Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 24

Ri wuj che ri Pablo xutaq chike ri congregaciones

Ri wuj che ri Pablo xutaq chike ri congregaciones

Ri Pablo xutaq bʼi wuj chike ri cristianos rech kuya kubʼsal kʼuʼx chike

RI E kʼakʼ congregaciones cristianas sibʼalaj nim ketobʼan riʼ che ubʼanik ri kraj ri Jehová. Tekʼuriʼ ri winaq che e kʼo chupam xkichʼij itzelal che qas xqʼalajinik xuqujeʼ itzelal che qas ta xqʼalajin pa ri congregación. ¿Jas xkibʼano rech e sukʼ? Ri 21 wuj che xtaq bʼi chike rech ri Escrituras Griegas Cristianas xuya kubʼsal kikʼuʼx xuqujeʼ pixabʼ che sibʼalaj xajawataj chike.

Are ri Pablo xbʼanow ri nabʼe kajlajuj taq wuj, xuchap bʼi rukʼ ri wuj che xtaq bʼi chike ri Romanos kkʼis rukʼ ri xtaq bʼi chike ri Hebreos. Konojel xkoj ri kibʼiʼ winaq o congregación chike jachiʼ xetaq wi bʼik. Chqilaʼ jujun chike ri pixabʼ che xutzʼibʼaj bʼi ri Pablo.

Pa ri kʼaslemal. Ri kkibʼan tzʼil taq mak, ri kkichʼabʼej chi jun winaq che kikʼulaj taj o nikʼaj chik nimaʼq taq mak xuqujeʼ we kkaj taj kkiya kan ubʼanik «man kakechbʼej taj ri rajawibal ri Dios» (Gálatas 5:19-21; 1 Corintios 6:9-11). Ri kepatanin che ri Jehová xa ta kkichaʼ ri winaq (Romanos 2:11; Efesios 4:1-6). Rajawaxik che kesipanik xuqujeʼ kekitoʼ ri kachalal pa kikojonik (2 Corintios 9:7). Ri apóstol xubʼij chike che utz kkibʼij che ri Jehová ronojel ri kʼo pa kanimaʼ xuqujeʼ xuya wajun pixabʼ riʼ chike: «Mitanabʼa ri ichʼawem rukʼ Dios» (1 Tesalonicenses 5:17; 2 Tesalonicenses 3:1; Filipenses 4:6, 7). Tekʼuriʼ rech ri Dios kuta ri kichʼawem, rajawaxik kkibʼan rukʼ kojonik (Hebreos 11:6).

¿Jas pixabʼ xuya ri Pablo chike ri familias? Ri achijabʼ rajawaxik kkiloqʼoqʼej ri kixoqil junam che kkiloqʼoqʼej kibʼ e areʼ. Are kʼu, ri ixoqibʼ rajawaxik che rukʼ ronojel kanimaʼ nim kkil wi ri kachajil. Ri Dios kraj che ri alkʼwalabʼ kkinimaj ri kitat kinan, xuqujeʼ ri e tat nan rajawaxik kekitijoj ri kalkʼwal rukʼ loqʼoqʼenik junam che kubʼij ri Utzij ri Dios (Efesios 5:22–6:4; Colosenses 3:18-21).

Ri kraj ri Dios. Ri Taqonik che xyaʼ che ri Moisés xeʼuchajij xuqujeʼ xukʼam kibʼe ri israelitas kʼa chiʼ xul ri Mesías che bʼim kanoq, ri cristianos rajawaxik taj kkinimaj (Gálatas 3:24). Pa ri wuj che xutaq bʼi chike ri Hebreos —cristianos judíos—, ri Pablo xubʼij ri upatan ri Taqonik xuqujeʼ ri kubʼan ri Cristo rech kbʼan ri kraj ri Dios. Xubʼij che kʼi chike ri pixabʼ re ri Taqonik kchʼaw chirij jastaq  che kbʼan na. Jun kʼutbʼal, chiʼ kekoj ri chikop che utaʼik ri sachbʼal mak xukʼut ri xubʼan ri Jesús chiʼ xuya ri ukʼaslemal, rech xsach ri qamak (Hebreos 10:1-4). Rumal laʼ, ri ukamikal ri Cristo xubʼano che ri pacto re ri Taqonik xkʼisik (Colosenses 2:13-17; Hebreos 8:13).

Ri kbʼan pa ri congregación. Ri achijabʼ che kyaʼ keqalen pa ri congregación sibʼalaj rajawaxik che e chʼajchʼoj pa ri kikʼaslemal xuqujeʼ kkibʼan ri kubʼij ri Utzij ri Dios chikij ri ajkʼamal bʼe (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9). Xuqujeʼ, sibʼalaj rajawaxik konojel ri e rajpatanel ri Dios kkimulij kibʼ rech kketaʼmaj utz taq pixabʼ xuqujeʼ rech kkikubʼsaj kikʼuʼx chibʼil kibʼ (1 Corintios 14:26, 31; Hebreos 10:24, 25).

Chiʼ Pablo xutzʼibʼaj ri kʼisbʼal uwuj —ri ukabʼ wuj che ri Timoteo— kʼo chi jumul pa Roma, tzʼapim xuqujeʼ reyem che kqʼat tzij puwiʼ. Xa jujun chike ri cristianos che xkixibʼij ta kibʼ chiʼ xekilaʼ xkiya kikʼaslemal pa kʼax. Rumal che ri apóstol retaʼm che kopan ri ukamikal xutzʼibʼaj: «Nukojom nuchuqʼabʼ pa ri utzalaj chʼoj, xinkʼis ri nuchak, xinchajij wibʼ pa ri nukojonik» (2 Timoteo 4: 7). Weneʼ xa jubʼiqʼ kraj che kkamisaxik chiʼ xubʼij wariʼ. Tekʼuriʼ, ri wuj xeʼutoʼ ri qastzij cristianos rech e sukʼ chuwach ri Dios, xuqujeʼ kimik je tajin kubʼano.

(Esam chupam Romanos, xuqujeʼ 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 xuqujeʼ 2 Tesalonicenses, 1 xuqujeʼ 2 Timoteo, Tito, Filemón xuqujeʼ Hebreos.)