Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 21

¿Jas riʼ ri Betel?

¿Jas riʼ ri Betel?

Ri kbʼan wi ri wachbʼal (Estados Unidos)

Alemania

Kenia

Colombia

Betel are jun bʼiʼaj che pa hebreo kraj kubʼij «Rachoch Dios» (Génesis 28:17, 19). Wariʼ are jun utz bʼiʼaj che xkoj che jupuq nimaʼq täq ja che ri testigos rech Jehová kibʼanom pa kʼi tinamit rech ri uwach Ulew chilaʼ kil wi ri rajawaxik rech ktzijox ri utzalaj täq tzij. Ri e Ajkʼamal bʼe cho ronojel uwach Ulew kechakun pa ri unimal che kʼo pa ri tinamit, Nueva York (Estado Unidos), chilaʼ kkil wi ri chak kbʼan pa kʼi täq ja kbʼix sucursales chike che e kʼo pa jalajoj nimaʼq täq tinamit. Ri winaq che e kʼo pa wa nimaʼq täq ja riʼ kbʼix familia Betel chike. Junam rukʼ jun familia, xaq jun e kʼo wi xuqujeʼ junam kkibʼan ri kichak, junam kewaʼik xuqujeʼ junam kketaʼmaj chirij ri Loqʼalaj Pixabʼ (Salmo 133:1).

Are jun lugar jachiʼ konojel ri familia rech Betel kechakun rukʼ ronojel kanimaʼ. Pa ronojel ja ubʼiʼ Betel, e kʼo achijabʼ xuqujeʼ ixoqibʼ ajkojonelabʼ che are kkibʼan ri kraj ri Ajawaxel kkikoj ronojel ri kiqʼij che ubʼanik ri rajawaxik che ri Ajawbʼal (Mateo 6:33). Kʼot nijun chike ktojik, tekʼuriʼ kyaʼ jachiʼ kekʼejeʼ wi konojel xuqujeʼ kyaʼ kiwa xuqujeʼ kyaʼ nikʼaj pwaq chike rech kkikoj che ri kajwataj chike. Konojel pa Betel kʼo jun kichak, weneʼ ajtzʼibʼanelabʼ o kkibʼan wa. E kʼo jujun kechakun jachiʼ kbʼan wi ri wuj, e kʼo jujun kkimes ri ja, kkichʼaj ri atzʼyaq kkilij ri ja xuqujeʼ nikʼaj chik chak.

Are jun lugar jachiʼ kbʼan wi kʼi chak rech kyaʼ ubʼixik ri utzalaj täq tzij. Ri qas rumal che e kʼo ri ja kbʼix Betel chike are che kkibʼano che kyaʼ ubʼixik ri qastzij chirij ri Loqʼalaj Pixabʼ chike e kʼi winaq. Wajun wuj riʼ are jun kʼutbʼal re. Xtzʼibʼax rukʼ ri kitobʼanik ri Jupuq Ajkʼamal bʼe cho ronojel uwach Ulew, tekʼuriʼ xtaq bʼi chike e kʼi jupuq winaq pa ronojel uwach Ulew rech xkiqʼaxej pa nikʼaj chik chʼabʼal, xuqujeʼ xtaq bʼi pa jujun Betel jachiʼ kʼo wi chʼichʼ che aninaq kubʼan wuj tekʼuriʼ xetaq bʼi pa más che 110.000 congregaciones. Rukʼ ronojel ri chak kbʼan che wariʼ, konojel ri e familias Betel kkiya ri kitobʼanik che ri chak che sibʼalaj rajawaxik ubʼanik chuwach ronojel ri jastaq, ubʼixik ri utzalaj täq tzij chike ri winaq (Marcos 13:10).

  • ¿E jachin kepatanin pa rachoch ri Ajawaxel xuqujeʼ jas kyaʼ chike?

  • ¿Jas chak sibʼalaj rajawaxik ketobʼan ri familia Betel che ubʼanik?