Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 9

Chaqʼijilaj ri Jehová rukʼ ri afamilia

Chaqʼijilaj ri Jehová rukʼ ri afamilia

«Chiqʼijilaj bʼa ri xbʼanow ri kaj, ri ulew.» (Apocalipsis 14:7)

Junam rukʼ ri awilom chi chupam wajun wuj riʼ, kʼo kʼi pixabʼ chupam ri Biblia che katutoʼ xuqujeʼ kutoʼ ri afamilia. Jehová kraj che kixkikotik. Xuqujeʼ, kubʼij che we nabʼe kiya pa ri ikʼaslemal ri uqʼijilaxik, kuya ronojel ri nikʼaj chik jastaq che kajwataj chiwe (Mateo 6:33). Ri Dios kraj kux awachiʼl. Rumal laʼ chakojoʼ achuqʼabʼ che unimarisaxik ri awachilanik rukʼ, rumal che are ri nim ubʼanik che kubʼan jun winaq (Mateo 22:37, 38).

 1 CHAKOWIRISAJ RI AWACHILANIK RUKʼ RI JEHOVÁ

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Kinux kʼu na iTat, ri ix kixux na nukʼojol xuqujeʼ numiʼaʼl, kachaʼ ri Ajawaxel» (2 Corintios 6:18). Ri Dios kraj kux jun utzalaj awachiʼl, ri chʼawem katutoʼ rech katqebʼ rukʼ. Qastzij wi, Jehová kubʼij waʼ chqe: «Mitanabʼaʼ ri ichʼawem rukʼ Dios» (1 Tesalonicenses 5:17). Areʼ kraj che kabʼij che ronojel ri kanaʼo xuqujeʼ ri kachomaj (Filipenses 4:6). We kabʼan achʼawem rukʼ ri afamilia, e areʼ kkilo che chawach at ri Dios qastzij kʼolik.

Tekʼuriʼ xaq xiw ta katchʼaw rukʼ ri Dios, rajawaxik katatabʼej ri kubʼij. ¿Jas kabʼano rech katatabʼej ri Dios? Are chiʼ katijoj awibʼ chrij ri Utzij xuqujeʼ chkij ri e wuj che esam chupam (Salmo 1:1, 2). Chatchomam chrij ri kawetaʼmaj (Salmo 77:11, 12). Rech katatabʼej ri kubʼij ri Dios, xuqujeʼ sibʼalaj rajawaxik che katbʼe pa ri riqbʼal ibʼ (Salmo 122:1-4).

Jun chi jastaq che rajawaxik kabʼano rech knimar ri awachilanik rukʼ Jehová are che katzijoj ri utzij chke nikʼaj chik. We sibʼalaj kaya ubʼixik, kubʼan más nim ri awachilanik rukʼ (Mateo 28:19, 20).

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Chatasaʼ atiempo rech kabʼan achʼawem xuqujeʼ kasikʼij uwach ri Biblia ronojel qʼij

  • Chatoʼ ri afamilia rech nabʼe kkibʼan ri jastaq che kʼo ubʼanik rukʼ ri kikojonik chuwach ri etzʼanem

2 CHATKIKOT RUKʼ RI QʼIJILANIK PA RI FAMILIA

RI KUBʼIJ RI BIBLIA: «Chixqebʼ rukʼ ri Dios, ri areʼ xuqujeʼ kaqebʼ na iwukʼ» (Santiago 4:8). Chawilaʼ ri qʼij xuqujeʼ ri hora che kibʼan ri iqʼijilanik pa ri familia rech amaqʼel kibʼano (Génesis 18:19). Tekʼuriʼ xaq xiw ta wariʼ: chnaʼtaj ri Dios chawe ronojel qʼij xuqujeʼ chanimarisaj ri kachilanik ri afamilia rukʼ. Ri Biblia kubʼij: «Amaqʼel chakʼutuʼ chkiwach ri awalkʼwal; aretaq at kʼo cho awachoch, aretaq at kʼo pa ri bʼe, aretaq katqʼoyik xuqujeʼ aretaq katwalijik» (Deuteronomio 6:6, 7). Are utz che ri achomanik kubʼan junam rukʼ ri uchomanik ri Josué, che xubʼij: «Areʼ kʼu ri in xuqujeʼ ri e walaxik kqapatanij na ri Ajawaxel» (Josué 24:15).

RI KATKUNIK KABʼANO:

  • Chachomaj ri kʼutunem che kajwataj che ri afamilia pa kijujunal che kakoj ronojel semana