Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Hëchus 25:1-27

  • Festupa nöpanchö Pabluta juzgayan (1-12)

    • “¡Römata gobernaq kë asuntuta rikänampaqmi mañakoq!” (11)

  • Rey Agrïpata Festu tapun (13-22)

  • Pablu Agrïpapa nöpanchö (23-27)

25  Tsënam Festuqa Judëa provinciaman chärirqan y carguta chaskirqan, y tsëpita kima* junaq pasarinqanchömi Cesarëa markapita Jerusalenman witsarqan.  Y precisaq sacerdötikuna y judïukunachö mas precisaq kaq nunakunam Pablupa contran parlapäyarqan. Tsëmi Festuta rogar qallëkuyarqan  pëkunata kushitsirnin* Pabluta Jerusalenman pushayämunampaq mandakunampaq. Peru pëkunaqa ratakïkur* nänichö wanuratsiyänampaqmi yachatsinakïkäyarqan.  Tsënö kaptimpis, Festuqa pëkunata contestarmi nirqan Pabluqa Cesarëa markachö prësurar sïguinampaq kaqta, y kikimpis ichikllachöna kutinampaq kaqta.  Jina kënömi nirqan: “Tsëmi qamkunachö precisaq carguyoq kaqkuna noqawan uräyë y acusayë, tsë nuna ima mana allitapis rasumpa rurashqa kaptinqa”.  Tsëmi puwaq o chunka junaqkunanö pëkuna kaqchö karirnin, Cesarëa markaman urarqan, y waränin junaqnam juiciuta rurayänan sitiuman täkurirqan, y Pabluta apayämunampaqmi mandakurqan.  Yëkuriptinmi, Jerusalenpita urämushqa judïukuna pëpa jiruroqnin* sharkuriyarqan, y pëpa contranmi mëtsika alläpa mana alli rurëkunapita acusayarqan, peru rasumpa kanqantaqa manam rikätsikïta puëdiyarqantsu.  Peru Pabluqa kënö nirmi defendikurqan: “Manam judïukunapa Leyninkunapa contran, ni templupa contran ni Römata gobernaqpa contran ima jutsatapis rurarqötsu”.  Festunam judïukunapa rikëninchö alli këta munar, Pabluta kënö contestarqan: “¿Munankiku Jerusalenman witsëta y tsëchö kë asuntukunapita nöpächö juzgashqa këta?”. 10  Peru Pabluqa kënömi nirqan: “Römata gobernaqpa cortimpa nöpanchömi shëkä, juzgashqa kanäpaq kaqchö. Noqaqa manam judïukunata ni ima mana allitapis rurarqötsu, kikiki alleq cuentata qokïkanqëkinöpis. 11  Peru sitsun rasumpa mana allita ruraq kä y wanunäpaqnö imatapis rurashqa kä, tsëqa manam rogakütsu wanunäpaq kaqpita librashqa kanäpaq; peru kë nunakuna acusayämanqan rasumpa kanqanta imapis mana rikätsikïkaptinqa, manam pipapis derëchun kantsu pëkunata kushitsita munarlla pëkunapa makinman entreguëkamänampaq. ¡Römata gobernaq kë asuntuta rikänampaqmi mañakoq!”. 12  Tsënam Festuqa consejaqninkunawan parlarir, kënö nir contestarqan: “Kë asuntuta Römata gobernaq* rikänantam mañakurqunki; Römata gobernaqmanmi ëwanki”. 13  Juk ishkë junaqkuna pasariptinnam, rey Agrïpawan Berenïci chäriyarqan Cesarëa markaman Festuta watukarnin felicitäyänampaq. 14  Tsëchö atska junaqkuna kayänan kaptinmi Festuqa Pablupa cäsunta rey Agrïpata kënö nir willarqan: “Juk ollqutam prësurëkaqta Fëlix jaqirqan, 15  y Jerusalenchö këkaptïmi judïukunapa precisaq sacerdötinkuna y respetashqa nunankuna pëpa contran willayämar condenashqa kanampaq juiciuta ruranäta mañayämarqan. 16  Peru noqaqa nirqä acusashqa këkaq nuna acusaqninkunawan manaraq shimpinakuyaptin, y acusayanqampita defendikur manaraq parlaptin pitapis kushitsita munarlla makinkunaman entreguëkïqa, Röma nunakunapa costumbrin mana kanqantam. 17  Tsëmi këman chärayämuptinqa, mana shuyarätsikurqätsu, sinöqa waränin junaqllam juiciuta rurayänan sitiuman täkurirqä, y tsë nunata apayämunampaqmi mandakurqä. 18  Sharkurirnam acusaqninkunaqa alläpa mana allikunata rurashqa kanqanta pensanqänötsu acusayarqan. 19  Tsëpa rantinqa, religionninkuna asuntupita y Jesus jutiyoq wanushqana nuna kawëkanqampaq Pablu parlar sïguinqampitam discutiyarqan. 20  Tsënam, tsë asuntuta imanö arreglanäpaq kaqta mana musyar, Jerusalenman ëwëta y tsë asuntukunapita tsëchö juzgashqa këta munanqanta o mana munanqanta tapurqä. 21  Peru Pabluqa, tsë cäsunta Augustu* rikärir imatapis decidinqanyaq prësurar sïguinampaqmi mañakurqan, tsëmi Römata gobernaqman apatsinqäyaq prësuränampaq mandakurqä”. 22  Tsënam Agrïpaqa Festuta kënö nirqan: “Noqapis tsë nunata wiyëta munämi”. Pënam, “warëtämi wiyanki” nirqan. 23  Tsëmi waränin junaqqa Agrïpawan Berenïci pasëpa gälakur shayämurqan, y soldädukunapa comandantinkunawan y tsë markachö precisaq nunakunawanmi cortiman yëkuyarqan; y Festu mandakuriptinmi, Pabluta apayämurqan. 24  Y Festum kënö nirqan: “Rey Agrïpa, y noqakunawan llapëki këkaqkuna, kë rikëkäyanqëki nunapaqmi llapan judïu nunakuna Jerusalenchö y këchö qaparir-raq* mañakayämashqa kawar manana sïguinampaq. 25  Peru noqaqa cuentata qokurqö wanunampaqnö imatapis mana rurashqa kanqantam. Tsëmi tsë asuntunta Augustu rikänampaq kikin mañakuptin, pëman apatsinäpaq decidirqö. 26  Peru Römata gobernaq Señornïman* pëpita qellqanäpaqqa manam ni imapis cläruqa kantsu. Tsëmi llapëkikunapa nöpëkikunaman apamurqö, y masqa qampa nöpëkiman rey Agrïpa, tsënöpa alleq tapupärishqa, imallatapis pëpita qellqanäpaq. 27  Porqui noqapitaqa manam allitsu kanman imapita acusayanqanta mana qellqarlla juk prësuta apatsiqa”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: kimsa.
O: “pëpa contran favorta mañakurirnin”.
Kënöpis niyanmi: tsinkaykur.
Kënöpis niyanmi: entëru kuchunman.
Griëgu idiömachöqa “Cësar” ninmi. Röma nacionta gobernaqkunatam wakinta tsënö reqiyaq.
Tsënöqa reqiyaq Römata gobernaqtam.
Kënöpis niyanmi: qayaykachar-raq.
Griëgu idiömachöqa “Cësarman” ninmi. Röma nacionta gobernaqkunatam wakinta tsënö reqiyaq.