Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

2 Timoteu 4:1-22

  • “Sagrädu rurënikita alleq cumpli” (1-5)

    • Diospa palabranta empëñu empëñu willakï (2)

  • “Alli kaq pelyatam pelyarqö” (6-8)

  • Kikimpaq parlanqankuna (9-18)

  • Ushanan salüdukuna (19-22)

4  Diospa rikëninchö, y cläru rikakurnin y Gobiernunchö shamurnin kawëkaqkunata y wanushqakunata juzganampaq kaq Cristu Jesuspa rikëninchömi këta umpakoq:*  Diospa palabranta willakï; alli tiempuchö y sasa tiempuchöpis empëñu empëñu* tsëta rurë; alläpa pacienciawan y shumaq yachatsikur imachö mana alli këkäyanqanta rikätsikï, piñapäkï* y atikakï.*  Porqui alli* yachatsikïkunata wiyëta mana munayänan tiempum chämunqa, wiyayänampa rantinmi, kikinkunapa munëninkunamannö, wiyëta munayanqanllata parlaq yachatsikoqkunata ashiyanqa.  Manam munayanqatsu rasumpa kaqta wiyëta, sinöqa mana rasumpa kaq cuentukunatam masqa cäsukuyanqa.  Tsënö kaptimpis, qamqa, llapan imëkachöpis alli juiciuyoq imëpis kë, sasakunachö alli tsarakï, alli willakïkunata musyatsikoq ruranqanta rurë,* sagrädu rurënikita alleq cumpli.  Porqui noqaqa imëka sacrificiu jananman jichëkäyanqanna vïnu ofrendanömi këkä, y librashqa kanä tiempuqa këllachönam.  Alli kaq pelyatam pelyarqö, ushananyaqmi carrërachö ëqirqö,* cumplirqömi cristiänu creikïta.  Kanampita patsëqa, alli kaqta ruraqkunapaq kaq corönam shuyarëkäman, tsëtaqa Señormi, alli kaqta ruraq kaq juez, premiutanö tsë junaqchö qomanqa, peru manam noqallatatsu, sinöqa, rikakushqa kananta shonqupita patsë llapan shuyashqa kaqkunatapis qonqam.  Imëkanöpapis procuramï ichikllachöna noqaman shamïta. 10  Porqui kanan witsan imëkapis imanö këkanqanta* kuyarmi Dëmasqa jaqiramashqa, y Tesalönicatam ëwakushqa, y Crescentiqa Galaciatam ëwashqa, y Tïtunam Dalmaciata. 11  Lücasllam noqawan këkan. Marcusta pushakarkamï, porqui sagrädu rurëchömi alläpa yanapaman. 12  Peru Tïquicutaqa Ëfesutam kacharqö. 13  Shamurqa, Tröaschö Carpupa makinchö jaqinqä aqshunata apakamunki, jina röllukunatapis, masqa qarapita kaqkunata. 14  Cobriwan trabajaq herrëru Alejandrum imëka mana allikunata ruramarqan. Tsëpitaqa Jehovämi* rurëninmannö kutitsinqa. 15  Jina qampis pëpitaqa cuidakunëkim, porqui paqwëpam willakunqantsikpa contran churakarqan. 16  Punta kaq kutichö defendikuptïqa manam ni pipis lädüchö karqantsu, sinöqa llapankunam jaqirayämarqan —ama pëkunapa contran tsëta cuentaman Dios churatsuntsu—. 17  Peru Señorqa noqapa läduchömi këkämurqan y kallpatam qomarqan, tsënöpa noqawan alli willakï chipyëpa musyakänampaq y llapan nacion nunakuna wiyayänampaq; jina leonpa shimimpitam salvashqa karqö. 18  Llapan alläpa mana alli rurëkunapitam Señorqa libramanqa, y ciëluchö Gobiernumpaqmi salvamanqa. Pëqa imëyaqpis alläpa precisaqpaq churashqa katsun. Tsënö katsun.* 19  Priscatawan Äquilata y Onesïforupa wayinchö täraqkunata saludëkï. 20  Erastuqa Corintuchömi quedakamurqan, peru Tröfimutaqa Milëtuchömi qeshyëkaqta jaqimurqä. 21  Imëkanöpapis procuramï manaraq tamya witsan qallaptin chämunëkipaq. Eubülum salüdunta apatsikamun, jina tsënöllam Pudenti, Lïnu, Claudia y llapan wawqikuna y panikunapis. 22  Alli pensëyoq kanqëkita rikätsikunqëkichö Señor këkätsun. Alläpa alli kënin qamkunachö këkätsun.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: encargakö.
Kënöpis niyanmi: impïñu impïñu.
Kënöpis niyanmi: anyakuy.
Kënöpis niyanmi: willapäkï.
O: “sänu; yanapakoq”.
O: “alli willakïkunata willakur sïgui”.
Kënöpis niyanmi: cörrirqö.
O: “kanan witsanta”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “amen”.