Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 16

Chqakojoʼ qachoqʼabʼ chuwach ri Itzel

Chqakojoʼ qachoqʼabʼ chuwach ri Itzel

«Chiqʼatij uwach ri Itzel, kanimaj kʼu na.» (SANTIAGO 4:7.)

1, 2. ¿E jachin kkinaʼ kikotemal chiʼ kkil ri kkibʼan kiqasanjaʼ?

¿LA KʼI chi junabʼ tajin kapatanej ri Jehová? We je waʼ, qastzij riʼ atom chi kʼi chʼabʼal rech qasanjaʼ. Pa neʼ atom kʼi o kʼi täj, qastzij wi kanaʼ kikotemal chiʼ kawil ri kkibʼan kiqasanjaʼ kewalijik rech kkibʼij chkiwach konojel che kkaj kkipatanej ri Jehová. Chiʼ kkibʼan wariʼ, konojel kkikʼut kikotemal, xuqujeʼ e kʼo keʼoqʼ rumal ri kikotemal. ¡Sibʼalaj kuya kikotemal chaqe chiʼ kqilo che nikʼaj chik winaq kkimaj upatanexik ri Jehová!

2 Qastzij wi, öj xa jujun mul kqil ri ubʼanik ri qasanjaʼ che jun junabʼ. Tekʼuriʼ, e kʼo nikʼaj amaqʼel kkilo: are ri ángeles. ¿La kojkun che uchomaxik ri «kikotemal [kkinaʼ] chilaʼ chikaj» chiʼ kkilo che ronojel semana e kʼi winaq cho ronojel uwach Ulew kkimaj upatanexik ri Ajawaxel? (Lucas 15:7, 10.) Qastzij wi, sibʼalaj kekikotik chiʼ kkilo che kkʼiy ri utinamit ri Jehová cho ri uwach Ulew (Ageo 2:7).

RI ITZEL «KUSUTIJ IWIJ JE JAS JUN KOJ KURAQ UCHIʼ»

3. ¿Jasche ri Satanás «je jas jun koj kuraq uchiʼ», xuqujeʼ jas kraj kubʼano?

3 Tekʼuriʼ konojel täj ri e ángeles kekikotik chiʼ kkilo che e kʼi winaq kkibʼan ta chi ri jastaq rech wajun uwach Ulew riʼ xuqujeʼ kkibʼan kiqasanjaʼ. Ri itzel täq ángeles,  o itzel täq uxlabʼal, sibʼalaj ktiʼtat kkinaʼo. Qetaʼm wariʼ, rumal che ri Satanás xubʼij che ri winaq kkipatanej ta ri Ajawaxel rumal ri loqʼoqʼenik xuqujeʼ kekun täj kkibʼan sukʼ chiʼ kpe jun kʼäx chikij (chasikʼij uwach Job 2:4, 5). Rumal laʼ, chiʼ jun kujach ri ukʼaslemal che ri Jehová, kukʼutu che ri Satanás are ajmolom tzij xuqujeʼ, junam taneʼ rukʼ, kuya jun qʼabʼ che upalaj. Sibʼalaj e kʼi tajin kkiya qʼabʼ che upalaj ri Satanás, ronojel semanas, rumal laʼ sibʼalaj petinaq nimalaj royowal, kraj kusachisaj qawach «je jas jun koj kuraq uchiʼ kutzukuj jachin kubʼiqʼo» (1 Pedro 5:8). Rumal laʼ, sibʼalaj kukoj uchoqʼabʼ rech kubʼan kʼäx ri qachilanik rukʼ ri Ajawaxel o kusachisaj uwach (Salmo 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12).

Chiʼ jun winaq kujach ri ukʼaslemal che ri Jehová xuqujeʼ kubʼan uqasanjaʼ, kukʼutu che Satanás are jun ajmolom tzij

4, 5. a) ¿Jas kebʼ qʼatebʼal ukojom ri Jehová chuwach ri Satanás? b) ¿Jas kubʼij ri Loqʼalaj Pixabʼ chike ri cristianos?

4 Pa neʼ sibʼalaj itzel ri nimalaj «koj kuraq uchiʼ», maqaxibʼij  qibʼ chuwach. ¿Jasche? Rumal che Jehová ukojom kebʼ qʼatebʼal re. ¿Jas riʼ? Ri nabʼe, kkun täj kubʼan kʼäx che ronojel ri utinamit ri Ajawaxel. Wariʼ retaʼm ri Satanás, rumal che ri Jehová ubʼim kanoq che «kʼiʼalaj winaq» che e qastzij cristianos kekʼaseʼ kanoq chiʼ kqʼax ri «nimalaj kʼaxkʼolil», ri kubʼij areʼ, qas kbʼanik (Apocalipsis 7:9, 14).

5 Ri ukabʼ, ri Satanás kkun täj kubʼan kʼäx che ri krachilaj ri Jehová. Wariʼ qastzij wi, je waʼ xubʼij ri ajqʼaxal utzij ri Jehová ubʼiʼ Azarías chiʼ xubʼij wariʼ che ri ajawinel Asá: «Ri Ajawaxel kʼo ukʼ alaq, we kʼo alaq rukʼ» (2 Crónicas 15:2; chasikʼij uwach 1 Corintios 10:13). Pa ri Loqʼalaj Pixabʼ kʼo kʼi kʼutbʼal chikij winaq che xkiya ta che ri Satanás xeʼusacho (Hebreos 11:4-40). Junam kukʼ e areʼ, we kqachilaj ri Ajawaxel, xaq xiw ta kojkunik kojtakʼeʼ chuwach ri itzelalaj qakʼulel, xuqujeʼ kojkunik kqachʼako. Je waʼ kubʼij ri Loqʼalaj Pixabʼ chaqe: «Chiqʼatij uwach ri itzel, kanimaj kʼu na chiwach» (Santiago 4:7).

«KUJCHʼOJIN [...] KUKʼ ITZEL TÄQ UXLABʼAL»

6. ¿Jas kubʼan ri Satanás che kitzaqisaxik ri cristianos pa kijujunal?

6 Junam rukʼ ri xqilo, ri Itzel kuchʼak ta ri chʼoj rukʼ ri utinamit ri Ajawaxel. Tekʼuriʼ kkunik kubʼan kʼäx chike ri kkichajij ta kibʼ. ¿Jas kubʼan che ubʼanik? Are che nojimal kresaj ri kachilanik rukʼ ri Jehová rech kkun che kichʼakik. Kukoj nimaʼq täq kʼaxkʼolil pa kikʼaslemal, kubʼan chike che kʼäx kkiriq che ubʼanik ri utz xuqujeʼ kraj kusachisaj ri kinoʼj rukʼ ubʼanik jastaq che qas ta qʼalaj we areʼ ktaqchin che ubʼanik. Chqilaʼ bʼaʼ ri oxibʼ jastaq riʼ.

7. ¿Jasche qas kukoj uchoqʼabʼ ri Satanás che uchʼakik ri utinamit ri Ajawaxel kimik?

7 Nimaʼq täq kʼaxkʼolil. Ri apóstol Juan xubʼij «ronojel kʼu ri uwach ulew kʼo pa uqʼabʼ ri itzel» (1 Juan 5:19). Ri tzij riʼ kʼo jun jastaq che nim ubʼanik kukʼut chkiwach ri qastzij cristianos. Rumal che ri Satanás e uchʼakom chik  konojel —ri winaq che kʼo ta kachilanik rukʼ ri Ajawaxel—, rumal laʼ kimik xaq xiw kok il che kichʼakik, rukʼ itzelal, ri utinamit ri Jehová, che kkun ta che kichʼakik (Miqueas 4:1; Juan 15:19; Apocalipsis 12:12, 17). Rumal che xa kebʼ oxibʼ qʼij chik kʼo che, sibʼalaj petinaq royowal, rumal laʼ kukoj nim uchoqʼabʼ che kichʼakik. Kimik kqil ri kʼisbʼal jastaq che tajin kukoj che qachʼakik, más kʼäx na xuqujeʼ kubʼan rukʼ itzelal; rumal laʼ are «ri qʼijol» che rajawaxik kqetaʼmaj ri kqabʼano.

8. ¿Jas kukʼut chqawach ri tzij griego che xukoj Pablo che ubʼixik che rajawaxik «kujchʼojin» kukʼ ri itzel täq uxlabʼal?

8 Chʼoj pa qajujunal. Ri Pablo xutzʼibʼaj wariʼ chike ri cristianos: «Kujchʼojin [...] kukʼ itzel täq uxlabʼal ri e kʼo pa ri kaj» (Efesios 6:12). ¿Jas kraj kubʼij rukʼ ri tzij «kujchʼojin[ik]»? Ri tzij griega che xkoj che kraj kubʼij jun chʼoj che kkibʼan kebʼ winaq che naqaj e kʼo wi, jun chʼoj che kkibʼan rukʼ kaqan kiqʼabʼ. Rukʼ wariʼ, ri Pablo xuya ubʼixik che pa qajujunal kujchʼojin kukʼ ri itzel täq uxlabʼal. Xaq junam pa neʼ öj kʼo pa jun tinamit che ri winaq kkikojo che e kʼo itzel täq uxlabʼal o kkikoj täj che e kʼolik. Masach chaqe ri qʼij che xqajach ri qakʼaslemal che ri Jehová wajun qʼij riʼ junam ta neʼ rukʼ che xqamaj ubʼanik chʼoj kukʼ ri itzel täq uxlabʼal. Rumal laʼ, weneʼ xumaj loq chiʼ xqabʼan ri qaqasanjaʼ, tajin kqabʼan chʼoj. Rukʼ wariʼ kqachʼobʼo jasche Pablo oxibʼ mul xubʼij che rajawaxik qas ko ketakʼeʼ ri e qachalal rech Éfeso (Efesios 6:11, 13, 14).

9. a) ¿Jasche kukoj kʼi «itzel täq unoʼj» ri Satanás xuqujeʼ ri itzel täq uxlabʼal? b) ¿Jasche ri Itzel kukoj uchoqʼabʼ che ubʼanik kʼäx che ri qachomabʼal, xuqujeʼ jas kqabʼano rech kojuchʼak täj? (Chawilaʼ ri recuadro « ¡Chqachajij qibʼ chuwach ri kubʼan ri satanás!».) c) ¿Jas chapabʼal kqetaʼmaj na chirij?

9 Ri chapabʼal che qʼalaj täj. Ri Pablo xuqujeʼ xubʼij chike ri cristianos che kkichajij kibʼ chuwach «ri itzel täq unoʼj» ri Satanás (Efesios 6:11). Junam rukʼ ri xqilo Pablo xubʼij che ri Itzel xuqujeʼ ri itzel täq uxlabʼal kkikoj kʼi chomanik  che kitzaqisaxik ri cristianos. Qas utz kkilo che kkibʼan wariʼ. Rumal che e kʼo jujun cristianos keqaj ta pa jun chapabʼal tekʼuriʼ keqaj chupam we jun chi wi. Rumal laʼ, ri itzel täq uxlabʼal kkalawachij ri kqabʼano. Kkaj kketaʼmaj ri kʼäx kqariq che ubʼanik rech öj sukʼ chuwach ri Ajawaxel rech kojkitzaqisaj. Qastzij wi, qetaʼm wariʼ, rumal che ri Loqʼalaj Pixabʼ kubʼij chaqe chikij kʼi chike ri kkibʼano (2 Corintios 2:11). Pa wajun wuj riʼ qetaʼmam chik chirij ri chapabʼal kukojo, jun chike are ri urayixik ri qʼinomal, ri achilanik che e utz täj xuqujeʼ ri inmoralidad sexual. Tekʼuriʼ chqetaʼmaj chi jun chik: are ri kichak ajqʼijabʼ.

RI KKIBʼAN UCHAK AJQʼIJ E SUKʼ TÄJ

10. a) ¿Jas kʼo chupam ri kichak ri ajqʼijabʼ? b) ¿Jas kuchomaj ri Jehová chirij ri kichak ajqʼijabʼ, xuqujeʼ jas kqachomaj öj?

10 Chupam ri kichak ajqʼijabʼ kʼo ri retaʼmaxik chirij ri petinaq, ri itzinik, ri kichʼabʼexik ri kaminaqibʼ xuqujeʼ nikʼaj chik jastaq che kkibʼan ri ajqʼijabʼ. Ri kkibʼan ri kichak ajqʼijabʼ keqaj pa kiqʼabʼ ri itzel täq uxlabʼal, rumal che qas kekinimaj. Junam rukʼ ri qetaʼm, che «sibʼalaj kʼu itzel kil waʼ rumal» ri Jehová (Deuteronomio 18:10-12; Apocalipsis 21:8). Rumal che ri Qatat kʼo pa ri kaj kubʼij chaqe ri öj cristianos «chiwetzelaj uwach ri lawaloyil», kqaxutuj ta ri Jehová xa kumal ri itzel täq uxlabʼal (Romanos 12:9). Xaq xiw uchomaxik wariʼ itzel kqilo.

11. ¿Jas kuriq ri Satanás we kqabʼan ri kichak ri ajqʼijabʼ? Chabʼij rukʼ jun kʼutbʼal.

11 Qastzij wi, ri kichak ajqʼijabʼ are jun nimalaj kʼutbʼal che kukʼutu che kxutux ri Jehová. Rumal laʼ, ri Itzel qas kukoj nim uchoqʼabʼ rech kqabʼan wajun mak riʼ. Chiʼ kkunik, sibʼalaj kuya kikotemal che. ¿Jasche? Chqilaʼ jun kʼutbʼal re, chojchoman chirij jun ajchʼoj. We kuya ribʼ pa chʼakik che ri ukʼulel, ri ukʼulel sibʼalaj kkikot riʼ; weneʼ rukʼ wajun ajchʼoj riʼ kubʼan nimal chuwach ri jun chik. Junam  rukʼ wariʼ, we jun cristiano kubʼan ri kichak ajqʼijabʼ, rukʼ ri retaʼmabʼal kuxutuj ri Jehová, xuqujeʼ kuya ribʼ pa uqʼabʼ ri Satanás. ¡Ri Satanás sibʼalaj kkikot riʼ! ¿La kqaj kqakikotemaj? Kqaj täj, rumal che kqaj täj kqaxutuj ri Jehová.

SATANÁS KRAJ TÄJ KQAKUBʼSAJ QAKʼUʼX CHIRIJ RI QASTZIJ

12. ¿Jas kukoj ri Satanás rech kukʼex ri qachomanik chirij ri kichak ajqʼijabʼ?

12 We itzel kqilo kojqaj ta riʼ che ubʼanik ri kichak ajqʼijabʼ. Satanás retaʼm wariʼ, rumal laʼ kraj kukʼex ri qachomanik. ¿Jas kubʼan che ukʼexik? Kojusacho rech kqabʼij «utz che ri man utz täj, man utz tä[j] [...] che ri utz» (Isaías 5:20). Kʼi mul kraj kojuchʼako rukʼ wajun jastaq riʼ: chiʼ kubʼano che kubʼan kebʼ qakʼuʼx chirij ri qastzij.

13. Chabʼij jujun kʼutbʼal re ri kubʼan ri Satanás rech kubʼan kebʼ qakʼuʼx chirij ri qastzij.

13 Chqilaʼ kʼi kʼutbʼal chirij ri jastaq riʼ che kukoj ri Satanás. Ojer, Satanás xubʼij wariʼ che ri Eva: «¿La ubʼim ri Dios chiwe chi man kitij täj ri kiwach ri cheʼ ri e kʼo pa ri tikonijibʼal?». Tekʼuriʼ xqʼax chi nikʼaj junabʼ chik, xbʼe pa jun riqbʼal ibʼ kech ri ángeles pa ri kaj xuqujeʼ xubʼij wariʼ chirij ri Job: «Ri areʼ man xaq ta loqʼ katajin katupatanij rukʼ jun tzʼaqatalaj jikil». Xuqujeʼ xqʼax chi nikʼaj junabʼ, chiʼ ri Jesús xumajij ri uchak waral pa ri uwach Ulew, xubʼij che: «We at ukʼojol ri Dios, chabʼanaʼ chi we abʼaj täq riʼ chebʼux kaxlanwa». Kʼot ukʼixbʼal, rumal che chiʼ xubʼij xa xtzeʼn chirij ri utzij ri Jehová che ubʼim chi kanoq weneʼ waqibʼ semanas nabʼe: «Are loqʼalaj nukʼojol waʼ ri sibʼalaj kinkikot rukʼ» (Génesis 3:1; Job 1:9; Mateo 3:17; 4:3).

14. a) ¿Jas ubʼanom ri Satanás rech ri winaq kkichomaj che utz ri kichak ri ajqʼijabʼ? b) ¿Jas kqetaʼmaj na?

14 Ojer, xuqujeʼ kimik, ri Satanás tajin kukoj waʼ jastaq  riʼ. Jun kʼutbʼal, rech kusach ri qachomabʼal chirij ri kichak ajqʼijabʼ. Xuqujeʼ, sibʼalaj bʼisobʼal, che e kʼo jujun cristianos kkun che kichʼakik chiʼ kkichomaj che weneʼ ronojel ta ri kichak ajqʼijabʼ e utz täj. Ri tajin kkibʼano, kukʼutu che tajin kkibʼij wariʼ chirij ri Jehová: «¿La ubʼim...?», che utz täj (2 Corintios 11:3). Tekʼuriʼ, ¿jas kqabʼano rech keqatoʼ che resaxik wajun chomanik riʼ pa kijolom? Xuqujeʼ ¿jas kojuto chuwach wajun chomanik riʼ? Rech kqachʼobʼo jas kqabʼano, chqilaʼ kebʼ jastaq che kbʼan pa ri kʼaslemal che Satanás ukojom kichak ajqʼijabʼ chupam: ri etzʼanem xuqujeʼ ri ukunaxik qibʼ.

KUKOJ RI KQARAYIJ XUQUJEʼ RI KAJWATAJ CHAQE

15. a) ¿Jas kkichomaj ri winaq rech kʼi nimaʼq tinamit chirij ri kichak ajqʼijabʼ? b) ¿Jas kubʼan chike jujun cristiano ri kkichomaj ri winaq chirij ri kichak ajqʼijabʼ?

15 Kimik ri kichak ajqʼijabʼ, ri itzinik xuqujeʼ nikʼaj chik, chkiwach ri winaq rech kʼi nimaʼq tinamit mak ta chik. Pa kʼi películas, wuj, xuqujeʼ pa ri etzʼanem ri winaq che kkibʼan ri jastaq kech ri e itzel täq uxlabʼal kkikʼutu che kʼo kinoʼj, kʼot kʼäx kkiriqo xuqujeʼ kekikotik. Kimik kʼo wuj xuqujeʼ películas che kechʼaw chirij ri jastaq kech ri ajqʼijabʼ tekʼuriʼ e kʼi winaq ketaʼm chikij ri jastaq riʼ; xuqujeʼ, e kʼo jujun che sibʼalaj nim kkilo. Qastzij wi, ri itzel täq uxlabʼal e kunaq che ubʼanik chike ri winaq rech kkilo che ri kichak ajqʼijabʼ kubʼan ta kʼäx. ¿La ubʼanom kʼäx chike ri cristianos? Ubʼanom. ¿Jasche? Chqetaʼmaj jun kʼutbʼal re, jun cristiano che xril jun película che kukʼut ri kichak ajqʼijabʼ xubʼij: «Qastzij xinwil ri película, tekʼuriʼ wariʼ are ta ubʼanik ri kichak ajqʼijabʼ». ¿Jasche utz täj ri xubʼij?

16. ¿Jasche utz täj che kqil jastaq che kukʼut ri kichak ajqʼijabʼ?

16 Qastzij wi chiʼ kqil ri kichak ajqʼijabʼ pa televisión  junam ta rukʼ chiʼ kqabʼano; tekʼuriʼ kubʼij täj che kʼo ta kʼäx kubʼan chaqe. ¿Jasche? Nabʼe, chqilaʼ ri kubʼij ri Loqʼalaj Pixabʼ chirij: ri Satanás xuqujeʼ ri itzel täq uxlabʼal kekun täj kkil ri kʼo pa ri qanimaʼ. * Tekʼuriʼ, kkaj kketaʼmaj ri kqachomaj xuqujeʼ ri kʼäx kqariq che ubʼanik, rumal laʼ —junam che xqil kanoq— kojkalawachij, xuqujeʼ ri kqabʼano chiʼ kqabʼan jun etzʼanem o jun jastaq chik. Rumal laʼ, we kʼo jun kukʼut rukʼ ri kubʼano che utz kril ri películas xuqujeʼ wuj che kkikʼut ri kichak ajqʼijabʼ, itzinik, winaq che kʼo itzel uxlabʼal kukʼ, rukʼ wariʼ kukʼut chkiwach ri itzel täq uxlabʼal ri kʼo pa ranimaʼ. Qastzij wi, rukʼ wariʼ tajin kubʼij chike ri itzel täq uxlabʼal ri jastaq che kʼäx kuriq che ubʼanik. Ri e areʼ kkikoj che ubʼanik chʼoj rukʼ ri winaq rukʼ aqanaj qʼabʼaj xuqujeʼ kkaj che kkichʼako. Xuqujeʼ, ri rilik ri kichak ajqʼijabʼ ubʼanom chike jujun che keqaj che ubʼanik (chasikʼij uwach Gálatas 6:7).

Chiʼ at yawabʼ chakubʼsaj akʼuʼx chirij ri Jehová

17. ¿Jas kubʼan ri Satanás che ukojik bʼis rech kuchʼak jun winaq chiʼ yawabʼ?

17 Ri Satanás xaq xiw ta kraj kojuchʼak rukʼ ri kqilo, xuqujeʼ kraj kojuchʼak rukʼ ri kajwataj chaqe rumal jun yabʼil. Jun kʼutbʼal re, chiʼ jun cristiano yawabʼ tekʼuriʼ kʼot jun kunabʼal kesan ri yabʼil che weneʼ sibʼalaj kbʼisonik (Marcos 5:25, 26). ¿Jas kubʼan ri Satanás xuqujeʼ ri itzel täq uxlabʼal che ukojik ri bʼis che kuya ri yabʼil? Kubʼano che ri winaq kubʼan ta ri kubʼij ri Loqʼalaj Pixabʼ chiʼ kutij kunabʼal o kbʼe kukʼ ajkunanelabʼ che kkibʼan jastaq che kʼo kraj kubʼij kukʼ ri «kekibʼan kʼu etzelal [ri kichak ri ajqʼijabʼ,  NM]» (Isaías 1:13). We kubʼano kubʼan kʼäx che ri rachilanik rukʼ ri Ajawaxel. ¿Jasche?

18. ¿Jas kunabʼal xuqujeʼ kunanik che utz täj kkikoj o kkibʼan ri cristianos, xuqujeʼ jasche?

18 Chike ri israelitas che xkibʼan jastaq che kʼo ubʼanik kukʼ ri ajqʼijabʼ, Jehová xubʼij chike: «Are täq kiyak ri iqʼabʼ che ubʼanik chʼawem, ri in man kixinkaʼyej täj; puneʼ kibʼan kʼi chʼawem, ri in man kixintatabʼej täj» (Isaías 1:15). Qastzij wi öj kqaj täj kqabʼan wajun mak riʼ. Kqaj täj che kʼo kqabʼano che kubʼano che Jehová kutzʼapij ri uxikin chuwach ri qachʼawem xuqujeʼ kojutoʼ ta chik, xuqujeʼ kqaj täj kubʼano chiʼ öj yawabʼ (Salmo 41:3). Rumal laʼ, ¿jas kqabʼano we kqilo che ri kunabʼal o jun jastaq che kukunaj ri yabʼil kʼo ubʼanik rukʼ ri kichak ri ajqʼijabʼ? Utz täj kqakojo o kqabʼano (Mateo 6:13). * We kqabʼano kqaya ri qachilanik rukʼ ri Jehová pa kʼäx (chawilaʼ ri recuadro « ¿La kichak ajqʼijabʼ?»).

¿LA UTZ KQATZIJOJ JASTAQ CHIKIJ RI ITZEL TÄQ UXLABʼAL?

19. a) ¿Jas ubʼanom ri Satanás che kisachisaxik jujun winaq? b) ¿Jas utz täj kkitzijoj ri e qastzij cristianos?

19 Pa kʼi nimaʼq tinamit ri winaq kkixibʼij ta kibʼ chuwach ri kubʼan ri Satanás, pa nikʼaj chik tinamit e areʼ  kkixibʼij kibʼ chuwach. Kʼi winaq kkikojo che ri Satanás sibʼalaj nim uchoqʼabʼ. Xuqujeʼ, kkixibʼij kibʼ chkiwach ri itzel täq uxlabʼal chiʼ kkitij kiwa, kechakunik, kewarik xuqujeʼ pa ronojel ri kkibʼano. Xuqujeʼ, utz kkita xuqujeʼ kkitzijoj ri jastaq che kkibʼan ri itzel täq uxlabʼal. Tekʼuriʼ, ¿la utz che kkitzijoj o kkitatabʼej ri tzij riʼ ri kepatanin che ri Ajawaxel? Utz täj, rumal kebʼ jastaq nim ubʼanik.

20. ¿Jas kqabʼano chiʼ kqatoʼ ri Satanás rech kyaʼ utzijol pa neʼ kqachʼobʼ täj?

20 Ri nabʼe rumal we kqatzijoj jastaq che kkibʼan ri itzel uxlabʼal, rukʼ wariʼ kqatoʼ ri Satanás. ¿Jasche kqatoʼ? Pa neʼ ri Loqʼalaj Pixabʼ kubʼij che ri Satanás kʼo uchoqʼabʼ che ubʼanik jastaq, xuqujeʼ kubʼij che «kubʼan täq etal xuqujeʼ mayibʼal ri man e qastzij täj» (2 Tesalonicenses 2:9, 10). Are ri Satanás che sibʼalaj kkun che kisachisaxik ri winaq, xuqujeʼ kkunik kusach ri kichomanik ri utz kkil  ri kichak ajqʼijabʼ. Rukʼ wariʼ, kubʼan chike che qas kkibʼij che kitom o kilom ri qastzij täj bʼanom. Tekʼuriʼ kkitzijoj che qastzij xbʼanik, chiʼ nikʼaj kkitzijoj chike nikʼaj chik, ri ktzijoxik weneʼ kkʼextajik. ¿La utz we jun cristiano ktobʼan che uqʼaxexik wa täq tzij riʼ? Utz täj, rumal che tajin kutoʼ riʼ «ri utat ri bʼanoj tzij». Rukʼ wariʼ ¡tajin kutoʼ rech kuya utzijol! (Juan 8:44; 2 Timoteo 2:16.)

21. ¿Jas jastaq utz kqatzijoj?

21 Pa neʼ jun kubʼij che qastzij xril o xuta jun jastaq che kkibʼan ri itzel täq uxlabʼal, kʼo jun ukabʼ rumal rech kqatzijoj ta chike ri qachalal. Are che kqaj kqachomaj ri Cristo, are ta ri Satanás. Rajawaxik «xuwi chqilaʼ ri Jesús, ri xutikirisaj xuqujeʼ kutzʼaqatisaj na ri qakojonik» (Hebreos 12:2). Xuqujeʼ, chiʼ ri Jesús kʼo pa ri uwach Ulew xutzijoj ta chike ri rajtijoxelabʼ kʼi jastaq chikij ri e uxlabʼal, areʼ qas retaʼm ri kkunik kubʼan ri Itzel xuqujeʼ ri kkun täj. Tekʼuriʼ, areʼ qas xutzijoj ri Ajawbʼal. Are utz kqabʼan qe junam rukʼ ri Jesús xuqujeʼ ri apóstoles che xetzijon puwiʼ jastaq che qas e utz, jun chike are ri «mayibʼal ri e ubʼanom ri Dios» (Hechos 2:11; Lucas 8:1; Romanos 1:11, 12).

22. ¿Jas kqabʼano rech kojtobʼanik rech kʼo «kikotemal chilaʼ chikaj»?

22 Junam rukʼ ri xqetaʼmaj, ri Satanás kukoj uchoqʼabʼ che ubʼanik kʼäx che ri qachilanik rukʼ ri Jehová xuqujeʼ kukoj jalajoj jastaq che ubʼanik, jun chike are ri kichak ajqʼijabʼ. Tekʼuriʼ, we kqaxutuj ri itzelal xuqujeʼ kqabʼan ri utz, kqaya ta riʼ che ri Itzel che kojutaqchiʼj che ubʼanik ri qachomam che kqaxutuj ronojel ri ubʼantajik ri kichak ajqʼijabʼ (chasikʼij uwach Efesios 4:27). ¡Sibʼalaj «kʼo na kikotemal chilaʼ chikaj» we kqakoj qachoqʼabʼ che ko kojtakʼeʼ «chuwach ri Itzel» kʼa pa ri qʼij che ksachisax uwach! (Lucas 15:7; Efesios 6:11.)

^ párr. 16 Kbʼix wariʼ che ri Satanás: ukʼulel ri Ajawaxel, ajmolom tzij, ajsachal wachaj xuqujeʼ chʼakanel, tekʼuriʼ kʼot nijun kubʼij che are kkunik kril ri kʼo pa ri qajolom o pa ri qanimaʼ. Tekʼuriʼ, che Jehová kbʼixik che «kunikʼoj upam, ri uchʼobʼonik» jun winaq, xuqujeʼ ri Jesús kubʼij, «wetaʼm ronojel ri kʼo pa ri kichomanik xuqujeʼ pa ri kanimaʼ» ri winaq (Proverbios 17:3, La Biblia en Quiché de Joyabaj, ortografía actualizada; Apocalipsis 2:23).

^ párr. 18 Rech kawetaʼmaj más, chawilaʼ pa ri kʼutunem “¿Una prueba de salud para usted?”, pa La Atalaya 15 rech diciembre 1994, pa ri uxaq 19-22, xuqujeʼ “El punto de vista bíblico: ¿Importa que tratamiento médico escogemos?”, pa ¡Despertad! 8 rech enero 2001.