Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

2 Timoteu 2:1-26

  • Markäkïpaq nunakunapa makinman alli willakïta churë (1-7)

  • Alli willakïkunarëkur imëkata sufri (8-13)

  • Diospa palabranta alli manejëta yachë (14-19)

  • Jövin kë munëkunapita escapakï (20-22)

  • Contrakoqkunata imanöpis tratanapaq (23-26)

2  Tsëmi qamqa, kuyashqa tsurillä, Cristu Jesuschö këkaq alläpa alli këpita kallpata tsarir sïgui;  y noqapita wiyanqëki kaqkunataqa, mëtsikaq testïgukuna rasumpa kanqanta rikätsikuyanqanta, markäkïpaq* nunakunata yachatsi, tsënam pëkunaqa wakinkunata yachatsiyänampaq alli yachatsishqa kayanqa.  Cristu Jesuspa alläpa alli soldädunnö, mana allikunata sufrinëkipaq listu këkë.  Manam ni pï nunapis soldädunö sirwikarqa, kawë vïdachö ima negociumampis* mëtikuntsu,* tsënöpa soldädu kanampaq qayatseqnimpa rikëninchö alli rikashqa kanampaq.  Y hasta gananakï pukllakunachöpis, pipis tsëkunachö pukllarqa, manam premiuta chaskintsu pukllapa reglamentunkuna ninqanmannö mana pukllashqa karqa.  Chakranchö alli trabajaq nunam, chakranchö wayunqantaqa puntata mikunan.  Nikanqäman imëpis yarparë; Señormi imëkachöpis käyikoq këta** qoshunki.  Wanushqakunapita Jesucristu sharkatsimushqa kanqanta y Davidpa mirënimpita kanqanta yarpë, tsëkunaqa alli willakïkunata noqa willakunqämannömi,  tsëkunarëkurmi sufrikä y mana allikunata ruraqnö carcelarëkä. Tsënö kaptimpis, Diospa palabranqa manam cadenarëkantsu. 10  Tsëmi akrashqakunarëkur imëkata aguantarnin sïguikä, tsënöpa pëkunapis Cristu Jesusrëkur salvaciontawan imëyaqpis precisaqpaq churashqa këta tariyänampaq. 11  Kë parlakïqa markäkïpaqmi: rasumpa kaqchöqa, juntu wanurqa, jina juntum kawashun; 12  tsarakurnin sïguirqa, jina juntum gobernashun; negashqaqa, jina pëpis negamäshunmi; 13  noqantsik mana markäkïpaq kashqapis, pëqa imëpis markäkïpaqmi kanqa, porqui manam kikinta negakïta* puëdintsu. 14  Këkunata imëpis pëkunata yarpätsirnin kë, palabrakunarëkur mana pleytuyänampaq kaqta Diospa rikëninchö yachatsirnin,* tsëkunaqa manam imapaqpis sirwintsu, porqui wiyaq kaqkunatam mana allita ruran.* 15  Llapan puëdinqëkimannö kallpachakï Diospa rikëninchö alli rikashqa kanëkipaq, imapitapis mana penqakushpa trabajaq, rasumpa kaq palabranta alli manejëta yachaq. 16  Peru Diospa contran këkaq ni imapaqpis mana sirweq parlëkunapa contran churakë, porqui tsëkunaqa mas y masmi Dios chikinqan rurëkunaman chätsikun, 17  y parlayanqankunaqa imëka gangrëna* ëwaqnömi miranqa. Himeneuwan Filëtum pëkunapita kayan. 18  Kë nunakunaqa rasumpa kaqpitam rakikäkuriyashqa, kawarimïqa kashqana kanqanta nirnin, y wakinkunapa markäkïnintam ushakëkätsiyan. 19  Tsënö kaptimpis, Diospa alli patsätsishqa cimientunqa shëkanllam, y kënö neq sëlluyoqmi: “Kikimpa kaqkunataqa Jehovä* reqinmi”, y: “Pipis Jehoväpa* jutinta parlaq kaqqa, mana alli rurëkunata jaqitsun”. 20  Tsënö kaptimpis, juk jatun wayichöqa manam örupita ni pläta metalpita inshina* cösaskunallatsu* kan, sinöqa qerupita y mitupitapis kanmi, y wakinmi alli kaqchö inshishqa kayänampaq, peru wakinqa mana alli kaqchö inshishqa kayänampaqmi. 21  Tsëmi sitsun pipis tsë kaqkunapita rakikashqa kanqa, tsëqa alli kaqchö inshinam* kanqa, santuyätsishqa,* duëñumpaq ütil, imëka alli rurëkunapaq listu. 22  Tsënö këkaptinqa, jövin kë munëkunapita escapakï,* peru alli kaq rurëkunata, markäkïta,* kuyakïta y yamë këta ashir sïgui, limpiu shonquwan Señorman qayakoqkunawan juntu. 23  Jinamampis, mana imapaqpis sirweq y mana cäbeq asuntukunapaq discutikïpa contran churakë, porqui musyankim tsëkunaqa pleytukïman chätsikunqanta. 24  Peru Señorpa sirweqninqa manam pleytukïta wanantsu, sinöqa llapankunawan kuyakoq këta* y yachatsikunampaq alli yachatsishqa këtam, ima mana allita rurayaptimpis pacienciakïta yachanqantam rikätsikun, 25  mana wiyakoqkunata yachanëllapaq yachatsirnin. Itsapis Diosqa rasumpa kaqta musyëman apakoq arrepentikïman* chäyänanta jaqinqa, 26  y tsënöpa juiciunkunaman kutiyanqa y Diablupa toqllampita* escapayanqa, porqui pëmi kawëkaqta tsarishqa munëninta rurayänampaq.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: yärakuypaq.
O, itsapis: “kawë vïdachö rurëkunaman”.
Griëgu idiömachöqa “awrikantsu” ninmi.
Kënöpis niyanmi: entiendeq këta.
O: “tantiyakoq këta”.
O: “manam musyatsikïninkunapa contran imatapis rurëta”.
Griëgu idiömachöqa “chipyëpa musyatsirnin” ninmi.
O: “ushakätsin; juchutsin”.
Kënöpis niyanmi: lunäda.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: utilizäna.
O: “väsukunallatsu”.
O: “inshina väsum”.
O: “Diospaq rakishqa”.
Kënöpis niyanmi: qeshpikuy; safakï.
Kënöpis niyanmi: yärakuyta.
O: “yachëpa tratëta”.
O: “juknöpa pensëman”.
Kënöpis niyanmi: trampampita.