Ir al contenido

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

¿Jas riʼ ri Rajawbʼal ri Dios?

¿Jas riʼ ri Rajawbʼal ri Dios?

¿La kabʼij che are...

 • ... jun jastaq che kʼo pa qanimaʼ?

 • ... jun jastaq che qastzij taj kʼolik?

 • ... jun qʼatbʼal tzij pa ri kaj?

 RI KUBʼIJ RI UTZIJ RI DIOS

«Ri Dios ri kʼo pa ri kaj kujeqebʼaʼ na jun ajawibʼal ri mawi jubʼiqʼ kasachisax ta uwach.» (Daniel 2:44, U tzij ri Dios pa quiche aj Guatemala [SBU], ortografía actualizada.)

«Yoʼm jun kʼojolaxel chqe, ri yoʼm ronojel kuʼinem pa uqʼabʼ che uqʼatik tzij.» (Isaías 9:6.)

RI KUBʼAN PA AKʼASLEMAL

 • Are jun sukʼalaj qʼatbʼal tzij che kkunik kojutoʼ pa qajujunal (Isaías 48:17, 18).

 • Xa jubʼiqʼ chi kraj ri Ajawbʼal, pa jun kʼakʼ uwach Ulew, kuya kikotemal xuqujeʼ kresaj ri yabʼil (Apocalipsis 21:3, 4).

 ¿LA QASTZIJ KʼU RIʼ RI KUBʼIJ RI UTZIJ RI DIOS?

Qastzij, rumal kebʼ jastaq:

 • Jesús xukʼut ri kubʼan na ri Rajawbʼal ri Dios. Jesús xukʼut chkiwach ri rajtijoxelabʼ che kkitaʼ pa kichʼawem che kpe ri Ajawbʼal xuqujeʼ che kbʼan ri urayibʼal ri Dios pa ri uwach Ulew (Mateo 6:9, 10). Xuqujeʼ xukʼut ri kubʼan che ubʼanik ri ktaʼ pa ri chʼawem.

  Chiʼ xkʼojiʼ cho ri uwach Ulew, Jesús xeʼutzuq kʼi winaq che kenumik, xeʼukunaj ri yawabʼibʼ xuqujeʼ xeʼukʼasuj ri kaminaqibʼ (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Rumal che areʼ are ri Ajqʼatal tzij pa ri Rajawbʼal ri Dios, xkunik xukʼut jujun chke ri utzalaj taq jastaq che kubʼan na ri Ajawbʼal chke ri winaq (Apocalipsis 11:15).

 • Ronojel ri tajin kbʼan cho ri uwach Ulew kukʼutu che xa jubʼiqʼ chi kraj che kpe ri Rajawbʼal ri Dios. Jesús xubʼij kanoq che chiʼ ri Rajawbʼal ri Dios xa jubʼiqʼ chi kraj kukʼam lo utzilal cho ri uwach Ulew, ri uwach Ulew knoj che chʼoj, wiʼjal xuqujeʼ nimaʼq taq kabʼraqan (Mateo 24:3, 7).

  Konojel ri kʼax riʼ tajin kqil kimik. Rumal laʼ qas qetaʼm che xa jubʼiqʼ chi kraj che ri Rajawbʼal ri Dios kusukʼumaj na ronojel jastaq.

 CHACHOMAJ

¿Jas ubʼanik riʼ ri kʼaslemal chiʼ are chi ri Rajawbʼal ri Dios kuqʼat tzij?

Ri Utzij ri Dios kuya ubʼixik chirij pa  SALMO 37:29 xuqujeʼ ISAÍAS 65:21-23.