Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 88

Kchap Jesús

Kchap Jesús

Jesús xuqujeʼ ri e apóstoles xebʼe pa ri juyubʼ re Olivos xeqʼax pa ri ulew re Cedrón. Qʼaxinaq chi nikʼaj aqʼabʼ, nojinaq ri ikʼ. Are chiʼ xeʼopan pa ri jardín re Getsemaní, Jesús xubʼij chke: «Chixkʼol kan waral xuqujeʼ chixkʼaskʼatoq». Tekʼuriʼ, Jesús xqebʼ apan jubʼiqʼ tekʼuriʼ xxukiʼk. Sibʼalaj kbʼisonik xubʼan uchʼawem che Jehová, xubʼij: «Are chbʼan ri arayibʼal». Tekʼuriʼ Jehová xutaq lo jun ángel rech xuya uchuqʼabʼ. Tekʼuriʼ, Jesús xtzalij kukʼ ri e oxibʼ apóstoles xeʼuriqaʼ tajin kewarik. Rumal laʼ xubʼij chke: «¡Chixkʼastajoq! Are ta hora re waram. Xopan ri hora rech kinjach pa kiqʼabʼ ri e nukʼulel».

Tekʼuriʼ xopan Judas e rachilam jun jupuq winaq che kukʼam bʼi espadas xuqujeʼ cheʼ. Retaʼm jachiʼ kuriq wi Jesús rumal che kʼi mul e bʼenaq chilaʼ kukʼ ri apóstoles. Judas ubʼim chi chke ri soldados che kukʼut chkiwach jachin ri Jesús. Sukʼ xbʼe rukʼ Jesús xubʼij che: «Jachaʼ, Ajtij», xutzʼumaj kʼut. Jesús xubʼij che: «Judas, ¿rukʼ jun tzʼumanik kinakʼayij?».

Jesús xbʼin jubʼiqʼ chuwach xubʼij chke ri winaq: «¿Jachin kitzukuj?». E areʼ xkibʼij: «Are Jesús Ajnazaret». Areʼ xubʼij chke: «In riʼ». E areʼ xetzalij chkij xetzaq chuwach ulew. Jesús jumul chik xutaʼ chke: «¿Jachin kitzukuj?». Jumul chik xkibʼij: «Are Jesús Ajnazaret». Jesús xubʼij chke: «Xinbʼij chiwe che in riʼ. Rumal laʼ chiya che kebʼe ri e achijabʼ riʼ».

Are chiʼ Pedro xril ri tajin kkʼulmatajik, xresaj jun espada xresaj ri uxikin jun achi ubʼiʼ Malco, are ri rajchak ri kinimal ri kojol tabʼal toqʼobʼ. Are kʼu Jesús xuchap ri uxikin ri achi xukunaj. Tekʼuriʼ xubʼij che Pedro: «Chakʼoloʼ ri aʼespada. Rumal che ri kkikoj ri espada, rukʼ espada kekamisax wi». Ri e soldados xkichap Jesús xkixim ri e uqʼabʼ, ri  apóstoles xeʼanimajik. Tekʼuriʼ, ri kʼiʼalaj winaq xkikʼam bʼi Jesús rech kkikʼam cho ri nimalaj kojol tabʼal toqʼobʼ ubʼiʼ Anás. Ri achi riʼ xubʼan preguntas che Jesús tekʼuriʼ xutaq bʼi rukʼ ri kinimal ri kojol tabʼal toqʼobʼ, Caifás. Are kʼu ¿jas xkʼulmataj kukʼ ri apóstoles?

«Xaʼ jubʼiqʼ karaj man kiniwil ta chik, kokʼow kʼu na jubʼiqʼ kiniwil chi na» (Juan 16:33).