Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 3

Ri kbʼanik we kʼo chʼoj

Ri kbʼanik we kʼo chʼoj

«Puwiʼ ronojel, chikojoʼ ichuqʼabʼ che uloqʼoqʼexik iwibʼ, rumal rech chi ri loqʼoqʼebʼal kʼuʼx kubʼano chi kesachtaj kʼi mak.» (1 Pedro 4:8)

Chiʼ jun achi xuqujeʼ jun ixoq kekʼuleʼik, kpe jujun taq kʼax chkij, weneʼ rumal che jalajoj ri kichomanik xuqujeʼ ri kkinaʼo o rumal ri xekʼiysax wi. Xuqujeʼ weneʼ ri kʼax kpetik rumal ri kbʼan chkinaqaj o rumal nikʼaj chik jastaq che kichomam taj.

Ri e winaq kkaj taj kchʼaw chrij ri kʼax, are kʼu ri Biblia kubʼij che are rajawaxik ketzijon chrij (Mateo 5:23, 24). We kinimaj ri utz taq upixabʼ ri Dios kixutoʼ chuwach ri chʼoj.

 1 CHIXCHʼAW CHRIJ RI CHʼOJ

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Kʼo uqʼijol» ri tzijonem (Eclesiastés 3:1, 7). Chitasaʼ itiempo rech kixchʼaw chrij ri chʼoj; chabʼij ri qastzij che ri akʼulaj chrij ri kanaʼo xuqujeʼ ri kachomaj chrij ri chʼoj. Amaqʼel chabʼij ri qastzij (Efesios 4:25). Pa neʼ petinaq awoyowal, chakojoʼ achuqʼabʼ rech katchʼojin taj. We nojimal kabʼij ri jastaq kubʼano che ri awoyowal kkʼis ta pa jun nimalaj chʼoj (Proverbios 15:4; 26:20).

Pa neʼ xaq ta junam ri kachomaj rukʼ ri akʼulaj, rajawaxik che at utz rukʼ; chakʼutuʼ loqʼoqʼenik xuqujeʼ nim chawilaʼ wi (Colosenses 4:6). Chanim kixtzijon chrij ri ichʼoj, xuqujeʼ utz taj che kichʼabʼej ta chi iwibʼ (Efesios 4:26).

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Chiwilaʼ jampaʼ qas utz kixchʼaw chrij ri chʼoj

  • Chiʼ tajin kchʼaw ri akʼulaj, chakojoʼ achuqʼabʼ rech kaqʼatej ta uwach ri utzij. Kopan riʼ ri tiempo che katchʼaw at

 2 CHATATABʼEJ XUQUJEʼ CHACHʼOBʼOʼ RI KBʼIX CHAWE

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Chiloqʼoqʼelaʼ iwibʼ chi ix jachaʼ achalaxelabʼ, chebʼiyalaʼ taq iqʼij nim kʼu chebʼiwilaʼ wi taq iwibʼ» (Romanos 12:10). Sibʼalaj rajawaxik che qas kawetaʼmaj utatabʼexik ri kubʼij chawe xuqujeʼ rajawaxik kakoj achuqʼabʼ che uchʼobʼik ri kuchomaj ri akʼulaj, «chixux iwonojel xaʼ jun ichomanik, chel ikʼuʼx chbʼil iwibʼ» (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19). Kajaluj taj che tajin katatabʼej. Chiʼ katkunik, chayaʼ kan ri tajin kabʼano rech qas katatabʼej ri kubʼij ri akʼulaj chawe, o chataʼ che ri akʼulaj we kraj kixchʼawik chiʼ kakʼis ri tajin kabʼano. We kawilo che ri akʼulaj are jun awachiʼl are ta jun akʼulel, kubʼano che chanim taj kpe ri awoyowal (Eclesiastés 7:9).

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Qas chatatabʼej ri kubʼij ri akʼulaj chawe, pa neʼ utz ta kata ri kubʼij

  • Chakojoʼ achuqʼabʼ che uchʼobʼik ri kraj kubʼij chawe. Are chawilaʼ ri kubʼano chiʼ kattzijon rukʼ xuqujeʼ ri kubʼan che ubʼixik

3 MAYA KAN UKOJIK ACHUQʼABʼ

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Che ronojel tijoj chuqʼabʼ kʼo kechbʼex che, are kʼu ri xaq katzijoxik kʼot kechbʼex che» (Proverbios 14:23). Utz taj che xaq xiw ketzijon chrij ri kkaj kkibʼano. Are rajawaxik kkibʼano. Weneʼ rajawaxik che kkikoj nim kichuqʼabʼ, are kʼu kuya utzilal chke (Proverbios 10:4). We kkitoʼ kibʼ che ubʼanik, kkiriq na utz taq tewchibʼal (Eclesiastés 4:9).

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Chachomaj jas kibʼan pa ijujunal rech kixchʼojin ta chik

  • Chiʼ qʼaxinaq chiʼ kebʼ oxibʼ qʼij, chiwilaʼ ri xibʼan che ubʼanik ri ichomam