Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

1 Corintius 11:1-34

IMAKUNA KANQAN

  • “Noqanö këta tïrayë” (1)

  • Dirigeqkuna y peqata tsapakï (2-16)

  • Señorpa Cënanta yarpänapaq kaq (17-34)

11  Noqanö këta tïrayë, noqapis Cristunö këta tïranqänö.  Alabayaqmi qamkunata, porqui llapan imëkachöpis yarpäyämankim y yachatsiyanqaqtanöllam alli costumbrikunata alli patsakashqata katsiyanki.  Peru këta musyayänëkitam munä, llapan ollqu kaqkunapa dirigeqninqa* Cristum; y warmi kaqkunapa dirigeqninqa* ollqum; y Cristupa dirigeqninqa* Diosmi.  Pï ollqupis peqanta* imawampis tsaparkur mañakoqqa o Dios musyatsikunqanta willakoqqa, dirigeqnintam* penqakatsin,  peru pï warmipis peqanta mana tsaparkur mañakoqqa o Dios musyatsikunqanta willakoqqa, dirigeqnintam* penqakatsin, porqui tsëqa, imëka aqtsan chipyëpa rutushqa warmi cuentam këkanman.*  Porqui peqanta mana tsapäkoq warmiqa, aqtsantam chipyëpa rututsinan; peru aqtsanta rutupuyänanta o chipyëpa rutupuyänanta penqakoq warmiqa, peqantam tsapänan.  Porqui juk ollquqa, manam tsapashqatatsu peqanta katsinan, porqui pëqa Dios niraqmi y Dios respetashqa kanqantam rikätsikun, peru warmiqa ollqu respetashqa kanqantam rikätsikun.  Porqui ollquqa manam warmipitatsu shamurqan, sinöqa warmim ollqupita shamurqan.  Jinamampis, ollquqa manam warmirëkurtsu kamashqa karqan, sinöqa warmim ollqurëkur kamashqa karqan. 10  Tsëmi warmiqa qowampa autoridäninchö kanqanta rikätsikur peqanchö juk señalta apanan, tsëtaqa angelkunarëkurmi ruranan. 11  Jinamampis Señorpa kaqchöqa, warmiqa manam ollqupita rakikashqatsu këkan, ni ollqupis warmipita rakikashqatsu këkan. 12  Porqui imanömi warmiqa ollqupita shamushqa, jina tsënöllam ollqupis warmipita yurishqa, peru llapan imëkapis Diospitam shamun. 13  Kikikikuna juzgar cuentata qokuyë: ¿allitaku juk warmi ruranman peqanta mana tsapakurlla Diosman mañakurnin? 14  ¿Manaku nunakuna imanö rurashqa kayanqampis yachatsikun, juk ollqupaqqa jatun aqtsayoq këqa penqakïpaq kanqanta, 15  peru juk warmipaqqa jatun aqtsayoq këqa, pëpaq respetashqa këta apamunqanta? Porqui pëtaqa, peqapaq* shukukunapa rantinmi jatun aqtsan Dios qon. 16  Tsënö kaptimpis, juk costumbripa favornin yarqur pipis discutita munaptimpis, noqakunapaqa manam juk costumbriqa kantsu, ni Diospa creikoqninkunapapis.* 17  Peru këkunata yachatsiyarnikiqa, manam qamkunata alabayaqtsu, porqui qamkunaqa manam allipaqtsu ëllukäyanki,* sinöqa alläpa mana allipaqmi. 18  Porqui puntataqa, qamkuna llapëki creikoqkuna* ëllukäyaptikiqa, qamkunachö rakikë kanqantam wiyä, y tsëkunapita wakin wakintaqa creïmi. 19  Porqui rasumpa kaqchöqa qamkunachöpis sectakunam* kanqa, tsënöpa Diospa rikëninchö alli këkaqkuna mas cläru rikakuyänampaq. 20  Tsëmi juk sitiullachö juntakarqa, rasumpa kaqchöqa, manam Señorpa Cënanta mikuyänëkipaqtsu juntakäyanki. 21  Porqui Señorpa Cënata mikuyänëki höra chämuptinqa, cada ünum puntallapitana kikimpa cënanta mikun; tsëmi juknin kaq mallaq këkan, peru juknin kaqqa machashqam këkan. 22  ¿Manaku qamkunapaqa wayikikuna kayäpushunki tsëchö mikuyänëkipaq y upuyänëkipaq? ¿O Diospa creikoqninkunataku* despreciayanki y imannaq kaqkunataku penqakatsiyanki? ¿Imatataq qamkunata niyaqman? ¿Alabayaqmanku? Tsë asuntuchöqa manam qamkunata alabayaqtsu. 23  Porqui noqaqa Señorpita chaskinqätam qamkunata yachatsiyarqaq, Señor Jesusqa rantikushqa* kanqan paqasmi juk tantata tsarirkurqan, 24  y Diosta agradecikurirmi, pakirirqan y kënö nirqan: “Këqa qamkunarëkur qonäpaq kaq cuerpü cuentam. Këta rurar sïguiyë noqata yarpäyämarnï”. 25  Jina tsënöllam cöpawampis rurarqan, pëkunawan cenar usharirmi kënö nirqan: “Kë cöpaqa yawarnïrëkur patsakaq mushoq conträtu cuentam. Këta rurar sïguiyë, cada upurnin noqata yarpäyämarnï”. 26  Porqui kë tantata cada mikur y kë cöpapita cada upurmi, Señorpa wanïninta musyatsikur sïguikäyanki, hasta pë shamunqanyaq. 27  Tsëmi pipis mana respëtuwan Señorpa tantanta mikoq y cöpampita upoqqa, Señorpa cuerpumpa y yawarnimpa contran jutsallakïkan. 28  Puntataqa kikintaraq tsë nunaqa alleq rikäkutsun tsëta ruranampaqnö o mana ruranampaqnö kanqanta musyanampaq, y nïkur-raq tantata mikutsun y cöpapita uputsun. 29  Porqui cuerpu imata rikätsikunqanta mana tantiyëkar mikoq kaq y upoq kaqqa, kikinta condenakurmi mikïkan y upïkan. 30  Tsërëkurmi qamkunachöqa mëtsikaq dëbil këkäyan y qeshyëkäyan, y manam wallkaqllatsu wanïchö* punïkäyan. 31  Porqui sitsun imanö nuna kanqantsikta alleq tantiyashwan, tsëqa manam juzgashqatsu kashwan. 32  Tsënö kaptimpis, tsëta mana rurarmi juzgashqa kantsik, Jehovämi* alli portakunapaq yachatsimantsik, tsënöpa mana cäsukoq nunakunawan condenashqa këman mana chänapaq. 33  Tsëmi, wawqilläkuna y panilläkuna, mikuyänëkipaq juntakarqa, jukniki juknikikuna shuyänakuyë. 34  Tsëmi pipis mallaqarqa, wayinchö mikutsun, tsënöpa, mikuyänëkipaq juntakarnin, mana condenashqa kayänëkipaq. Peru wakin kaq asuntukunataqa, tsëman chäramurnam kikï rikäshaq.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Griëgu idiömachöqa “peqanqa” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “peqanqa” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “peqanqa” ninmi.
Kënöpis niyanmi: umanta.
Griëgu idiömachöqa “peqantam” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “peqantam” ninmi.
Juk parlakïchöqa, rakchata ruranqampita castigashqa warminö.
Kënöpis niyanmi: umapaq.
Griëgu idiömachöqa “congregacionninkunapapis” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qorikäyanki.
Griëgu idiömachöqa “congregacion” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “congregacionnintaku” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: traicionashqa.
Tsënö nirqa, Diospa kaqchö wanushqa këpaqmi parlëkan.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.