Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 73

Juan xusukʼumaj ri ubʼe Jesús

Juan xusukʼumaj ri ubʼe Jesús

Juan kalkʼwal Zacarías xuqujeʼ Elisabet. Jehová xukoj che ajqʼaxal tzij xuqujeʼ xukoj che ubʼixik chke ri winaq che ri Mesías naqaj chi kʼo wi. Are kʼu xtzijon ta pa ri e tinamit o pa ri sinagogas, areʼ xtzijon pa ri chaqiʼj ulew. Kʼi chke ri winaq re Jerusalén xuqujeʼ re ronojel Judea xebʼe che utaʼik ri kubʼij Juan. Areʼ xubʼij chke che rajawaxik kkiya kan ubʼanik ri itzel taq jastaq rech kkiriq ri utobʼanik ri Dios, pa nikʼaj chi tzij, rech ri Dios kkikot kukʼ. Rumal laʼ, kʼi chke xkiya kan ri kimak, Juan xubʼan ri kiqasanjaʼ pa ri nimaʼ Jordán.

Juan xutzukuj ta qʼinomal. Ri ratzʼyaq are rismal camello xuqujeʼ xutij langostas xuqujeʼ juyubʼal raxkabʼ. Ri e winaq kkaj kketaʼmaj más chrij ri ukʼaslemal. Xuqujeʼ ri e fariseos xuqujeʼ saduceos che kkibʼan nim che kibʼ xebʼe che rilik. Juan xubʼij chke: «Rajawaxik che kikʼex ri ikʼaslemal kiya kan ri imak. Kichomaj che nim ibʼanik rumal che kibʼij che ix ralkʼwal Abrahán, are kʼu waʼ kubʼij taj che ix ralkʼwal Dios».

E kʼi winaq kkitaʼ che Juan: «¿Jas rajawaxik kqabʼano rech kqakikotemaj ri Dios?». Areʼ kubʼij chke: «We kʼo kebʼ iwatzʼyaq, chiyaʼ jun che ri kʼo kajwataj che». ¿La awetaʼm jasche kubʼij wariʼ chke? Rumal che Juan kraj che ri rajtijoxelabʼ kkichʼobʼo che rech kkikotemaj ri Dios rajawaxik kekiloqʼoqʼej ri winaq.

Xuqujeʼ xubʼij chke ri kkimol alkabʼal: «Kixelaqʼ taj xuqujeʼ keʼisubʼ ta ri winaq». Xuqujeʼ chke ri soldados xubʼij: «Kibʼan ta tzij xuqujeʼ xaq ta kikʼam pwaq che saq taj».

Ri e ajkojol taq tabʼal toqʼobʼ xuqujeʼ ri levitas xuqujeʼ xebʼe che rilik  Juan xuqujeʼ xkibʼij che: «Konojel ri e winaq kkaj kketaʼmaj jachin ri at». Juan xuqʼalajisaj chkiwach: «In jun chʼabʼal che kuraq uchiʼ pa ri chaqiʼj ulew che kukʼam kibʼe ri winaq rukʼ Jehová, junam rukʼ ri xubʼij ri ajqʼaxal tzij Isaías».

Ri e winaq utz kkita ri kukʼut Juan, xuqujeʼ e kʼi kkaj kketaʼmaj we are areʼ ri Mesías. Rumal laʼ Juan xubʼij chke: «Jun ri más nim uchuqʼabʼ chnuwach in petinaq naqaj. In taqal ta chwe kwesaj ri ximibʼal re ri uxajabʼ. In kinbʼan ri iqasanjaʼ pa jaʼ, are kʼu areʼ kubʼan iqasanjaʼ rukʼ ri uxlabʼixel».

«Areʼ xpe che uyaʼik qʼalajisanik rech kuqʼalajisaj ri chaj, rech konojel winaq kekojon rumal areʼ» (Juan 1:7).