Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

Juan el Bautista kukʼut chqawach ri rajawaxik kqabʼano rech amaqʼel kojkikotik

Juan el Bautista kukʼut chqawach ri rajawaxik kqabʼano rech amaqʼel kojkikotik

¿LA KQAJ jun asignación pa ri congregación che kojkun ta chik kqabʼano? Weneʼ are jun eqelen che tajin kubʼan chi jun qachalal o jun che xqabʼan kan ojer. Weneʼ xqaya kanoq rumal jun yabʼil, ri qajunabʼ, ri pwaq o jun chi jastaq pa ri familia. O weneʼ rumal jun kʼexoj xubʼan ri utinamit ri Jehová rumal laʼ xqaya kan ri chak che qabʼanom kʼi junabʼ. Apastaneʼ ri rumal, weneʼ kqachomaj che tajin ta kqabʼan ri kqaj kqaya che ri Jehová. We jeriʼ, jujun taq mul weneʼ kojbʼisonik. Are kʼu ¿jas kqabʼano rech kresaj ta qachuqʼabʼ ri bʼis? ¿Jas kojtowik rech amaqʼel kojkikotik?

Ri Juan el Bautista kuya jun utz kʼutbʼal chqe. Wajun upatanel ri Dios riʼ xyaʼ eqelen che, che nim ubʼanik. Are kʼu xuchomaj taj ri kukʼulmaj pa ri ukʼaslemal, che kkanaj más tiempo pa cárcel chuwach utzijoxik uTzij ri Dios. Paneʼ xkʼulmataj wariʼ, amaqʼel xkikot pa ri ukʼaslemal. ¿Jas xtoʼwik? ¿Jas kqabʼano rech kojkikotik paneʼ kqariq kʼax pa ri qakʼaslemal?

JUN ASIGNACIÓN CHE XUYA NIM KIKOTEMAL CHE

Pa ri abril re ri junabʼ 29 re ri qaqʼij, Juan xumaj kitijoxik ri e winaq che ri upetibʼal ri Mesías, junam rukʼ ri taqanik che Jehová xuya che. Jewaʼ ri kubʼij: «Chikʼexaʼ ikʼuʼx, rumal rech chi naqaj chi kʼo wi ri rajawbʼal ri Dios» (Mat. 3:2; Luc. 1:12-17). E kʼi utz xkita ri xubʼij. Qastzij wi, e kʼi winaq xepe re naj taq lugares rech kkitatabʼej ri kuya ubʼixik, xuqujeʼ e kʼi chke ri winaq xkikʼex ri kikʼaslemal xuqujeʼ xkibʼan kiqasanjaʼ. Juan rukʼ kowil kʼuxaj xuya ubʼixik ri kkikʼulmaj ri e kʼamal bʼe re ri e kojonem che kebʼ kipalaj we kkikʼex ta ri kichomanik (Mat. 3:5-12). Ri uchak más nim che xubʼan che ri Jehová are ri xkʼulmataj pa ri octubre re ri junabʼ 29, are chiʼ xubʼan uqasanjaʼ ri Jesús. Xumaj lo pa ri qʼij riʼ, xubʼij chke ri e winaq che kkibʼan ke ri xubʼan ri Jesús, ri Mesías tzujum (Juan 1:32-37).

Rumal che ri chak xubʼan Juan nim ubʼanik, Jesús xuya ubʼixik chrij: «Kʼo ta jun ri alam rumal jun ixoq ri nim ta ubʼanik chuwach ri Juan Bautista» (Mat. 11:11). Qastzij riʼ che Juan sibʼalaj xkikot rumal ri xubʼan che upatanexik ri Jehová xuqujeʼ xkikot rumal ri tewchibʼal che xyaʼ che. Junam rukʼ areʼ, kimik ri cristianos che kipatanim ri Jehová rukʼ ronojel kanimaʼ kiriqom nimaʼq taq tewchibʼal. Are waʼ ri xuriq jun qachalal ubʼiʼ Terry xuqujeʼ ri rixoqil Sandra che cincuenta junabʼ chik e kʼo pa ri servicio re  tiempo completo. Areʼ kuya ubʼixik: «Nuriqom kʼi utz taq eqelen. Xinux precursor regular, betelita, precursor especial, solinel re circuito xuqujeʼ re distrito, kimik jumul chik in precursor especial». Are chiʼ kyaʼ eqelen chqe kuya nim kikotemal. Are kʼu, ri xubʼan ri Juan kukʼut chqawach che ri kikotemal are ta rumal ri eqelen kyaʼ chqe xuqujeʼ rech amaqʼel kojkikotik rajawaxik kqakoj qachuqʼabʼ.

CHQAKʼUTUʼ MALTYOXINIK

Jun jastaq che xutoʼ Juan el Bautista rech amaqʼel kkikotik are che xukʼutu che xumaltyoxij ri eqelen xyaʼ che. Jun kʼutbʼal, are chiʼ ubʼanom chi uqasanjaʼ ri Jesús, e kʼi ta chi ri utijoxelabʼ ri Juan, are kʼu xekʼiyar ri utijoxelabʼ ri Jesús. Wariʼ xubʼano che xeʼok il ri utijoxelabʼ ri Juan, xkibʼij che: «Chawilampeʼ, ri areʼ kubʼan ri kibautismo ri winaq, konojel kʼut keʼopan rukʼ» (Juan 3:26). Juan xubʼij chke: «Jeʼ kʼu waʼ tzʼaqat ri nukikotemal riʼ ri ukʼaninaq ri alibʼatz areʼ ri achajilaxel. Are kʼu ri rachiʼl ri achajilaxel ri takʼal rukʼ, sibʼalaj kkikotik are taq kuta ri uchʼabʼal ri achajilaxel. Jeʼ kʼu waʼ tzʼaqat ri nukikotemal riʼ» (Juan 3:29). Juan xuchomaj taj che ri Jesús are jun ukʼulel xuqujeʼ xuchomaj taj che ri uchak kʼo ta upatan rumal che ri uchak ri Jesús are más nim ubʼanik. Xaneʼ, amaqʼel xkikot rumal che nim xril wi che xux «rachiʼl ri achajilaxel».

Ri ubʼantajik ri Juan xutoʼ rech kkikotik paneʼ ri reqeleʼn kʼax ubʼanik. Jun kʼutbʼal, rumal che nazareo are chi xalaxik, yaʼtal ta che kutij vino (Luc. 1:15). Jesús xchʼaw chrij ri ubʼanik ri ukʼaslemal ri Juan che xkʼojiʼ ta kʼi jastaq rukʼ: «Xpe ri Xuan, ri man kwaʼ taj, man kukʼiʼan taj». Are kʼu Jesús xuqujeʼ ri utijoxelabʼ junam ta ri kikʼaslemal kukʼ ri nazareos (Mat. 11:18, 19). Xuqujeʼ, paneʼ Juan kʼo ta jumul xubʼan mayibʼal, retaʼm che ri kekunik kkibʼan wariʼ e are ri utijoxelabʼ ri Jesús, jujun chke are ri xeteriʼ chrij areʼ ojer kanoq (Mat. 10:1; Juan 10:41). Are kʼu Juan xchoman ta chrij ri e jastaq che nim ta upatan, xaneʼ amaqʼel xchakun pa ri asignación che yaʼom che rumal ri Jehová.

We oj xuqujeʼ nim kqil wi ri tajin kqabʼan kimik che upatanexik ri Jehová, amaqʼel riʼ kojkikotik. Terry, che xojchʼaw chrij nabʼe, kubʼij: «Are qas xinchoman chrij pa kijujunal ri asignaciones che xyaʼ chwe». Are chiʼ kchoman chrij ri ukʼaslemal pa ri servicio re tiempo completo, kubʼij: «Kʼo ta kubʼan wi kebʼ nukʼuʼx. Xaq xiw knaʼtaj utz taq jastaq chwe».

Sibʼalaj kojkikot riʼ we kojchoman chrij ri kbʼanow che jun asignación o jun eqelen nim ubʼanik: ri tewchibʼal che kojux «rajchakibʼ ri Dios» (1 Cor. 3:9). Chojchoman chrij jun kʼutbʼal. We kqachajij jun jastaq che ojer kʼolinaq pa ri familia, paneʼ kqʼax nim tiempo kqʼelobʼ ta riʼ. Junam rukʼ wariʼ, we kojchoman chrij ri nimalaj tewchibʼal rech upatanexik ri Dios, ri chomanik che utz taj kubʼan ta kʼax che ri qakikotemal. Kqajunamisaj ta ri qabʼanom rukʼ ri kibʼanom e nikʼaj chik xuqujeʼ kqachomaj taj che kʼo ta upatan ri qeqelen chuwach ri kech e nikʼaj chik (Gál. 6:4).

CHOJCHOMAN CHRIJ RI JASTAQ CHE KʼO UBʼANIK RUKʼ RI QAKOJONIK

Weneʼ ri Juan xretaʼmaj che ri uchak re utzijoxik utzij ri Dios naj ta tiempo kuchʼijo, are kʼu weneʼ xuchomaj taj che xaq kʼateʼ kkʼextaj ri ukʼaslemal (Juan 3:30). Pa ri junabʼ 30, xtzʼapix pa cárcel rumal ri ajawinel Herodes are chiʼ kʼateʼ seis ikʼ ubʼanom uqasanjaʼ ri Jesús. Paneʼ xkʼulmataj wariʼ, amaqʼel xukoj uchuqʼabʼ che utzijoxik utzij ri Dios (Mar. 6: 17-20). ¿Jas xtoʼwik rech kkikotik paneʼ xkʼextaj ri ukʼaslemal? Are che xuya ta kan uchomaxik ri jastaq che kʼo ubʼanik rukʼ ri ukojonik.

Pa ri cárcel, Juan xretaʼmaj ronojel ri tajin kubʼan ri Jesús che utzijoxik ri utzij ri Dios (Mat. 11:2; Luc. 7:18). Retaʼm che Jesús are ri Mesías, are kʼu weneʼ xuchomaj we kkʼulmataj ronojel ri kʼo pa ri Tzʼibʼatalik che kubʼan na ri Mesías. Jun kʼutbʼal, rumal che areʼ kux na qʼatal tzij, ¿la xa jubʼiqʼ chi kraj kumaj uqʼatik tzij? ¿La kesax pa cárcel rumal ri Jesús? Juan xraj kretaʼmaj más chrij ri kubʼan na ri Jesús, rumal laʼ xutaq bʼi kebʼ utijoxelabʼ che retaʼmaxik: «¿La lal riʼ ri bʼim chi kpe na, o kqeyej chi na jun?» (Luc. 7:19). Are chiʼ xetzalij loq, qastzij riʼ che ri Juan qas xutatabʼej ri xkibʼij ri achijabʼ chrij ri mayibʼal ubʼanom ri Jesús xuqujeʼ ri xutzelej ubʼixik che ri Juan: «Ri moyabʼ kekaʼyik, ri chʼokojibʼ kebʼinik,  ri kʼo chʼaʼk chkij kejosqʼitajik. Ri man ketan taj, kjaqtaj ri kixikin, ri kaminaqibʼ kekʼastajisaxik, chke ri mebʼayibʼ katzijox wi ri tzij re kolobʼal ibʼ» (Luc. 7:20-22).

Qastzij riʼ che ri e tzij riʼ xuya uchuqʼabʼ ri Juan. Kqʼalajinik che tajin kkʼulmataj rukʼ ri Jesús ri bʼim kan chrij ri Mesías. Paneʼ kesax ta pa ri cárcel rumal ri Jesús, Juan retaʼm che ri chak xubʼano kʼo upatan. Paneʼ kʼo pa kʼax, kʼo rumal kkikotik.

Uchomaxik ronojel ri bʼanom che utzijoxik ri utzij ri Dios pa ronojel uwach Ulew kojutoʼ rech amaqʼel kojkikotik.

We kqabʼan qe ri xubʼan ri Juan xuqujeʼ kojchoman chrij jastaq che kʼo ubʼanik rukʼ ri qakojonik, kqachʼij riʼ ri kʼax rukʼ kikotemal xuqujeʼ paciencia (Col. 1:9-11). Usikʼixik uwach ri Biblia xuqujeʼ uchomaxik ri kubʼij kojutoʼ che uchʼijik ri kʼax, rumal che kunaʼtasaj chqe che ri qaqʼijilanik che ri Dios nim ubʼanik (1 Cor. 15:58). Sandra, che xqatzijoj nabʼe, kubʼij: «Usikʼixik jun capítulo re ri Biblia ronojel qʼij inutoʼm rech kinqebʼ más rukʼ Jehová xuqujeʼ rech kinchoman más chrij, are ta chrij ri kajwataj chwe in». Xuqujeʼ kojkunik kojchoman chrij ronojel ri tajin kkibʼan ri qachalal che utoʼik ri uQʼatbʼal tzij ri Dios. Jeʼ wariʼ, qas ta kojchoman chrij ri tajin kqakʼulmaj are kojchoman chrij ri tajin kubʼan ri Jehová. Sandra kuya ubʼixik: «Rumal ri programas re JW Broadcasting che kyaʼ ronojel taq ikʼ, kqanaʼ che oj kʼo más naqaj che ri utinamit ri Dios xuqujeʼ kojutoʼ rech kojkikot pa ri qasignación».

Juan el Bautista xubʼan ri uchak che ri Dios rukʼ «ri Uxlabʼixel xuqujeʼ chuqʼabʼ rukʼ jas ri xkʼojiʼ rukʼ ri Elías». Xuqujeʼ, junam rukʼ Elías, che xux «jun achi junam ubʼanik qukʼ oj» (Luc. 1:17; Sant. 5:17). We kqamaltyoxij xuqujeʼ kojchoman chrij ri jastaq re ri kojonik, junam rukʼ ri xubʼan Juan, apastaneʼ ri kkʼulmatajik, sibʼalaj kojkikot na pa ri qachak re ri uQʼatbʼal tzij ri Dios.