Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 7

Ri rajawaxik kbʼan che kitijoxik ri alkʼwalabʼ

Ri rajawaxik kbʼan che kitijoxik ri alkʼwalabʼ

«Chakojoʼ chupam ri achomanik konojel ri jastaq ri e nubʼim chawe kamik, amaqʼel chakʼutuʼ chkiwach ri awalkʼwal.» (Deuteronomio 6:6, 7)

Chiʼ ri Jehová xubʼan ri familia, xuya taqanik chke ri nan tat che kkilij ri kalkʼwal (Colosenses 3:20). Rumal che at, at ri tat, rajawaxik keʼatijoj ri awalkʼwal che uloqʼoqʼexik ri Jehová rech chiʼ kekʼiyik qas keʼok il che ri rajawaxik kkibʼano (2 Timoteo 1:5; 3:15). Xuqujeʼ, rajawaxik kawetaʼmaj ri kʼo pa kanimaʼ. Qastzij wi, che sibʼalaj nim ubʼanik ri kʼutbʼal kaya chke. Ri katutoʼ che kitijoxik ri awalkʼwal chrij ri Utzij ri Dios, are che kʼo pa ri awanimaʼ at (Salmo 40:8).

 1 CHEʼATOʼ RI AWALKʼWAL RECH KETZIJON AWUKʼ

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Chijujunal chanim chitatabʼej ri utzij ri jun chik, chixbʼeytaj che tzijonik» (Santiago 1:19). Qastzij wi che at kawaj che ri awalkʼwal qas kkaj kechʼaw awukʼ. Rumal laʼ, rajawaxik kakʼut chkiwach che qas kawaj keʼatatabʼej chiʼ kkaj ketzijon awukʼ. Rukʼ utzilal chattzijon kukʼ rech kkaj kkibʼij chawe ri kkichomaj (Santiago 3:18). We kkilo che kpe awoyowal o keʼayajo, weneʼ kkibʼij ta chawe ri kkichomaj. Chkʼol apaciencia xuqujeʼ amaqʼel chabʼij chke che keʼaloqʼoqʼej (Mateo 3:17; 1 Corintios 8:1).

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Chiʼ ri awalkʼwal kkaj kechʼaw awukʼ qas cheʼatatabʼej

  • Amaqʼel chatchʼaw kukʼ ri awalkʼwal, xaq xiw ta chiʼ kʼo chʼoj

2 CHATCHOMAN CHRIJ RI QAS KKAJ KKIBʼIJ

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Ri utz kubʼan che kukʼaxik ri jastaq utz kelik» (Proverbios 16:20). Jujun taq mul are rajawaxik che kachomaj jas kkinaʼ rukʼ ri tzij kkibʼij. Kʼi taq mul ri alabʼom alitomabʼ kkiya uwiʼ ri jastaq o kkibʼij jastaq che qastzij ta kichoman. «Jun konil [...] utzelexik uwach ri tzij kʼamajoq chtatabʼexoq.» (Proverbios 18:13.) Rumal laʼ chanim ta kpe awoyowal (Proverbios 19:11).

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Chakojoʼ achuqʼabʼ rech kaqʼatej taj ri utzij ri awalkʼwal chiʼ tajin kchʼawik xuqujeʼ kaxibʼij ta awibʼ, apas taneʼ ri kubʼij chawe

  • Chnaʼtaj chawe ri xanaʼ at xuqujeʼ ri jastaq che nim ubʼanik chawach chiʼ xaq junam ri ajunabʼ kukʼ ri awalkʼwal

 3 XA JUN CHUBʼANAʼ RI ICHOMANIK

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Nukʼojol, chayaʼ axikin che utatabʼexik ri upixbʼenik ri atat xuqujeʼ maxutuj ri utijonik ri anan» (Proverbios 1:8). Jehová uyaʼom che ri tat xuqujeʼ che ri nan che kekunik ketaqan pa kiwiʼ ri kalkʼwal. Ri e kebʼ kkikʼut chkiwach ri kalkʼwal che kenimanik xuqujeʼ che nim kekil wi ri nikʼaj chik (Efesios 6:1-3). Ri alkʼwalabʼ kkilo chiʼ ri nan tat xa ta junam ri kichomanik (1 Corintios 1:10). Rumal laʼ, we junam ta ri ichomanik chrij jun jastaq, kixchʼojin ta chkiwach ri iwalkʼwal, rumal che kubʼano che nim ta chi kixkil wi.

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Ix kebʼ chichomaj ri kibʼan che kipixbʼexik ri iwalkʼwal

  • We xaq ta junam ri achomanik rukʼ ri akʼulaj chrij ri kibʼan che kitijoxik ri iwalkʼwal, chakojoʼ achuqʼabʼ che uchʼobʼik ri kuchomaj ri akʼulaj

 4 CHACHOMAJ RI KABʼANO

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Chayaʼ utzalaj tijonik che ri akʼal re kamik» (Proverbios 22:6). We kawaj che ri e awalkʼwal keʼux utz taq winaq, xaq ta kaya kan chjeriʼ. Rajawaxik che kachomaj ri kabʼan che kitijoxik xuqujeʼ che kipixbʼexik (Salmo 127:4; Proverbios 29:17). Ri pixbʼenik xaq xiw ta kraj kubʼij che kkʼajisax kiwach ri alkʼwalabʼ, are rajawaxik che ketoʼik rech kkichʼobʼo jasche kbʼix jujun jastaq chke che kkibʼano o kkibʼan taj (Proverbios 28:7). Xuqujeʼ chakʼutuʼ chkiwach che kkiloqʼoqʼej ri Utzij ri Dios xuqujeʼ cheʼatoʼ rech kkichʼobʼ ri kraj kubʼij ri pixabʼ che kʼo chupam (Salmo 1:2). Rukʼ waʼ kkʼojiʼ jun utz retaʼmabʼal kikʼuʼx (Hebreos 5:14).

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Chakojoʼ achuqʼabʼ che kitoʼik ri awalkʼwal rech kkilo che ri Dios qastzij kʼolik xuqujeʼ che kekunik kkikubʼsaj kikʼuʼx chrij

  • Cheʼatoʼ rech kkilo xuqujeʼ kkichajij kibʼ che jastaq che kubʼan kʼax chke, junam rukʼ ri kbʼix pa Internet o pa ri redes sociales. Chakʼutuʼ chkiwach che kkichajij kibʼ chkiwach ri winaq che kkibʼan tzʼil taq jastaq

«Chayaʼ utzalaj tijonik che ri akʼal re kamik»