Ir al contenido

Ir al índice

Testigos rech Jehová

Uchaʼik jun chʼabʼal quiché

 KʼUTUNEM 62

Jun ajawbʼal che xaq junam rukʼ jun nimalaj cheʼ

Jun ajawbʼal che xaq junam rukʼ jun nimalaj cheʼ

Jun chaqʼabʼ, Nabucodonosor xrachikʼaj jun jastaq che sibʼalaj xuya xibʼin ibʼ che. Xeʼusikʼij ri rajnojabʼ che kkibʼij che ri kraj kubʼij ri rachikʼ, are kʼu kʼo ta nijun xkunik xbʼin che ri kraj kubʼij. Kʼisbʼal re, ri ajawinel xchʼaw rukʼ ri Daniel.

Nabucodonosor xubʼij che Daniel: «Pa ri achikʼ xwil jun cheʼ che xnimarik kʼa xopan pa ri kaj. Kuya kilitaj pa ronojel ri uwach ulew. Ri e uxaq jeʼl kekaʼyik xuqujeʼ kʼi uwach kʼolik. Ri e chikop keʼuxlan chuxeʼ ri umuʼjal, xuqujeʼ ri chikop ajuwokaj kkibʼan kisok pa taq ri uqʼabʼ ri cheʼ. Tekʼuriʼ jun ángel xqaj lo pa ri kaj xuraq uchiʼ: ‹¡Chiqasaj ri cheʼ xuqujeʼ chiwesaj ri uqʼabʼ! Are kʼu chiyaʼ kan jubʼiqʼ ri kutaʼm xuqujeʼ ri uxeʼ. Xuqujeʼ chikojoʼ jun ximibʼal re, re hierro xuqujeʼ re cobre. Ri ranimaʼ ri cheʼ kkʼextajik. Are ta chi ri ranimaʼ jun winaq, are re jun awaj re juyubʼ. Xuqujeʼ kqʼax na wuqubʼ tiempos. Konojel kkilo che ri Dios are ri Ajqʼatal tzij xuqujeʼ che areʼ kkunik kuya ri rajawbʼal che ri winaq che kraj areʼ›».

Jehová xubʼij che Daniel ri kraj kubʼij ri achikʼ. Are chiʼ ri Daniel xuchʼobʼ ri achikʼ, xuxibʼij ribʼ. Xubʼij: «Ajawinel, are utz we ta chke ri akʼulel kkʼulmataj wariʼ, are kʼu chawe at. Ri nimalaj cheʼ che xqasaxik at riʼ. Katzaq ri awajawbʼal xuqujeʼ katij qʼayes pa taq ri ulew junam che kubʼan jun awaj re juyubʼ. Are kʼu ri ángel xubʼij che kkanaj chʼaqap re ri ukutamal rukʼ ri uxeʼ. Wariʼ kraj kubʼij che jumul chik katux ajawinel».

Qʼaxinaq jun junabʼ, Nabucodonosor kwakat pa uwiʼ ri nimalaj rachoch, xumaj uyaʼik uqʼij ri Babilonia. Areʼ xubʼij: «¡Jun nimalaj ubʼanik ri tinamit nubʼanom! ¡Kʼot nijun junam wukʼ!». Are chiʼ tajin kubʼij wariʼ, jun chʼabʼal pa ri kaj xubʼij: «¡Nabucodonosor! Chanim riʼ xatzaq ri awajawbʼal».

Pa ri tiempo riʼ, Nabucodonosor xux kon xuqujeʼ xumaj ubʼanik jastaq che kubʼan jun awaj re juyubʼ. Rumal laʼ xesax lo pa ri uqʼatbʼal tzij, xkʼojiʼ kukʼ ri awaj. Sibʼalaj xkʼiy ri uwiʼ che xubʼan junam rukʼ ri rismal ri xik, e ri rixkʼaq xekʼiyik xubʼan junam kukʼ ri kixkʼaq ri chikop ajuwokaj.

 Chiʼ qʼaxinaq chi wuqubʼ junabʼ, xutzir ri Nabucodonosor, Jehová xubʼano che xux chi jumul ajawinel re Babilonia. Tekʼuriʼ Nabucodonosor xubʼij: «Kinya uqʼij ri Jehová, ri Ajawinel re ri kaj. Areʼ kresaj kikʼixbʼal ri winaq che kkibʼan nim che kibʼ. Kimik wetaʼm chik che Jehová are ri Ajqʼatal tzij xuqujeʼ kkunik kuya jun ajawbʼal che ri winaq che kraj areʼ».

«Chrij ri nimal, kpe ri tzaqmajik; chrij ri nimarisan ibʼ, ri tzaqik» (Proverbios 16:18).