¿Jas qas kukʼut ri Biblia?

Ri etaʼmanik chrij ri Biblia che ktoj taj utz ubʼanik bʼanom rech kojutoʼ che retaʼmaxik ri kubʼij ri Biblia chrij kʼi kʼutunem, chkixoʼl kʼo ri rumal che kqariq kʼax, ri kkikʼulmaj ri kaminaqibʼ, ri kqabʼan rech kʼo kikotemal pa ri qafamilia xuqujeʼ nikʼaj chik.

¿La are wariʼ ri kraj ri Dios?

Weneʼ kachomaj jasche kʼo kʼi kʼaxkʼolil kimik. ¿La awetaʼm che ri Biblia kubʼij che qastzij kkʼextaj na ri jastaq xuqujeʼ kariq na utzilal?

KʼUTUNEM 1

¿Jas riʼ ri qastzij chrij ri Dios?

¿La kakoj at che ri Dios katuchajij? Chawetaʼmaj chrij ri ubʼantajik ri Dios xuqujeʼ ri kabʼano rech katkʼojiʼ naqaj che.

KʼUTUNEM 2

Ri Biblia petinaq rukʼ ri Dios

¿Jas kubʼan ri Biblia che atoʼik chuwach ri e kʼax? ¿Jasche kojkunik kqakubʼsaj qakʼuʼx chrij ri bʼim kan chupam?

KʼUTUNEM 3

¿Jas kraj ri Dios kubʼan che ri uwach Ulew?

¿La kopan na jun qʼij che kbʼan ri kraj ri Dios che ri uwach Ulew? We jeʼ, ¿jampaʼ?

KʼUTUNEM 4

¿Jachin laʼ ri Jesucristo?

Chawetaʼmaj jasche Jesús are ri Mesías tzujum, jachiʼ xpe wi xuqujeʼ jasche are ri nabʼe ukʼojol ri Jehová.

KʼUTUNEM 5

Ri tojbʼal mak are jun nimalaj usipanik ri Dios

¿Jas riʼ ri tojbʼal mak riʼ? ¿Jas tobʼanik kuya chawe?

KʼUTUNEM 6

¿Jachiʼ kebʼe wi ri e kaminaqibʼ?

Chawetaʼmaj ri kubʼij ri Biblia chkij ri kaminaqibʼ xuqujeʼ jasche ri kekam ri winaq.

KʼUTUNEM 7

Jun qastzijalaj kubʼsal kʼuʼx chke ri e kaminaqibʼ

¿La kʼo jun chke ri afamilia kaminaqibʼ? ¿La katkunik kawil chi na kiwach? Chawetaʼmaj ri kukʼut ri Biblia chrij ri kʼastajibʼal.

KʼUTUNEM 8

¿Jas riʼ ri Rajawbʼal ri Dios?

E kʼi winaq ketaʼm che kʼo Dios xuqujeʼ kkibʼan kichʼawem. ¿Jas kraj kubʼij ri tzij: chpet ri ajawbʼal la?

KʼUTUNEM 9

¿La oj kʼo «pa ri kʼisbʼal taq qʼijol»?

Chawilaʼ che ri kbʼantaj pa taq ri qʼij riʼ junam rukʼ ri kubʼij ri Biblia che oj kʼo pa ri kʼisbʼal taq qʼij.

KʼUTUNEM 10

¿Jas kkibʼan ri uxlabʼal pa qakʼaslemal?

Ri Biblia kchʼaw chkij ri ángeles xuqujeʼ itzel taq uxlabʼal. ¿La qastzij che e kʼo ri e uxlabʼal riʼ? ¿La kʼo kkibʼan pa qakʼaslemal?

KʼUTUNEM 11

¿Jasche xaq kuya ri Jehová che kʼo kʼax?

E kʼi winaq kichomaj che are ri Dios kbʼanowik che kʼo kʼaxkʼolil cho ri uwach Ulew. ¿Jas kachomaj at? Chawetaʼmaj ri kubʼij ri Dios chrij ri rumal che kʼo kʼaxkʼolil.

KʼUTUNEM 12

Ri kʼaslemal che utz kril ri Dios

Ri e winaq kekunik kkiriq jun utz achilanik rukʼ ri Jehová. Rumal laʼ, katkunik kariq jun achilanik rukʼ.

KʼUTUNEM 13

Chqilaʼ ri kʼaslemal junam che kril Dios

¿Jas kuchomaj ri Dios chrij ri kikamisaxik akʼalabʼ che majaʼ keʼalaxik, ri ukojik kikʼ xuqujeʼ ri kikʼaslemal ri e chikop?

KʼUTUNEM 14

Ri rajawaxik kqabʼano rech kʼo kikotemal pa qafamilia

Ri loqʼoqʼebʼal che xukʼut ri Jesús are jun kʼutbʼal chke ri achijabʼ, ixoqibʼ, nan tat xuqujeʼ akʼalabʼ rech kkibʼan ke. ¿Jas kqetaʼmaj chrij areʼ?

KʼUTUNEM 15

Ri kojonem che utz kril ri Dios

Chawilaʼ waqibʼ jastaq kkʼutuw ri qastzij qʼijilanik kimik.

KʼUTUNEM 16

Chatkʼol pa ri qastzij kojonem

¿Jas kʼax kariqo are chiʼ katchʼaw chrij ri akojonem kukʼ nikʼaj chik? ¿Jas kabʼano we kʼo jun winaq kubʼij kʼax taq tzij chawe?

KʼUTUNEM 17

Ri chʼawem kojuqebʼsaj rukʼ ri Dios

¿La kuta ri Dios are chiʼ at kabʼan achʼawem? Rech kawetʼamaj chrij ri pregunta, rajawaxik kawetaʼmaj ri kubʼij ri Biblia chrij ri chʼawem.

KʼUTUNEM 18

Ri qasanjaʼ xuqujeʼ ri qachilanik rukʼ ri Dios

¿Jas rajawaxik kubʼan jun winaq rech kkunik kubʼan uqasanjaʼ? Chawetaʼmaj ri kraj kubʼij xuqujeʼ ri kbʼan che ubʼanik ri qasanjaʼ.

KʼUTUNEM 19

Chojkʼol pa ri uloqʼoqʼenik ri Dios

¿Jas kqabʼan che umaltyoxixik ronojel ri ubʼanom ri Dios?

NIKʼAJ CHIK ETAʼMABʼAL

Ri ubʼiʼ ri Dios: ri ukojik xuqujeʼ ri kraj kubʼij

Ri ubʼiʼ ri Dios esam pa kʼi taq Biblias. ¿Jasche? ¿La rajawaxik kkoj ri ubʼiʼ ri Dios?

APPENDIX

Ri Daniel xuqʼaxej ubʼixik che kpe ri Mesías

Más che 500 junabʼ bʼim kanoq, ri Dios xuya ubʼixik jampaʼ kul ri Mesías. ¡Chawetaʼmaj chrij ri bʼim kanoq che nim ubʼanik!

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

Jesucristo, ri Mesías tzujum kanoq

Jesus xubʼan ronojel ri bʼim kan pa ri Biblia chrij ri Mesías. Chawilaʼ rukʼ ri Biblia che ri bʼim kanoq qastzij xbʼantaj ronojel.

NIKʼAJ CHIK KʼUTUNEM

Ri qastzij chrij ri Tat, ri Kʼojol xuqujeʼ ri uxlabʼixel

E kʼi winaq che kkikojo che ri kʼutunem chrij ri trinidad are kʼutunik rech ri Biblia. ¿La qastzij?

APPENDIX

¿Jasche ri e qastzij cristianos kkikoj ta ri cruz che uyaʼik uqʼij ri Dios?

¿La qastzij che Jesús xkam chuwach jun cruz? Chasikʼij uwach ri kubʼij ri Biblia chrij.

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

Uwaʼim ri Jesús: jun naʼtabʼal che kuya uqʼij ri Dios

Ri unaʼtabʼalil ri ukamikal ri Jesús are jun taqanik chke ri cristiano rech kkinaʼtasaj ¿Jampaʼ xuqujeʼ jas kbʼan che unaʼtasaxik?

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

¿La qastzij kʼo kkʼaseʼ kan chqe chiʼ kojkamik

E kʼi kkichomaj che are chiʼ kojkamik kʼo kkʼaseʼ kan chqe che kilitaj ta uwach. ¿Jas kubʼij ri Utzij ri Dios chqe?

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

¿Jas riʼ ri Seol xuqujeʼ ri Hades?

Jujun Biblia kkikoj ri tzij jul o infierno che ukʼaxel Seol xuqujeʼ Hades. ¿Jas qas kraj kubʼij ri e tzij riʼ?

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

¿Jas riʼ ri Qʼij rech ri Qʼatojtzij?

Chawetaʼmaj chrij ri Qʼij rech Qʼatojtzij che are jun qʼij rech tewchibʼal chke ri e sukʼ taq winaq.

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

1914: junabʼ nim ubʼantajik chrij ri bʼim kan pa ri Biblia

¿Jas kkʼutuwik che ri junabʼ 1914 nim ubʼanik?

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

¿Jachin laʼ ri arcángel Miguel?

Ri Biblia kchʼaw chrij ri ubʼanik wajun arcángel riʼ che kʼo nim uchuqʼabʼ. Chawetaʼmaj más chrij areʼ xuqujeʼ ri tajin kubʼan kimik

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

¿Jas riʼ ri «Nimalaj Babilonia»?

Ri wuj re Apocalipsis kchʼaw chrij ri ixoq che kbʼix «Nimalaj Babilonia» che. ¿La qastzij che are jun ixoq? ¿Jas kubʼij ri Biblia chrij ri ixoq riʼ?

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

¿La xalax ri Jesús pa diciembre?

Chawilaʼ ri ubʼanik ri tiempo pa Belen pa ri ikʼ diciembre. ¿Jasche nim ubʼanik wajun bʼantajik riʼ?

NIKʼAJ CHIK ETAʼMANIK

¿La utz kqabʼan ri e nimaqʼij?

¿Jachi xepe wi ri e nimaqʼij che kebʼan pa ri lugar at kʼo wi? Ri kyaʼ ubʼixik chrij weneʼ are ta ri achomam.