Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Hëchus 12:1-25

  • Santiäguta wanutsiyan; Pëdruta carcelman llawitsiyan (1-5)

  • Pëdru juk milagruwan libri yarqun (6-19)

  • Herödista juk angel qeshyaratsin (20-25)

12  Tsë witsankunam rey Herödisqa creikoqkunapita* wakin kaqkunata sufritsir qallëkurqan.  Y Juanpa wawqin Santiäguta espädawan wanutsiyänampaqmi mandakurqan.  Tsëta ruranqan judïukunata kushitsishqa kanqanta rikarmi, Pëdrutapis tsariratsirqan. (Tsëqa pasakurqan Levadürannaq Tantata Mikuyänan fiesta junaqkunam.)  Pëqa tsarïkatsirmi carcelman llawitsirqan,* y chusku grüpu soldädukunatam chusku turnupa cuidayänampaq entregarqan, y cada grüpuchömi chusku soldädukuna kayarqan, porqui pëqa munarqan Pascua fiestachö nunakunapa nöpanman jorqëtam.*  Tsëmi Pëdruqa carcelchö llawirëkarqan, peru creikoqkunaqa* mana jaqitam shonqupita patsë pëpaq Diosman mañakur këkäyarqan.  Herödis jorqanampaqna këkaptinmi, Pëdruqa tsë paqas ishkë soldädukunapa chowpinchö ishkë cadënakunawan cadenashqa punïkarqan, y punkuchömi guardiakuna carcelta täpar këkäyarqan.  Peru ¡rikë!, Jehoväpa* angelninmi tsëchö shëkarqan, y juk aktsim Pëdru llawirëkanqan kaqchö atsikyëkurqan. Y costillanchö yatëkurmi tsë angelqa Pëdruta riyarkatsirqan,* y kënömi nirqan: “¡Ras sharkï!”. Y makinchö këkaq cadënakunam shikwariyarqan.  Jina angelqa kënömi nirqan: “Vistikï y llanqikita llanqikï”. Y tsënömi rurarqan. Tsëpitanam kënö nirqan: “Janan kaq röpëkita vistikï, y qepäta shamï”.  Y yarqurirmi qepanta ëwarqan, peru pëqa manam musyarqantsu angel rurëkanqan rasumpa kanqanta, rasumpa kaqchöqa, suëñïninchönö* rikëkanqantam pensarqan. 10  Punta kaq grüpu täpakoq guardiakunapa y ishkë kaq grüpu täpakoq guardiakunapa puntampa pasarirmi, markaman yarqoq fiërru punkuman chäriyarqan, y tsë punkuqa kikinllam kichakärirqan. Yarqurirnam, juk cällipa juntu ëwar sïguiyarqan, y tsëllanam tsë angelqa pëpita rakikärirqan. 11  Y Pëdrunam, ima pasakïkanqanta cuentata qokurir, kënö nirqan: “Kananmi sïqa alleq cläru musyarï Herödispa makimpita y llapan pasakunampaq kaqta judïukuna shuyaräyanqampita libramänampaq Jehovä* angelninta kachamushqa kanqanta”. 12  Tsëta cuentata qokurirmi, Marïapa wayinman ëwarqan, Marcus nir reqiyanqan Juanpa mamänimpa wayinman, tsëchömi mëtsikaq ëllurëkäyarqan y Diosman mañakur këkäyarqan. 13  Sawan punkuta takakuriptinmi, Rödi jutiyoq sirwipakoq shipash yarqurqan qayakamoqta atiendeq. 14  Y parlakïnimpita Pëdruta reqirirmi, alläpa kushikurnin punkutapis kicharqantsu, sinöqa ëqipam* wayi rurinman kutikïkurqan, y sawan punkuchö Pëdru shëkanqantam willakurqan. 15  Pëkunanam, “¿löcayarqunkiku o imam?” niyarqan. Peru pëqa Pëdru shamushqa kanqantam pëkunata nirnin sïguirqan. Pëkunanam, “tsëqa angelninchi” nir qallëkuyarqan. 16  Peru Pëdruqa takakurmi sïguirqan. Punkuta kicharirqa, Pëdruta rikëkurmi espantashqa quedariyarqan. 17  Peru pëqa makinwanmi upälla kayänampaq sëñasta rurarqan, y carcelpita Jehovä* imanö jorqanqantam pëkunata llapanta willarqan, y kënömi nirqan: “Kë pasakunqankunata Santiäguta y wawqikunata willayë”. Tsëpitanam, yarqurqan y juk sitiuman viajarqan. 18  Tsënam, patsa waräriptin soldädukuna discutir büllayarqan Pëdruwan ima pasakunqampaq. 19  Herödisqa chipyëpam ashitsirqan, y mana tarïkuyaptinmi, guardiakunata tapur usharqan, y castigashqa kayänampaqmi mandakurqan; y Judëa provinciapitam Cesarëa markaman urarqan, y tsëchömi juk tiempu quedakurqan. 20  Tsënam, Tïru marka nunakunawan y Sidon marka nunakunawan alläpa piñashqa* këkarqan. Tsëmi pëkunaqa shumaq parlapaq ëwayarqan, y reypa wayinta* cargunchö katseq Blastu nunatam yanapayänampaq rogayarqan, y nïkurmi yamë kawakuyänampaq reyta mañakuyarqan, porqui markankunamanqa, reypa nacionnimpitam mikï yëkoq. 21  Juk precisaq junaqchömi Herödisqa reykuna vistikuyänan röpata vistikurkur juiciuta rurayänan sitiuman täkurirqan, y nunakunatam parlapar qallëkurqan. 22  Tsënam tsëchö ëllurëkaq* nunakunaqa sinchipa kënö niyarqan: “¡Diospa parlakïninnömi këqa, y manam nunapanötsu!”. 23  Tsënam Jehoväpa* angelninqa jinan höra qeshyaratsirqan, porqui Diosllapaq kaq alabanzatam chaskirqan, y kurukunam mikur ushayarqan, y wanurirqanmi. 24  Peru Jehoväpa* palabranqa mirarmi y më tsëman charmi sïguirqan. 25  Bernabëwan Sauluqa Jerusalenchö yanapakur rurayänanta usharirmi, Marcus nir reqiyanqan Juanta pusharkur Antioquïaman kutiyarqan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Griëgu idiömachöqa “congregacionpita” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qaykutsirqan.
O: “juzganampaq jorqëtam”.
Griëgu idiömachöqa “congregacionqa” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: rikcharkatsirqan.
Kënöpis niyanmi: juk visionta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: cörripam.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “pelyëta munar”.
Griëgu idiömachöqa “punukunan cuartuta” ninmi.
Kënöpis niyanmi: qoriraykaq.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.