Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 25

Pixabʼ chirij ri kojonik, ri qabʼantajik xuqujeʼ ri loqʼoqʼenik

Pixabʼ chirij ri kojonik, ri qabʼantajik xuqujeʼ ri loqʼoqʼenik

Santiago, Pedro, Juan xuqujeʼ Judas xkitzʼibʼaj wuj rech kkiya kubʼsal kʼuʼx chike ri cristianos

RI Santiago xuqujeʼ Judas e uchaqʼ ri Jesús, ri Pedro xuqujeʼ ri Juan e rapóstoles. Ri e kajibʼ xkitzʼibʼaj rukʼ ri utoqʼobʼ ri uxlabʼixel ri waqibʼ wuj rech ri Escrituras Griegas Cristianas, jujun chike ri wuj xkoj ri ubʼiʼ ri xtzʼibʼanik che. Ri kkaj are kkitoʼ ri cristianos rech e sukʼ che ri Dios xuqujeʼ che ri Rajawbʼal.

Ukʼutik ri kojonik. Xaq xiw ta utz kqabʼij che kʼo qakojonik; rajawaxik kqakʼut rukʼ ri kqabʼano. Junam rukʼ ri kubʼij Santiago, «kaminaq ri kojonik che man e rachilam ta chak» (Santiago 2:26). Ri kkichʼij ri kʼax rukʼ kojonik knimar ri kichuqʼabʼ. Xuqujeʼ, rajawaxik kkitaʼ ri ketaʼmabʼal che ri Dios, rumal che ketaʼm che kuya chike. We e sukʼ che ri Jehová, ri areʼ keraj riʼ (Santiago 1:2-6, 12). Ri Dios keʼutoʼ ri e sukʼ. Rumal laʼ, ri Santiago xubʼij: «Chixqebʼ rukʼ ri Dios, ri areʼ xuqujeʼ kaqebʼ na iwukʼ» (Santiago 4:8).

Ri cristianos rajawaxik kkikowirisaj ri kikojonik rech kkixutuj ri jastaq che kubʼan kʼax chike xuqujeʼ ri itzelal kkibʼan ri winaq. Pa taq uqʼij ri Judas, ri winaq xkibʼan tzʼil taq mak, rumal laʼ xubʼij: «Qas kitij ichuqʼabʼ che ubʼixik chi qastzij ri ikojonik» (Judas 3).

Saq ri qabʼantajik. Ri Jehová kraj che ri rajpatanel e chʼajchʼoj pa ronojel ri kkibʼano. Pedro xutzʼibʼaj: «Chixux tastalikalaj taq winaq pa ronojel ri kibʼano. Tzʼibʼatal kʼut kubʼij: ‹Chixux tastalikalaj taq winaq chrij ri etzelal rumal rech chi ri in in tastalikalaj Dios chrij ri etzelal›» (1 Pedro 1:15, 16). Chiʼ kqabʼan waʼ are rajawaxik che kqabʼan qe ri xubʼan ri Cristo, ri apóstol xubʼij che are jun kʼutbʼal rech kqataranej ri «retal raqan» (1 Pedro 2:21). Pa neʼ kʼax unimaxik ri utaqonik ri Dios, ri apóstol xubʼij chike ri cristianos: rajawaxik kkʼojiʼ jun «utzalaj retamabʼal ikʼuʼx» (1 Pedro 3:16, 17). Ri Pedro xubʼij che rajawaxik oj saq pa ri qabʼantajik xuqujeʼ kqakʼut sukʼilal che ri Dios rukʼ ri kqabʼano chiʼ kqeyej ri Qʼij che kuqʼat tzij xuqujeʼ che kopan ri qʼij che kubʼan kʼakʼ ri uwach Ulew, chiʼ «kakʼojiʼ wi na ri sukʼil, jas ri ubʼim uloq ri Dios» (2 Pedro 3:11-13).

«Chixqebʼ rukʼ ri Dios, ri areʼ xuqujeʼ kaqebʼ na iwukʼ.» (Santiago 4:8)

Ri ukʼutik ri loqʼoqʼenik. «Ri Dios are loqʼoqʼebʼal kʼuxaj», xchaʼ ri Juan. Ri Jehová xukʼutu che sibʼalaj kojraj chiʼ xutaq lo ri Ukʼojol rech xuya ri ukʼaslemal rech «tabʼal toqʼobʼ, ketojtaj kʼut ri e qamak». ¿Jas kubʼan wajun kʼutbʼal rech loqʼoqʼenik riʼ chaqe? Ri Juan xubʼij: «Loqʼalaj taq wachalal, we je xubʼan ri Dios waʼ chqe, xujuloqʼoqʼej, xuqujeʼ ri uj rajawaxik kaqaloqʼoqʼelaʼ qibʼ» (1 Juan 4:8-11). Jun ukʼutik che keqaj ri qachalal pa qakojonik are chiʼ keqakʼulaj pa ri qachoch (3 Juan 5-8).

¿Jas kkibʼan ri cristianos che ukʼutik che kkiloqʼoqʼej ri Jehová? Ri Juan kuya ubʼixik: «Ri uloqʼoqʼexik ri Dios are ri kinimaxik ri kakibʼij ri e utaqomal. Ri e utaqomal man e al taj» (1 Juan 5:3; 2 Juan 6). Ri kkinimaj ri Dios ketaʼm che areʼ kresaj ta ri uloqʼoqʼenik chike rukʼ ri reyexik «ri junalik [o kʼot ukʼisik] kʼaslemal ri ubʼim chqe» (Judas 21).

(Esam chupam Santiago, 1 xuqujeʼ 2 Pedro, 12 xuqujeʼ 3 Juan xuqujeʼ Judas.)