Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 9

¿Jas kkibʼan ri familias rech kekikotik?

¿Jas kkibʼan ri familias rech kekikotik?

1. ¿Jasche rajawaxik ktzʼibʼax ri kʼulanem pa ri qʼatbʼal tzij?

Ri Jehová, «ri Ajawaxel che kkikotik» kuya ubʼixik chirij kʼi utz täq jastaq che petinaq, kraj che kʼo kikotemal pa ri familia (1 Timoteo 1:11NM). Areʼ xubʼan ri nabʼe kʼulaj. Chiʼ ktzʼibʼax ri kʼulanem pa ri qʼatbʼal tzij kubʼano che ri e tat nan xuqujeʼ ri alkʼwalabʼ kekikotik xuqujeʼ kkiloqʼoqʼej kibʼ. Ri cristianos rajawaxik kkinimaj ri taqonik yaʼom chirij utzʼibʼaxik ri kʼulanem. Chasikʼij uwach Lucas 2:1, 4, 5.

Ri Ajawaxel xubʼan kikʼulanem jun achi rukʼ jun ixoq rech ktukin täj. Ri Jehová kraj che kʼo kikotemal chkixoʼl ri achi rukʼ ri ixoq (Hebreos 13:4). Areʼ utz ta krilo che ri e kʼulanik kkijach kibʼ (Malaquías 2:16). Tekʼuriʼ, kuya che jun winaq che kujach kan ri ukʼulaj xuqujeʼ kkʼuleʼ chi jun mul we ri ukʼulaj xqaj pa mak rukʼ jun chik winaq. Chasikʼij uwach Mateo 19:3-6, 9.

2. ¿Jas rajawaxik kkibʼan che kichʼabʼexik kibʼ ri achi xuqujeʼ ri ixoq?

Ri Jehová xubʼan ri achi xuqujeʼ ri ixoq rech kkitoʼ kibʼ (Génesis 2:18). Ri achi are ri ajkʼamal bʼe puwiʼ ri familia, rumal laʼ kukʼam bʼe che uyaʼik ri kajwataj chike xuqujeʼ kukʼut chuwach ri ufamilia chirij ri Ajawaxel. Rumal che kraj ri rixoqil weneʼ kuya ribʼ pa kʼäx. Ri e kʼulanik rajawaxik kkiloqʼoqʼej kibʼ xuqujeʼ nim kkil wi kibʼ. Tekʼuriʼ, rumal che e kebʼ e ajmak, rajawaxik kkisach kimak chibʼil kibʼ rech kʼo kikotemal chkixoʼl. Chasikʼij uwach Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33, xuqujeʼ 1 Pedro 3:7.

3. We kʼot kikotemal pa ri kʼulanem, ¿la kuya kjach kan ri kʼulaj?

We kʼo chʼoj pa jun kʼulanem, ri utz kbʼanik are che ri e kebʼ kkikoj kichoqʼabʼ rech kkiloqʼoqʼej kibʼ (1 Corintios 13:4, 5).  Ri Utzij ri Ajawaxel kubʼij che utz täj che jun winaq kujach kan ri ukʼulaj we kʼo chʼoj chkixoʼl. Chasikʼij uwach 1 Corintios 7:10-13.

4. ¿Jas kraj ri Ajawaxel chike ri alkʼwalabʼ?

Ri Jehová kraj che kekikot ri alkʼwalabʼ. Rumal laʼ kukʼut chkiwach ri utz kkibʼano chiʼ e akʼalabʼ na. Xuqujeʼ kraj che kketaʼmaj chirij ri ketaʼm chi ri kitat kinan (Colosenses 3:20). Xuqujeʼ, kraj che kʼo kikotemal chkixoʼl chiʼ kkipatanej ri areʼ xuqujeʼ ri Ukʼojol. Chasikʼij uwach Eclesiastés 11:9–12:1; Mateo 19:13-15, xuqujeʼ 21:15, 16.

5. ¿Jas rajawaxik kkibʼan ri tat nan rech kekikot ri alkʼwalabʼ?

Ri e tat nan rajawaxik kkikoj kichoqʼabʼ che uyaʼik kiwa, kachoch xuqujeʼ katzʼyaq ri kalkʼwal (1 Timoteo 5:8). Tekʼuriʼ xaq xiw ta wariʼ kajwataj chike. Xuqujeʼ rajawaxik kkikʼut chkiwach ri uloqʼoqʼexik ri Ajawaxel xuqujeʼ ubʼanik ke ri kubʼano (Efesios 6:4). Chiʼ ri e tat nan kkiloqʼoqʼej ri Ajawaxel, wariʼ keʼutoʼ ri kalkʼwal rech kkibʼan ke. Chiʼ kkikʼut chkiwach chirij ri Loqʼalaj Pixabʼ kubʼan utz che ri kichomanik. Chasikʼij uwach Deuteronomio 6:4-7 xuqujeʼ Proverbios 22:6.

Ri alkʼwalabʼ kkaj kbʼix chike che utz ri xkibʼano chiʼ kkibʼan jun utz jastaq. Xuqujeʼ kʼo jujun täq mul che rajawaxik kepixbʼexik, rech kkibʼan ta jastaq che kubʼan kʼäx chike (Proverbios 22:15). Tekʼuriʼ, chiʼ kepixbʼexik utz täj che kbʼan rukʼ itzelal. Chasikʼij uwach Colosenses 3:21.

Ri testigos rech Jehová kibʼanom kʼi wuj che kchʼaw chirij ri utz kkibʼan ri tat nan xuqujeʼ chikij ri e alkʼwalabʼ. Ronojel e esam pa ri Loqʼalaj Pixabʼ. Chasikʼij uwach Salmo 19:7, 11.