Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Lücas 16:1-31

  • Mana allita ruraq mayuralpaq parlaq igualatsikï (1-13)

    • “Ichikllachöpis markäkïpaq nunaqa, atskachöpis markäkïpaqmi” (10)

  • Ley y Diospa Gobiernun (14-18)

  • Kapoqyoq nunapaq y Läzarupaq parlaq igualatsikï (19-31)

16  Tsëpitanam jina qateqninkunatapis kënö nirqan: “Juk kapoqyoq nunapam juk mayuralnin* kapurqan, pëpaqmi willayarqan imëkankunata lluta rikëkanqanta.  Tsënam qayëkur kënö nirqan: ‘¿Imatataq qampaq wiyëkä? Mayural këkar carguïkichö katsinqëkikunapita cuentata qomë, porqui manam carguïkichönatsu wayïta katsinki’.  Tsënam tsë mayuralqa kikinllachö kënö nirqan: ‘¿Imataraq kananqa rurashaq mayural kënïta patronnï qochikämaptinqa?* Manam kallpä kannatsu chakrachö trabajanäpaq, y limushna mañakïtaqa penqakümi.  ¡Äh yä!, musyänam imata ruranäpaq kaqta, tsënöpa mayural kënïpita jorqaramaptin, wayinkunaman chaskimaqkuna kayänampaq’.  Y patronnimpa llapan jaqan kaqkunata qayëkurmi, punta kaqta kënö nirqan: ‘¿Ëkataq patronnïpa jaqan kanki?’.  Pënam kënö contestarqan: ‘Pachak (100) tupï* olïva aceititam’. Tsënam kënö nirqan: ‘Yapë tsari ruranqëki conträtu papelta, y tëkur, raslla pitsqa chunka (50) nir qellqë’.  Tsëpitanam juknin kaqtana kënö nirqan: ‘Y qamqa, ¿ëkataq jaqan kanki?’. Pënam kënö nirqan: ‘Pachak (100) jatun tupï* trïgutam’. Tsënam kënö nirqan: ‘Ruranqëki conträtu papelta yapë tsarirkur, puwaq chunka (80) nir qellqë’.  Tsëmi patronninqa tsë mayuralta alabarqan, porqui mana allita ruraq karpis, yachëyoq* kanqantam rurëninchö rikätsikurqan; porqui kanan witsanchö* kawaq nunakuna kikinkunapura tratanakuyanqanchöqa, atsikyaqchö këkaq nunakunapitapis mas yachaq kayanqantam rurëninkunawan rikätsikuyan.  Jina këtam qamkunata niyaq: kë munduchö* kayäpushunqëki riquëzakunata* provecharnin amïgu këta ashiyë, tsënöpa tsë riquëzakuna ushakäriyaptin, mana ushakaq sitiukunachö tsë amïguïkikuna qamkunata chaskiyäshunëkipaq. 10  Ichikllachöpis markäkïpaq* nunaqa, atskachöpis markäkïpaqmi, y ichikllachöpis mana allita ruraq nunaqa, atskachöpis mana allita ruraqmi. 11  Tsënö këkaptinqa, kë munduchö* kayäpushunqëki riquëzakunawan* mana markäkïpaq nuna kayanqëkita rikätsikushqa këkäyaptikiqa, ¿piraq rasumpa kaq riquëzakunata markäkuyäshunki? 12  Y jukpa kaqchö markäkïpaq kayanqëkita mana rikätsikushqa këkäyaptikiqa, ¿piraq imallatapis kikikikunapaq qoyäshunki? 13  Manam ni pï sirwipakoqpis ishkë patronpa sirweqnin këtaqa puëdintsu; porqui bienmi jukninta chikinqa y jukninta kuyanqa, o bienmi jukninta yachananqa, y jukninta desprecianqa. Manam Diospa y Kapoqyoq Këpa* sirweqnin këta puëdiyankitsu”. 14  Tsënam qellëta alläpa kuyaq fariseukunaqa,* tsë llapankunata wiyayarqan y despreciar rikapäyarqan. 15  Tsënam pëkunata kënö nirqan: “Qamkunam nunakunapa nöpanchö alli kaqta ruraq kayanqëkita rikätsikoqkuna kayanki, peru Diosqa shonqïkikunata reqinmi. Porqui nunakuna precisaqpaq churayanqanqa, Diospa rikënimpaqqa melanëpaqmi. 16  Ley y Diospa Willakoqninkuna Qellqayanqanqa, Juanpa tiempunyaqmi willakushqa karqan. Tsëpita patsëmi alli willakïkunatanö Diospa Gobiernunta musyatsikïkäyan, y tukïläya nunakunam tsëman yëkuyänampaq llapan puëdiyanqanmannö kallpachakuyan. 17  Rasumpa kaqchöqa, mas fäcilmi kanman ciëlupis y patsapis ushakärinan, Leypa juk letrampa juk kuchunllapis mana cumplikar quedarinampitaqa. 18  Pipis warmimpita divorciakurir jukwan casakoqqa, mana majanwan oqllanakïmanmi ishkin, y qowampita* divorciakushqa warmiwan pipis casakoqqa, mana majanwan oqllanakïmanmi ishkin. 19  Juk nunam kapoqyoq* karqan y granäti* röpawan y lïnupita rurashqa röpawanmi vistikoq, y waran waranmi imëka jananchö kushishqa kawakoq. 20  Peru punkun kaqmanmi limushna mañakoq qeri ushashqa Läzaru jutiyoq nunata churayaq, 21  y alläpam munëkoq tsë kapoqyoq nunapa mësampita shikwaqkunallatapis mikïta. Awmi, hasta allqukuna shamïkurmi qerinkunata laqwayäpoq.* 22  Tsënam, tiempu pasariptin tsë limushna mañakoq nunaqa wanukurqan, y angelkunam Abrahanpa lädunman* apakuyarqan. Jina tsënöllam kapoqyoq nunapis wanukurqan, y pampashqa karqan. 23  Y Sepultürachö* këkarmi, sufrikarnin witsëpa rikëkurqan, y karupitam Abrahanta y lädunchö* Läzaru këkaqta rikëkurqan. 24  Tsëmi kënö nir sinchipa qayakurqan: ‘Teyta Abrahan, ankupëkallämë,* y Läzaruta kachëkallämï dëdun puntanta yakuman tullpurkur, qallulläta arwäratsimunampaq,* porqui alläpa sufrirmi kë rawrëkaq ninachö këkä’. 25  Peru Abrahanqa kënömi nirqan: ‘Hïju, yarpäri kawëkar imëka jananchö kushishqa kanqëkita, peru Läzaruqa, mana allikunallatam chaskirqan. Kananqa, pëqa shoqashqam këchö këkan, peru qamqa sufrirmi këkanki. 26  Jinamampis, juk wanwanyarëkaq* sanjam noqakunatawan qamkunata rakimantsik, tsëmi këpita qamkunaman tsimpamïta munaq kaqkunaqa puëdiyantsu, ni tsëpita noqakunaman tsimpamïta puëdiyantsu’. 27  Tsënam kënö nirqan: ‘Tsënö kaptinqa, teytäpa wayinman pëta kachëkunëkipaqmi mañakullaq Teyta, 28  porqui pitsqa wawqïkunam kapaman, pëkunata alleq willëkullätsun, tsënöpa kë sufritsikoq sitiuman pëkunapis mana shayämunampaq’. 29  Peru Abrahanqa kënömi nirqan: ‘Moises y Diospa Willakoqninkuna Qellqayanqantam pëkunaqa katsiyan; tsëta wiyakuyätsun’. 30  Tsënam pëqa kënö nirqan: ‘Manam wiyakuyanqatsu, teyta Abrahan, peru pipis wanushqakunapita kawarirkur ëwaptinqa, arrepentikuyanqam’. 31  Peru pëqa kënömi nirqan: ‘Moises y Diospa Willakoqninkuna Qellqayanqanta mana wiyakurqa, pipis wanushqakunapita kawarirkamur ëwaptimpis manam creiyanqatsu’”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

O: “wayi rikaqnin”.
Kënöpis niyanmi: qechuykämaptinqa.
O: “bätu nishqan tupï”. Juk bätu tupïqa, ishkë chunka ishkë (22) litrutam tsaraq.
O: “cöru nishqan tupï”. Juk cöru tupïqa ishkë pachak ishkë chunka (220) litrutam tsaraq. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Cöru” neqta.
O: “alli juiciuyoq”.
O: “kanan imëkapis imanö këkanqanchö”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “mana alli rurëpita kaq riquëzakunawan” ninmi.
Kënöpis niyanmi: yärakuypaq.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “mana alli rurëpita kaq riquëzakunawan” ninmi.
Kënöpis niyanmi: Riquëzakunapa.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: runampita.
Kënöpis niyanmi: rïcu.
Griëgu idiömachöqa “purpura” ninmi. Tsë colorqa rikätsikoq kapoqyoq këta, respetashqa këta y rey o reypa kastan këtam.
Kënöpis niyanmi: laqwapuyaq.
Griëgu idiömachöqa “pëchunman” ninmi.
O: “Hädeschö”. Tsënö nirqa, llapan wanushqakuna këkäyanqan sepultürapaqmi parlëkan. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “pëchunchö” ninmi.
Kënöpis niyanmi: llakipaykallämay.
Kënöpis niyanmi: qajäratsimunampaq.
Kënöpis niyanmi: ruri.