Resúmenes re ri wuj ¿Jas kukʼut ri Biblia chqawach?

Jun lista re versículos bíblicos che kukʼut qastzij che nim ubʼanik rech Biblia

1. ¿Jachin laʼ ri Dios?

Ri Biblia kubʼij chqe jachin laʼ ri Dios xuqujeʼ ri kunaʼ chqe.

2. Ri Biblia petinaq rukʼ ri Dios

¿Jasche ri Biblia are jun wuj che kʼo ta junam rukʼ?

3. Ri urayibʼal ri Dios chke ri winaq

Ri Biblia kubʼij jasche kqariq kʼax xuqujeʼ ri kubʼan na ri Dios rech kresaj ri kʼaxkʼolil.

4. ¿Jachin riʼ ri Jesucristo?

Jesucristo más nim na ubʼanik chkiwach ri winaq che xekʼasiʼ ojer.

5. Ri tojbʼal mak, ri nimalaj usipanik ri Dios

Maltyox che ri nimalaj kʼutbʼal re ri uloqʼoqʼenik ri Dios, kojkunik kqariq tewchibʼal che kʼo ta ukʼisik.

6. ¿Jas kqakʼulmaj are chiʼ kojkamik?

Ri kukʼut ri Biblia chrij ri kamikal kojresaj pa ri molom tzij che kuyoqʼ ri Dios.

7. Ri eyebʼal chrij ri kʼastajibʼal

¿La kkʼisik ronojel are chiʼ kojkamik?

8. ¿Jas riʼ ri Rajawbʼal ri Dios?

Sibʼalaj kʼi winaq kkitaʼ che kpe ri Rajawbʼal ri Dios. Are kʼu ¿jas riʼ ri Ajawbʼal?

9. ¿La naqaj chik kʼo wi ri kʼisbʼal?

Kimik tajin kbʼantaj ri bʼim kan pa ri Biblia.

10. Ri qas kibʼanik ri e ángeles xuqujeʼ ri e itzel taq uxlabʼal

Ri e ángeles kkaj kojkitoʼ, are kʼu ri e itzel taq uxlabʼal kkaj kkibʼan kʼax chqe.

11. ¿Jasche kʼo kʼi kʼaxkʼolil?

We Dios kʼo ronojel uchuqʼabʼ, ¿jasche kresaj ta ri kʼaxkʼolil?

12. ¿Jas rajawaxik kqabʼano rech kojux rachiʼl ri Dios?

Jehová kuya jun utzalaj sikʼinik chqe.

13. Nim chawilaʼ wi ri sipanik re ri kʼaslemal

Chuwach ri Dios nim ubʼanik ri kqachomaj chrij ri kʼaslemal xuqujeʼ ri kikʼ

14. Chatkikot pa ri afamilia

Konojel ri e kʼo pa ri familia kʼo jun nimalaj keqelen.

15. Ri qʼijilanik che utz kril ri Dios

¿La are konojel ri e kojonem jalajoj taq bʼe che kekʼaman bʼi rukʼ ri Dios?

16. Chatkʼol pa uqʼabʼ ri Dios

Ri kqachaʼ ubʼanik kʼo kubʼan che ri qachilanik rukʼ ri Dios.

17. Ri chʼawem

Ri Biblia kukʼut ri nim ubʼanik ri chʼawem. Xuqujeʼ kubʼij chke ri kqabʼan che ubʼanik ri chʼawem.

18. ¿La rajawaxik kinjach ri nukʼaslemal che ri Dios xuqujeʼ kinbʼan nuqasanjaʼ?

¿Jas rajawaxik kbʼanik are chi majaʼ kbʼan ri qasanjaʼ?

19. Kaya ta kan rachilaxik ri Jehová

Dios kojutoʼ rech kqaya ta kan ukʼutik sukʼilal che.