Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

Nabʼe taq tzij re ri sección 3

Nabʼe taq tzij re ri sección 3

Ri Biblia xaq xiw kchʼaw chkij kebʼ oxibʼ winaq che xkipatanij ri Dios are chiʼ qʼaxinaq chi ri nimalaj jabʼ. Chkixoʼl ri e winaq riʼ kʼo ri Abrahán, che xetaʼmax uwach che rachiʼl ri Jehová. Kqetaʼmaj na jasche xbʼix wariʼ che. We at kʼo awalkʼwal, cheʼatoʼ rech kkilo che Jehová keraj pa kijujunal xuqujeʼ kraj keʼutoʼ. Junam rukʼ ri Abrahán xuqujeʼ nikʼaj chik sukʼ rajpatanelabʼ, junam rukʼ Lot xuqujeʼ Jacob, kojkunik kqataʼ che ri Jehová che kojutoʼ, kqakubʼsaj qakʼuʼx che areʼ kubʼan na ronojel ri utzujum.

PA WAJUN SECCIÓN

KʼUTUNEM 7

Ri Torre rech Babel

Ri winaq xkaj xkibʼan jun tinamit rukʼ torre che kopan kʼa pa ri kaj. ¿Jasche ri Jehová xubʼano che ri winaq xaq kʼateʼ xechʼaw pa jalajoj taq chʼabʼal?

KʼUTUNEM 8

Abrahán xuqujeʼ Sara keniman che ri Dios

¿Jasche Abrahán xuqujeʼ Sara xkiya kan ri kachoch rech kekʼojiʼ pa jalajoj taq lugar rech ri tinamit Canaán?

KʼUTUNEM 9

¡Kkʼojiʼ na jun kalkʼwal!

¿Jas kubʼan ri Jehová che ubʼanik ri utzujum che Abrahán? ¿La are Isaac o are Ismael?

KʼUTUNEM 10

Chnaʼtaj ri rixoqil Lot chawe

Dios kubʼano che ktzaq lo qʼaqʼ rukʼ azufre pa uwiʼ ri Sodoma xuqujeʼ Gomorra. ¿Jasche xusachisaj ri e tinamit riʼ? ¿Jasche rajawaxik kqanaʼtasaj ri rixoqil ri Lot?

KʼUTUNEM 

Jun kʼutbʼal rech kojonik

Dios xubʼij che Abrahán: «Chabʼanaʼ toqʼobʼ, chayaʼ ri xa jun akʼojol che jun tabʼal toqʼobʼ pa jun juyubʼ rech ri ulew Moria». ¿Jas kubʼan ri Abrahán chuwach wajun kʼutbʼal riʼ re ri ukojonik?

KʼUTUNEM 12

Xyaʼ tewchibʼal che Jacob

Isaac xuqujeʼ Rebeca kalkʼwal che e yoʼx. Rumal che nabʼe xalax ri Esaú, che kyaʼ wi jun tewchibʼal che nim ubʼanik. ¿Jasche kukʼex rukʼ jun laq re rikil?

KʼUTUNEM 13

Jacob xuqujeʼ Esaú xkitzukuj jororibʼal

¿Jas xubʼan ri Jacob rech xtewchix kan rumal jun ángel? ¿Jas kubʼan che usukʼumaxik ri jastaq rukʼ Esaú?