Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

Ri utzij ri Dios xuqujeʼ ri kutzijoj: Ri kubʼij pa kebʼ oxibʼ tzij

Ri utzij ri Dios xuqujeʼ ri kutzijoj: Ri kubʼij pa kebʼ oxibʼ tzij
  1. Jehová xubʼan ri Adán chil ri Eva xuya chike che kekunik kkiriq kikʼaslemal che kʼot ukʼisik pa ri utzalaj ulew. Ri Satanás xuyoqʼ ri ubʼiʼ ri Jehová xuqujeʼ xubʼano che xchomaxik we taqal che knimaxik. Ri Adán rukʼ Eva xeniman taj junam rukʼ ri Itzel, rukʼ waʼ xojkiya pa mak xuqujeʼ pa kamikal

  2. Ri Dios xubʼij che kukʼajisaj kiwach ri xeniman taj xuqujeʼ xubʼij che kkʼojiʼ na jun Ijaʼlil che kusachisaj na uwach ri Satanás xuqujeʼ kresaj ri kʼax xuya ri mak

  3. Ri Jehová xubʼij che Abrahán xuqujeʼ che David che pa kifamilia kpe wi ri Ijaʼlil, ri Mesías che kʼot ukʼisik ri uqʼatbʼal tzij

  4. Jehová xeʼukoj ri ajqʼaxal utzij che ubʼixik che ri Mesías kusach na uwach ri mak rukʼ ri kamikal xuqujeʼ kubʼan Ajawinel re ri Rajawbʼal ri Dios. Rukʼ areʼ kkiqʼat tzij jupuq winaq, rech kkisach uwach ri chʼoj, ri yabʼil xuqujeʼ ri kamikal

  5. Jehová xuya ubʼixik che ri Mesías are ri Jesús. Areʼ xutaq lo cho ri uwach Ulew rech xutzijoj ri Rajawbʼal xuqujeʼ xuya ri ukʼaslemal pa kiwiʼ ri winaq. Chiʼ xkamik, Jehová xuya chi jumul ri ukʼaslemal che uxlabʼal

  6. Jehová xubʼan Ajawinel che ri Cristo pa ri kaj, xuqujeʼ xumaj ri kʼisbʼal qʼij rech ksach kiwach ri e itzel winaq. Ri Jesús kril ri utzijoxik ri Rajawbʼal ri Dios pa ri uwach Ulew

  7. Jehová kutaq ri Ukʼojol che kumaj uqʼatik tzij puwiʼ ri uwach Ulew. Ri Ajawbʼal kusachisaj kiwach ri ajqʼatal tzij che e winaq, kubʼan jeʼlalaj che ri uwach Ulew xuqujeʼ kuya jun tzʼaqat kikʼaslemal ri e sukʼ. Kubʼan ta chi kebʼ kʼuxaj che areʼ ri Jehová taqal che kuqʼat tzij, kbʼan chʼajchʼoj xuqujeʼ ktyoxirisaxik ri ubʼiʼ