Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

1 Pëdru 3:1-22

IMAKUNA KANQAN

  • Casäda warmikuna y qowakuna (1-7)

  • Yanaqinö imëkatapis juntu pasayë; yamë këta ashiyë (8-12)

  • Alli kaqta rurëpita sufri (13-22)

    • Shuyäkïnikikunata defendiyänëkipaq listu këkäyë (15)

    • Bautizakï y alli concienciayoq kë (21)

3  Jina tsënölla qamkunapis warmikuna, qowëkikunata* respetar cäsukuyë, tsënöpam Diospa palabranta mana wiyakoq qowa karqa, warmin tsëkunapaq ni imata mana parlapëkaptimpis, imanö portakunqanta rikar Diospa palabranta wiyakoq tikranqa,  alli* y shonqupita patsë respëtuwan portakunqanta kikin rikashqa karnin.  Shumaqta rikätsiyäshoqnikiqa ama janapa* kaqqa katsuntsu —aqtsata tukïläyapa piltapäkï, örupita aläjakunata churakï, y chaniyoq röpakunawan vistikï—  sinöqa shonqïkikunachö imanö kayanqëki shumaqta rikätsiyäshi, tranquïlu y yachanëpaq kayanqëki, porqui tsëmi Diospa rikënimpaqqa alläpa väleq, y tsëkunaqa mana ushakaqmi.  Porqui tsënömi Diosman shuyäkïninta churaq Diosta sirweq unë witsan warmikunapis shumaq rikakuyaq, qowankunata respetar cäsukurnin,  tsënöllam Särapis “señor” nishpa qayarnin Abrahanta cäsukurqan. Y qamkunaqa pëpa warmi wamrankuna këmanmi chäyarqunki, peru tsënöqa kayanki alli kaqta rurar y mantsakï dominayäshunëkita mana jaqirllam.  Jina tsënölla qamkunapis qowakuna, reqiyanqëkimannö* warmikikunawan kawarnin sïguiyë. Warmitaqa imëka mas delicädu kaq väsutanö rikar y shumaq respetar, porqui pëkunapis qamkunanöllam Diospa alläpa alli kënimpita kawëta chaskiyanqa, tsënöpa mañakïnikikuna mana wiyashqa mana kanampaq.  Jina qamkunaqa llapëkikuna juk pensëyoqlla,* yanaqinö imëkatapis juntu pasar, familianö estimanakur, shonqupita patsë kuyanakur y qollmi shonqu kayë.  Ama mana allita rurayäshuptiki mana allita rurarnin kutitsiyëtsu, ni ashayäshuptiki* asharnin kutitsiyëtsu. Tsëpa rantinqa, alli kaqta rurar* kutitsiyë, porqui qamkunaqa tsënö rurayänëkipaqmi qayashqa kayarqunki, tsënöpa juk bendicionta chaskiyänëkipaq.* 10  Porqui “pipis kushishqa kawakïta munaq y alli junaqkunata rikëta munaqqa, qalluntam mana alli kaqpita cuidanan y shimintam engañakur parlëpita cuidanan. 11  Mana alli kaqpita witikutsun y alli kaqta ruratsun; yamë këta ashitsun y tsëta imëpis procuratsun. 12  Porqui Jehoväpa* nawinqa alli kaqta ruraqkunatam rikëkan, y rinrinqa pëkuna rogakuyanqantam wiyëkan, peru Jehoväqa** mana allikunata ruraqkunapa contranmi këkan”. 13  Rasumpa kaqchöqa, ¿piraq qamkunata mana allita rurayäshunki shonqupita patsë alli kaqta rurëkäyaptikiqa? 14  Peru alli kaqta rurayanqëkipita sufrirpis, kushishqam kayanki. Tsënö kaptimpis, ama pëkuna mantsayanqanta* mantsayëtsu, ni alläpa yarpachakurnin kayëtsu. 15  Tsëpa rantinqa, Cristuta Señortanö y respetëpaqta* shonqïkikunachö rikäyë, imanir shuyäkuyanqëkipita pipis tapuyäshuptiki tsëta defendiyänëkipaq imëpis listu këkarnin, peru alläpa yachanëpaq geniuwan y shonqupita patsë respetakur tsëta rurayë. 16  Alli concienciayoq imëpis kayë, tsënöpa imanöpapis qamkunapa contrëkikuna parlayaptinqa, qamkunapa contrëkikuna parlaq kaqkuna, Cristupa qateqninkuna karnin alli portakuyanqëkipita penqakïchö ushayänampaq. 17  Porqui mas alliqa, alli kaqta rurayanqëkipita sufriyanqëkim, tsënö pasakunanta jaqiri Diospa munënin kaptinqa, mana alli kaqta rurarnin sufriyanqëkipitaqa. 18  Porqui Cristuqa jutsakunarëkurmi juk kutilla imëyaqpis kanampaq wanurqan, juk alli kaqta ruraq nuna, mana alli kaqta ruraqkunarëkur, tsënöpa qamkunata Diosman pushayäshunëkipaq. Pëtaqa nuna këkaptinmi wanutsiyarqan, peru espïritu cuerpuyoqmi kawaritsimushqa karqan. 19  Y tsënö këkarmi ëwarqan y prësu këkaq mana alli espïritukunata condenacion willakïta musyatsirqan. 20  Tsë espïritukunaqa Noëpa tiempunchömi mana wiyakoq tikrashqa kayarqan. Tsë witsanmi arca rurakanqanyaq pacienciawan Dios shuyarëkarqan,* y tsëchömi wallkaq nunakunalla, juk parlakïchöqa puwaq nunakunalla,* yaku jananchö salvakuyarqan. 21  Tsënö kaqllam bautizakïpis qamkunata kanan salvëkäyäshunki (manam ëtsapita rakchata* ushakätsirtsu, sinöqa alli concienciayoq këpaq Diosta mañakïpitam), Jesucristu kawarimunqampita. 22  Pëqa Diospa derëcha kaq lädunchömi këkan, porqui ciëlutam ëwakurqan, y angelkuna, autoridäyoq kaqkuna y poderta chaskishqa kaqkunam pëpa autoridäninman churashqa kayashqa.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: runaykikunata.
Griëgu idiömachöqa “limpiu” ninmi.
Kënöpis niyanmi: jananllapa.
O: “shumaq tratar; shumaq käyirnin”.
O: “kaq pensëyoqlla”.
Kënöpis niyanmi: insultayäshuptiki.
Griëgu idiömachöqa “juk bendicionwan” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “heredayänëkipaq” ninmi.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “Jehoväpa qaqllanqa”.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O, itsapis: “mantsakätsiyäshurniki jurapäyäshunqëkita”.
O: “santutanö”.
Griëgu idiömachöqa “Diospa paciencian shuyarëkarqan” ninmi.
O: “almakunalla”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qanrata.