaq këkunawan negociuta rurëkäyë’. 14  Peru marka mayinkunaqa chikiyaqmi, y qepantam juk comisionta kachayarqan kënö niyänampaq: ‘Manam munayätsu qam reynïkuna kanëkita’. 15  Tiempuwannam, rey këman chärir kutimurqan, y qellëta* qonqan sirweqninkunatam qayatsirqan, tsë qellëwan negociuta rurar ëkata ganayashqa kayanqanta musyanampaq. 16  Tsënam punta kaq witirir kënö nirqan: ‘Teytë, mïna* qellënikiwanqa chunka mïna* qellë mastam ganarqö’. 17  Pënam kënö nirqan: ‘¡Allitam rurarqunki alli sirwipakoq! Porqui ichik asuntullachöpis markäkïpaq* kanqëkitam rikätsikurqunki, chunka markakunachö gobernaq kë’. 18  Tsëpitanam ishkë kaq witirqan, y kënö nirqan: ‘Teytë, mïna* qellënikiqa pitsqa mïna* qellë mastam wachashqa’. 19  Jina pëtapis kënömi nirqan: ‘Qampis pitsqa markakunata carguïkichö katsi’. 20  Peru tsëpitanam, juk witirqan y kënö nirqan: ‘Teytë, këchömi këkan juk päñuchö pakarätsinqä mïna* qellëniki. 21  Porqui rikë, noqaqa qamta mantsarnikim tsënö rurarqö, porqui qamqa aksë* nunam kanki; mana churanqëkipitam tsarinki, y mana murunqëkipitam seganki’. 22  Pënam kënö nirqan: ‘Kikiki parlanqëkipitam qamta juzgaq, alläpa mana alli sirwipakoq. ¿Rasumpaku musyarqëki aksë nuna kanqäta, y mana churanqäpita tsarinqäta y mana murunqäpita seganqäta? 23  Tsëqa, ¿imanirtaq qellënïta* bancuman churarqëkitsu? Tsëqa kutimurmi wachënintawan chaskïman karqan’. 24  Tsëpitanam tsëchö shëkaqkunata kënö nirqan: ‘Mïna* qellëta qochiriyë* y chunka mïna* qellëyoq kaqta qoykuyë’. 25  Peru pëkunaqa kënömi niyarqan: ‘¡Teytë, pëqa chunka mïna* qellëyoqnataq!’. . . 26  ‘Këtam niyaq: imayoqpis kaqtaqa, mastam qoyanqa, peru ni imannaq kaqtaqa, hasta kapunqantapis qochiriyanqam. 27  Jina reyninkuna kanäta mana munaq chikimaqnïkunata këman apayämï, y mana ankupashpa* nöpächö wanuratsiyë’”. 28  Tsëkunata nirirmi pëqa Jerusalenman witsarnin sïguirqan. 29  Y Olïvus nishqan jirkachö këkaq Betfaguëman y Betaniaman chëkarnam, ishkaq qateqninkunata kacharqan 30  kënö nir: “Ëwayë rikënikikunachö këkaq caserïuman, y yëkurirmi tsëchö tariyanki watarëkaq malta ashnuta, tsë ashnutaqa manam ni imëpis ni pï montashqatsu. Tsëta paskarir këman apayämi. 31  Peru pipis, ‘¿imanirtaq paskëkäyanki?’ nir tapuyäshuptikiqa, kënö niyanki: ‘Señormi wanan’”.* 32  Tsënam kachashqankuna ëwayarqan y pë ninqannöllam taririyarqan. 33  Peru tsë malta ashnuta paskëkäyaptinmi, ashnuyoqkuna kënö niyarqan: “¿Imanirtaq tsë malta ashnuta paskëkäyanki?”. 34  Pëkunanam kënö niyarqan: “Señormi wanan”. 35  Y Jesus kaqmanmi apayarqan, y tsë malta ashnupa jananmanmi janan kaq röpankunata karunayarqan, y tsëmanmi Jesusta montatsiyarqan. 36  Y pë ëwanqanmannömi, janan kaq röpankunata näniman mashtayarqan. 37  Y Olïvus jirkapita uraq näniman chëkaptinnam, mëtsikaq qateqninkuna alläpa kushikur y llapan milagrukunata ruranqanta rikäyanqampita Diosta sinchipa alabar qallëkuyarqan, 38  y kënömi niyaq: “¡Bendicishqam Jehoväpa* jutinchö Reynö shamoq kaq! ¡Dioswan noqantsik yamë këchö kashun, y ciëluchö këkaq alabashqa katsun!”. 39  Tsënam mëtsikaq nunakunachö këkaq wakin fariseukuna* kënö niyarqan: “Maestru, qateqnikikunata piñapë”.* 40  Peru pëkunata contestarmi pëqa kënö nirqan: “Këtam niyaq, sitsun pëkuna upälla kakuyanman, tsëqa rumikunam sinchipa parlayanman”. 41  Y Jerusalenpa amänunman chärirmi, Jerusalen markata rikärirqan, y tsë markapaq waqarqan, 42  kënö nir: “Sitsun qam, kikiki, kanan junaq cuentata qokunkiman karqan yamë këta ima qoshunëkipaq kaqta. . ., peru kananqa nawikipita pakashqanam tsëkuna këkan. 43  Porqui chikiyäshoqnikikuna puntash shukshukunata* jawir jiruroqnikipa* cercuta rurayämunan junaqkunam chämunqa, y jirurüriyäshunkim* y llapan lädïkikunapam cercuta sharkatsiyämunqa.* 44  Pëkunam patsaman jitariyäshunki, qamta y qamchö këkaq wamrëkikunata, y qamchö perqarëkaq rumikunataqa manam ni jukllëllatapis mana juchutsishqataqa jaqiriyanqatsu, porqui manam cuentata qokurqëkitsu imë tiempu juzgashqa kanqëkita”. 45  Tsëpitanam templuman yëkurirqan y qatukoqkunata* waqtaman qarqur qallëkurqan 46  kënö nir: “Qellqashqam këkan: ‘Wayïqa, mañakuyänan wayim kanqa’, peru qamkunaqa suwakoqkunapa machëninmanmi tikraratsiyarqunki”. 47  Llapan junaqkunam pëqa templuchö yachatsikurnin sïguirqan. Peru precisaq sacerdötikuna, Ley qellqaqkuna* y markachö mas precisaq kaq nunakunam wanutsita procurayarqan; 48  Peru manam ni imanöpapis tsëta rurëta puëdiyarqantsu, porqui llapan nunakunam wiyayänanrëkur pëpa jiruroqninman* ëwar sïguiyarqan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: rïcum.
Kënöpis niyanmi: cörrirqan.
Kënöpis niyanmi: qeruman.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Griëgu idiömachöqa “plätata” ninmi.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Kënöpis niyanmi: yärakuypaq.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Kënöpis niyanmi: yaqa.
Griëgu idiömachöqa “plätäta” ninmi.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Kënöpis niyanmi: qechuriyay.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Juk mïna qellëqa, kima killanö jornalpa trabajayanqampita chaskiyanqan pägum karqan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Mïna” neqta.
Kënöpis niyanmi: llakipaypa.
Kënöpis niyanmi: necesitan.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: ajäpay.
Kënöpis niyanmi: choqchi punta qerukunata.
Kënöpis niyanmi: entëru kuchuykipa.
Kënöpis niyanmi: juntapuriyäshunkim.
O: “llapan lädukunapam sufritsiyäshunki”.
Kënöpis niyanmi: rantikoqkunata.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: entëru kuchunman.