Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Hëchus 9:1-43

IMAKUNA KANQAN

  • Damascu markaman Saulu ëwëkaptin (1-9)

  • Sauluta yanapanampaq Ananïas kachashqa kanqan (10-19a)

  • Damascu markachö Jesuspita Saulu willakun (19b-25)

  • Jerusalenta Saulu ëwan (26-31)

  • Enëasta Pëdru kachakätsin (32-35)

  • Dorcas jutiyoq alläpa alli warmi kawaritsishqa kanqan (36-43)

9  Peru Sauluqa jinallaran Señorman creikoqkunata amenacëkarqan y wanutsita munëkarqan, tsëmi mandakoq kaq sacerdöti kaqman ëwarqan,  y Damascu markachö Diosta adorayänan wayikunaman cartakunata qellqanampaqmi mañakurqan, tsënöpa pitapis Rasumpa Kaq Nänichö* kaqta tarirqa, ollqutapis warmitapis watarkur Jerusalenman apamunampaq.  Tsënam viajarnin Damascu markapa amänunchöna këkaptin, ciëlupita aktsi pëpa jiruroqninchö* illaqpita chipapëkurqan,  y pëqa patsamanmi ishkirirqan y kënö neqtam wiyarqan: “Saulu, Saulu, ¿imanirtaq chikir qatikachëkämanki?”.  Pënam kënö tapurqan: “¿Pitaq kanki Teytë?”. Pënam kënö nirqan: “Noqaqa chikir qatikachëkanqëki Jesusmi kä.  Peru sharkï y ëwëkanqëki markaman yëkï, y tsëchömi juk nuna imata ruranëkipaq kaqtapis nishunki”.  Tsënam pëwan viajaq nunakunaqa ni imatapis parlëta mana puëdir shëkäyarqan, rasumpa kaqchöqa parlamoqtam wiyëkäyarqan, peru manam pitapis rikäyarqantsu.  Tsënam Sauluqa patsapita sharkaramurqan, y nawin kicharëkaptimpis, manam ni imata rikëta puëdirqantsu. Tsëmi makipita jancharkur Damascu markaman pushayarqan.  Y kima* junaqpam ni imata rikarqantsu, ni mikurqantsu ni upurqantsu. 10  Damascu markachömi Ananïas jutiyoq juk creikoq karqan, pëtam Señor suëñïninchönö* kënö nirqan: “¡Ananïas!”. Pënam, “këchömi këkä Teytë” nirqan. 11  Señornam kënö nirqan: “Sharkï y ëwë Derëchu nishqan cällita, y tsëchö Jüdaspa wayinchö këkaq Tarsupita Saulu jutiyoq nunata ashi. Porqui ¡rikë!, mañakïkanmi, 12  y suëñïninchönömi rikashqa Ananïas jutiyoq nuna yëkurir, pëman makinkunata churar wisku kënimpita kachakäratseqta”. 13  Peru Ananïasqa kënö nirmi contestarqan: “Teytë, pï mëtam parlaqta wiyarqö Jerusalenchö santu sirwishoqnikikunata kë nuna imëka mana allikunata ruranqampaq. 14  Y jutikiman kë markachö llapan qayakoq kaqkunata prësutsinampaqmi* precisaq sacerdötikunapita autoridäta chaskishqa”. 15  Peru Señorqa kënömi nirqan: “¡Ëwë! Porqui kë nunaqa juk nacionkunaman, reykunaman y Israelpa tsurinkunaman jutïta apanampaq akrashqa väsum. 16  Porqui alleq clärum rikätsishaq jutïrëkur ima sufrimientukunapa pasanampaq kaqta”. 17  Tsënam Ananïasqa ëwarqan, y wayiman yëkurirmi makinta pëman churarqan y kënö nirqan: “Saulu, wawqi, shamunqëki nänichö yuripushoqniki Señor Jesusmi yapë rikänëkipaq y santu espïrituwan junta kanëkipaq qamman kachamashqa”. 18  Y jinan höram nawinkunapita escäma niraqkuna shikwariyarqan, y yapëmi rikar qallëkurqan. Tsënam sharkurqan, y bautizashqa karqan, 19  y mikïtam ichik mikurirqan y yapëmi kallpan yuririrqan. Y Damascu markachö këkaq creikoqkunawanmi juk ishkë junaqkuna quedakurqan. 20  Y jinan höram Diosta adorayänan wayikunachö Jesuspita willakur qallëkurqan, pë Diospa Tsurin kanqanta. 21  Peru llapan wiyaqninkunam mantsakashqa këkäyarqan y kënö niyarqan: “¿Manaku pëqa Jerusalenchö tsë jutiman qayakoq kaqkunata ushakätsita munaq nuna? ¿Manaku këman shamushqa pëkunata prësunampaq y precisaq sacerdötikunaman apanampaq?”.* 22  Peru Sauluqa mas y mas puëdeqmi tikrakurirqan, y Damascu markachö täraq judïukunatam Cristu pï kanqanta alleq cläru rikätsirnin espantakatseq. 23  Tsënam atska junaqkuna pasariptin, ushakäratsiyänampaq judïukuna yachatsinakuyarqan. 24  Tsënö kaptimpis, Sauluqa musyarirqanmi imatapis rurayänampaq yachatsinakushqa kayanqanta. Jina pëkunaqa ushakätsita munarmi tsë markapa punkunta paqasta junaqta täparäyarqan. 25  Tsëmi qateqninkunaqa yanaparnin perqapa juk uchkumpa canastawan paqaspa yarputsiyarqan. 26  Jerusalenman chärirqa, creikoqkunawan juntakänampaqmi kallpachakurqan, peru llapankunam mantsayaq, porqui manam creiyaqtsu Jesusman creikoq tikrashqa kanqanta. 27  Tsëmi Bernabë shamurqan yanapaqnin, y apostolkuna kaqmanmi pusharqan, y alleq clärum pëkunata willarqan Señorta nänichö imanö rikanqanta, parlapashqa kanqanta, y Jesuspa jutimpita mana mantsakushpa Damascu markachö parlanqanta. 28  Tsëmi pëkunawan juntu karqan, y Jerusalenchöqa librim* purirqan Señorpa jutimpita mana mantsakushpa parlarnin. 29  Griëgu idiömata parlaq judïukunawanmi parlaq y discuteq, peru pëkunaqa wanutsitam procurayarqan. 30  Wawqikuna tsëta musyarirmi, Cesarëa markaman apayarqan, y tsëpitam Tarsuman kachayarqan. 31  Tsënam creikoqkunaqa* entëru Judëa provinciachö, Galilëa provinciachö y Samariachö yamë kë tiempuman chäriyarqan, Diospa kaqchö mas sinchiyar y Jehoväta* mantsar y santu espïritupita kallpata chaskirmi mirar sïguiyarqan. 32  Tsë entëru ëwëkunapa* Pëdru viajarmi, Lïda markachö täraq santu nunakunamampis urarqan. 33  Tsëchömi Enëas jutiyoq nunata tarirqan, pëqa puwaq watapanam cämanchö jitaräkurqan, porqui manam kuyïta puëdeqtsu. 34  Pëdrum kënö nirqan: “Enëas, Jesucristum kachakäratsishunki. Sharkï y cämëkita mashtë”.* 35  Lïda markachö llapan täraqkuna y Saron Pampakunachö täraqkuna tsëta rikëkurqa, Señorman creikurmi qallëkuyarqan. 36  Jöpi markachönam Tabïta jutiyoq creikoq warmi karqan, tsëqa, griëgu idiömachöqa “Dorcas”* ninanmi. Pëqa ankupäkur* qarakunampaqmi imëka allikunata ruraq. 37  Peru tsë junaqkunam qeshyakurkurqan y wanurirqan. Tsëmi bañaratsir altuschö këkaq juk cuartuman churariyarqan. 38  Tsëmi, Jöpi markapa amänunllachö Lïda marka kaptin, y tsë markachö Pëdru këkanqanta creikoqkuna wiyarir, ishkë ollqukunata kachayarqan kënö nir rogayänampaq: “Mana piñakushllapa* noqakuna kaqman jinan höra shamïkullë”. 39  Tsënam Pëdruqa sharkur pëkunawan ëwarqan. Y chäriptinmi, wayipa altusninchö këkaq cuartuman pushayarqan; y llapan viudakunam tsëman waqar chäriyarqan, y kawëkarnin Dorcas rurapunqan mëtsika röpakunata y aqshunakunata* rikätsiyarqan. 40  Tsënam Pëdruqa llapankunata waqtaman yarqaratsirqan, y qonqurikïkurmi mañakurqan. Tsëpitanam ayata rikëkur kënö nirqan: “Tabïta, ¡sharkï!”. Pënam, nawinta kicharamurqan, y Pëdruta rikärirmi jinan höra tarkamurqan. 41  Tsënam pëqa makinta makyarir sharkaratsimurqan, y santu nunakunata y viudakunata qayarirmi, kawëkaqtana rikäratsirqan. 42  Tsëtaqa jinantin* Jöpi markachömi musyariyarqan, y mëtsikaqmi Señorman creikur qallëkuyarqan. 43  Pëdruqa atska junaqkunapam Jöpi markachö karqan, qarawan trabajaq Simonwan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Tsënö nirqa, cristiänukuna imanö kawakuyanqampaq y yachatsikïninkunapaqmi parlëkan.
Kënöpis niyanmi: entëru kuchunchö.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Kënöpis niyanmi: juk visionchö.
Griëgu idiömachöqa “watanampaqmi; cadenanampaqmi” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “watashqata apanampaq” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “yëkur yarqurmi” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “congregacionqa” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: kinraykunapa.
Kënöpis niyanmi: qopï.
Griëgu idiömachö Dorcas juti y arameu idiömachö Tabïta jutiqa, ishkampis “Gacëla” ninanmi.
Kënöpis niyanmi: llakipäkur.
Kënöpis niyanmi: ajäkuyllata.
O: “janan kaq röpakunata”.
Kënöpis niyanmi: entëru.