Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 16

¿Jachin riʼ ri Job?

¿Jachin riʼ ri Job?

Pa jun tinamit ubʼiʼ Uz, xkʼojiʼ jun achi che xuqʼijilaj ri Jehová. Ri ubʼiʼ are Job, sibʼalaj qʼinom xuqujeʼ kʼo jun ufamilia. Jun utz winaq xuqujeʼ keʼutoʼ ri e mebʼaʼ, ri e malkanibʼ xuqujeʼ ri akʼalabʼ che kʼo ta chi kitat. Job kubʼan utz taq jastaq. ¿La kachomaj che rumal wariʼ kʼo ta kʼax xuriqo?

Job retaʼm taj, are kʼu ri Itzel tajin krilo. Jehová xubʼij che Satanás: «¿La awilom ri wajpatanel ubʼiʼ Job? Kʼo ta jun junam rukʼ pa ri uwach Ulew. Nimanel xuqujeʼ utz ri ukʼaslemal». Satanás xubʼij che Jehová: «Qastzij che katunimaj, rumal che achajim, katewchij, kaya rulew xuqujeʼ e rawaj... Chawesaj ronojel che kawil kʼu na areʼ katupatanij ta chi riʼ». Jehová xubʼij che: «Katkunik kawilo we jeʼ kubʼan waʼ, are kʼu kakamisaj taj». Jehová xuya che Satanás che kubʼan kʼax che Job, ¿la awetaʼm jasche? Rumal che qas retaʼm che Job amaqʼel knimanik.

Satanás xubʼan jalajoj taq kʼax che Job rech krilo we kuya kan upatanixik ri Dios. Nabʼe xeʼukoj ri e winaq kibʼiʼ sabeos rech kkelaqʼaj bʼi ri e uwakax xuqujeʼ ri e ubʼur. Tekʼuriʼ jun qʼaqʼ xeʼukamisaj konojel ri e uchij. Jupuq winaq chik, ri e caldeos, xekelaqʼaj bʼi ri e ucamellos. Xuqujeʼ xekam ri rajchakibʼ che tajin kekichajij ri e rawaj. Are kʼu xaq xiw ta wariʼ kʼo chi jun nimalaj kʼax xkʼulmatajik: konojel ri e ralkʼwal ri Job xekamik are chiʼ xtzaq lo ri ja pa kiwiʼ chiʼ tajin kkitij kiwa. Job sibʼalaj xbʼisonik, are kʼu xuya ta kan uqʼijilaxik ri Jehová.

Satanás kraj che Job kuriq más kʼax, rumal laʼ  xubʼano che xel lo chʼaʼk pa ronojel ri ucuerpo. Areʼ xubʼano che xuriq nimalaj kʼaxkʼolil. Job retaʼm ta ri rumal che tajin kuriq kʼi kʼax, are kʼu xuya ta kan uqʼijilaxik ri Jehová. Dios xril ri xubʼano rumal laʼ sibʼalaj xkikot rukʼ ri Job.

Tekʼuriʼ, Satanás xeʼutaq oxibʼ achijabʼ rech krilo we Job kuya ta kan upatanixik ri Dios. E areʼ xkibʼij che: «Qastzij riʼ che xatmakunik tekʼuriʼ kawaj taj kabʼij. Rumal laʼ Dios tajin kukʼajisaj awach». Job xubʼij: «Kʼo ta jun jastaq itzel nubʼanom». Tekʼuriʼ Job xumaj uchomaxik che are ri Jehová xtaqow lo ri e kʼax pa uwiʼ xuqujeʼ xubʼij che Dios sukʼ ta rukʼ ri Job.

Jun ala ubʼiʼ Elihú xutatabʼej ronojel ri tzijonem kʼo ta xubʼij. Are kʼu xuchomaj kchʼawik, xubʼij: «Iwonojel ix sachinaq ri ichomanik. Jehová sibʼalaj nim ubʼanik, nim na chuwach ri kqachomaj, areʼ kʼo ta jumul kubʼan itzel jastaq. Kril ronojel xuqujeʼ keʼutoʼ ri winaq are chiʼ kkiriq kʼax».

Jehová xuqujeʼ xtzijon rukʼ ri Job. Xubʼij che: «¿Jachiʼ at kʼo wi are chiʼ xinbʼan ri kaj xuqujeʼ ri uwach Ulew? Awetaʼm taj jasche kkʼulmataj ri e jastaq riʼ». Ri Job xukoj ribʼ pa ri umak xubʼij: «Xinsachik. Chasachaʼ numak rukʼ ri xinbʼij. Nutom che at kʼolik, are kʼu kimik qas wetaʼm awach xuqujeʼ ronojel katkun che».

Are chiʼ xekʼis ri e kʼax, Jehová xukunaj ri Job xuqujeʼ xuya más jastaq che chuwach ri kʼo rukʼ nabʼe. Job kʼi junabʼ xkʼaseʼik xuqujeʼ xkikotik. Jehová xutewchij rumal che amaqʼel xnimanik, pa neʼ xuriq kʼax. ¿E ri at? ¿La kabʼan junam rukʼ ri Job che amaqʼel kaqʼijilaj ri Jehová, pa neʼ kariq kʼi kʼax?

«Itom ri uchʼijonik ri Job, iwilom jas xubʼan ri Ajawaxel che aretaq xokʼow ri ukʼaxkʼolil» (Santiago 5:11).