Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 61

Kexukiʼ ta chuwach ri tyox

Kexukiʼ ta chuwach ri tyox

Qʼaxinaq jubʼiqʼ tiempo che ri Nabucodonosor xrachikʼaj ri estatua, xutaq ubʼanik jun nimalaj tyox re qʼan pwaq. Xuya pa ri liʼanik re Dura tekʼuriʼ xeʼumulij chuwach konojel ri e winaq che nim kibʼanik pa ri tinamit, xuqujeʼ Sadrac, Mesac xuqujeʼ Abednego. Ri ajawinel xubʼij: «Are chiʼ kitaʼ ri uchʼabʼal ri trompetas, arpas xuqujeʼ gaitas, rajawaxik kixxukiʼ chuwach ri tyox. Apachin ri kubʼan taj, kkʼajisax uwach pa ri horno re qʼaqʼ». ¿Jas kachomaj? ¿La kexukiʼ ri oxibʼ alabʼom hebreos chuwach ri tyox? ¿O xaq xiw kkiqʼijilaj ri Jehová?

Ri ajawinel xtaqan che ukojik ri música. Konojel xexukiʼ xuqujeʼ xkiqʼijilaj ri tyox. Are kʼu, Sadrac, Mesac xuqujeʼ Abednego xkiqʼijilaj taj. Jujun achijabʼ xkilo xuqujeʼ xkibʼij che ri ajawinel: «Ri e oxibʼ hebreos riʼ tajin ta kkiqʼijilaj ri atyox». Nabucodonosor xtaqan che kichʼabʼexik ri oxibʼ alabʼom tekʼuriʼ xubʼij chke: «Kinya chi jumul chiwe che kiqʼijilaj ri tyox. We kibʼan taj, kixinya pa ri horno re qʼaqʼ. Kʼo ta nijun Dios kkunik kixukol chnuwach». E areʼ xkibʼij: «Kajwataj ta tiempo chqe. Ri qaDios kkunik kojukolo. Xuqujeʼ pa neʼ kojukol taj, ajawinel, kqaqʼijilaj ta ri tyox».

Nabucodonosor sibʼalaj xpe royowal. Xubʼij chke ri rachijabʼ: «¡Chimiqʼisaj ri horno wuqubʼ mul chuwach ri kmiqʼisaxik!». Tekʼuriʼ xubʼij chke ri rajchʼojabʼ: «Cheʼiyutuʼ ri e achijabʼ riʼ xuqujeʼ cheʼikʼaqaʼ bʼi chilaʼ». Ri horno sibʼalaj miqʼin che are chiʼ ri ajchʼojabʼ xeʼopan naqaj che ri horno, chanim xekamik.  Ri oxibʼ hebreos xetzaq pa ri qʼaqʼ. Tekʼuriʼ, Nabucodonosor xkaʼy apan pa ri horno, xrilo che kʼo kajibʼ achijabʼ tajin kebʼin chupam, xaq xiw ta oxibʼ. Sibʼalaj xuxibʼij ribʼ, xutaʼ chke ri rajtobʼanel: «Xa oxibʼ achijabʼ xqakʼaq bʼi pa ri qʼaqʼ. Are kʼu kwilo che kʼo kajibʼ, ¡jun chke pachaʼ kkaʼy jun ángel!».

Nabucodonosor xqebʼ más rukʼ ri horno, xuraq uchiʼ: «¡Chixel loq, rajpatanelabʼ ri Dios ri Nim ubʼanik!». Konojel xkimayo are chiʼ xkil ri Sadrac, Mesac xuqujeʼ Abednego xeʼel lo pa ri qʼaqʼ are kʼu kʼot xkikʼulmaj. Ri kibʼaqil, ri kiwiʼ xuqujeʼ ri katzʼyaq xkʼat taj, xuqujeʼ kʼo ta ruxlabʼ sibʼ chkij.

Nabucodonosor xubʼij: «¡Ri uDios ri Sadrac, Mesac xuqujeʼ Abednego sibʼalaj nim ubʼanik! Xutaq lo ri uʼángel rech keʼukolo. Kʼo ta chi jun Dios junam rukʼ ri ke e areʼ».

Ri oxibʼ hebreos kkaj keʼux sukʼ chuwach ri Jehová, apastaneʼ ri kkʼulmatajik. ¿La kawaj katux sukʼ junam kukʼ e areʼ?

«Chaqʼijilaj ri Ajawaxel ri aDios, xaq xiw kʼu ri are kapatanij» (Mateo 4:10).